Jízdní doklad KOMBI ZÓNA

V rámci rozšíření nabídky přepravních služeb nabízíme cestujícím jízdní doklad KOMBI ZÓNA. Tento typ jízdního dokladu v sobě zahrnuje více jednotlivých zón a cestujícím umožňuje přepravu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY za stejnou cenu. Cestující tak může využít k cestě všechny trasy ležící v zónách dané KOMBI ZÓNY, na nichž je přeprava prováděna všemi dopravními prostředky zahrnutými do systému IDSOK.

Kolik jízdenka KOMBI ZÓNA stojí?

Ceny pro jednotlivé druhy jízdného jsou uvedeny v Ceníku KOMBI ZÓNA (Tarif IDSOK, Část 6.).
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Kde můžete jízdenku KOMBI ZÓNA zakoupit?

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA lze zakoupit v e-shopu IDSOK nebo na všech prodejních místech IDSOK. E-shop IDSOK navíc umožňuje nákup 7denních, měsíčních, čtvrtletních a ročních časových jízdenek pro zvolené tarifní zóny.

Kde zjistím název KOMBI ZÓNY a zóny, které zahrnuje?

Informace jsou uvedeny v tabulce „Seznam KOMBI ZÓN“ Tarifu IDSOK (Část 6.).

Online pozice vozidel IDSOK, vyhledání spojení, informace o zónách, trasách spojů IDSOK včetně cen jízdného nebo o zpoždění spoje získáte na www.CestujOK.cz.

Pro jaké kategorie cestujících je jízdenka KOMBI ZÓNA určena?

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii:
a) občanské jízdné,
b) děti a mládež 6 – 18 let,
c) žáci a studenti 18 – 26 let,
d) Senioři 65+.

Podmínky vydání jsou u všech jízdních dokladů IDSOK stejné. Jízdenky se zónou 71, obsažené v příslušné KOMBI ZÓNĚ, jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, žákovský průkaz /příp. průkaz ISIC/ nebo průkaz IDSOK).

Jaké druhy časových jízdenek KOMBI ZÓNA lze vystavit?

Papírové verze jízdenky KOMBI ZÓNA jsou 7denní a měsíční.

Elektronické verze jízdenky KOMBI ZÓNA jsou 7denní, měsíční, čtvrtletní, roční.

Jízdenka KOMBI ZÓNA pro jednotlivé jízdné se nevydává.

Příklad využití jízdního dokladu KOMBI ZÓNA

Cestujete z Litovle do Olomouce přes 3 zóny autobusem a přes jiné 4 zóny vlakem. Abyste mohli cestovat vlakem i autobusem a využít také MHD v Olomouci, je pro Vás výhodné zakoupit si jízdní doklad KOMBI ZÓNA, který zahrnuje všechny zóny pro danou relaci Olomouc – Litovel.