Jízdní doklad KOMBI ZÓNA

V rámci portfolia jízdních dokladů nabízíme cestujícím jízdní doklad KOMBI ZÓNA, který je specifický tím, že cestujícím za zvýhodněné jízdné umožňuje přepravu mezi stejným výchozím a cílovým místem avšak různými spoji IDSOK po odlišných trasách. Za normálních okolností by cestující z důvodů projetí odlišných tarifních zón potřeboval různé jízdní doklady podle trasy spojů, což by znamenalo vyšší cenu. KOMBI ZÓNA proto pro vybrané relace sdružuje všechny tarifní zóny potřebné pro zajištění nezávislosti na spoji a jeho trase a to za zvýhodněnou cenu.

Příklad využití jízdního dokladu KOMBI ZÓNA

Cestujete z Litovle do Olomouce přes 3 zóny autobusem a přes jiné 4 zóny vlakem. Abyste mohli cestovat vlakem i autobusem a využít také MHD v Olomouci, je pro Vás výhodné zakoupit si jízdní doklad KOMBI ZÓNA, který zahrnuje všechny zóny pro danou relaci Olomouc – Litovel.

Seznam KOMBI ZÓN v závislosti na relaci a tarifních zónách

Existuje celkem 28 různých KOMBI ZÓN, které spojují relace napříč celým Olomouckým krajem. Jejich přehled naleznete v tabulce „Seznam KOMBI ZÓN“ Tarifu IDSOK (Část 6.). Níže v souborech ke stažení naleznete přehled pro každou KOMBI ZÓNU obsahující mapu dotčeného území, kmenové autobusové linky, tratě a také ceníky nebo varianty dokladů.

Cena KOMBI ZÓNY

Ceny pro jednotlivé KOMBI ZÓNY se liší v závislosti na relaci, kategorii cestujícího a časové platnosti. Informace o ceně pro všechny KOMBI ZÓNY naleznete v Ceníku KOMBI ZÓNA (Tarif IDSOK, Část 6.). Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Místa prodeje jízdenky KOMBI ZÓNA

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA lze zakoupit v e-shopu IDSOK, v mobilní aplikaci MobilOK_new nebo na všech prodejních místech IDSOK.

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA dle kategorie cestujících

a) občanské jízdné,
b) zlevněné jízdné (pro děti a mládež 6 – 18 let, žáky a studenty 18 – 26 let nebo Seniory 65+).

Podmínky vydání jsou u všech jízdních dokladů IDSOK stejné. Jízdenky se zónou 71, obsažené v příslušné KOMBI ZÓNĚ, jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, žákovský průkaz /příp. průkaz ISIC/ nebo průkaz IDSOK).

Druhy časových jízdenek KOMBI ZÓNA

Papírové verze jízdenky KOMBI ZÓNA jsou 7denní a měsíční.

Elektronické verze jízdenky KOMBI ZÓNA jsou 7denní, měsíční, čtvrtletní, roční.

Pozn. Jízdenka KOMBI ZÓNA pro jednotlivé jízdné se nevydává.

 

Soubory ke stažení