Jízdní doklad KOMBI ZÓNA

V rámci rozšíření nabídky přepravních služeb nabízíme cestujícím jízdní doklad KOMBI ZÓNA. Tento typ jízdního dokladu v sobě zahrnuje více jednotlivých zón a cestujícím umožňuje přepravu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY za stejnou cenu. Cestující tak může využít k cestě všechny trasy ležící v zónách dané KOMBI ZÓNY, na nichž je přeprava prováděna všemi dopravními prostředky zahrnutými do systému IDSOK.

KOMBI ZÓNU je možné koupit jako sedmidenní nebo měsíční jízdenku.

Kolik jízdenka KOMBI ZÓNA stojí?

Ceny pro jednotlivé druhy jízdného jsou uvedeny v Ceníku KOMBI ZÓNA (Tarif IDSOK, Část 6.).
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

Kde můžete jízdenku KOMBI ZÓNA zakoupit?

Jízdní doklad KOMBI ZÓNA lze zakoupit v e-shopu IDSOK nebo na všech prodejních místech IDSOK. E-shop IDSOK navíc umožňuje nákup 7denních, měsíčních, čtvrtletních a ročních časových jízdenek pro zvolené tarifní zóny.

Kde zjistím název KOMBI ZÓNY a zóny, které zahrnuje?

Informace jsou uvedeny v tabulce „Seznam KOMBI ZÓN“ Tarifu IDSOK (Část 6.).

Online pozice vozidel IDSOK, vyhledání spojení, informace o zónách, trasách spojů IDSOK včetně cen jízdného nebo o zpoždění spoje získáte na www.CestujOK.cz.

Pro jaké kategorie cestujících je jízdenka KOMBI ZÓNA určena?

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii:
a) občanské jízdné,
b) děti a mládež 6 – 18 let,
c) žáci a studenti 18 – 26 let,
d) Senioři 65+.

Podmínky vydání jsou u všech jízdních dokladů IDSOK stejné. Jízdenky se zónou 71, obsažené v příslušné KOMBI ZÓNĚ, jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, žákovský průkaz /příp. průkaz ISIC/ nebo průkaz IDSOK).

Jaké druhy časových jízdenek KOMBI ZÓNA lze vystavit?

Jízdenky KOMBI ZÓNA se vydávají jako 7denní (týdenní) nebo měsíční. Jízdenka KOMBI ZÓNA pro jednotlivé jízdné se nevydává.

Příklad využití jízdního dokladu KOMBI ZÓNA

Cestujete z Litovle do Olomouce přes 3 zóny autobusem a přes jiné 4 zóny vlakem. Abyste mohli cestovat vlakem i autobusem a využít také MHD v Olomouci, je pro Vás výhodné zakoupit si jízdní doklad KOMBI ZÓNA, který zahrnuje všechny zóny pro danou relaci Olomouc – Litovel.