Železnice v IDSOK

Na jednu jízdenku IDSOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky hrazenými Olomouckým krajem, tedy osobními i spěšnými vlaky, autobusy a také  MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, Hranicích a Přerově. Dopravní prostředky IDSOK poznáte podle loga umístěného v blízkosti předních dveří nebo na čele vozidla (u vlaků).

Železnice v IDSOK 1

Integrovaného systému lze využívat v osobních a spěšných vlacích na tratích začleněných do IDSOK vyjmenovaných v Příloze č. 3 k Tarifu IDSOK – Seznam linek v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje.

Železnice v IDSOK 2

České dráhy (ČD)

Řekněte si o jízdenku IDSOK!
Pokud nezažádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, budete automaticky odbaveni dle tarifu ČD TR 10. Jízdenky vydané dle tarifu ČD TR 10 jsou do celé sítě IDSOK nepřestupné.

Železnice Desná (ŽD)

Od 11. 12. 2016 zajišťují dopravu České dráhy, a. s.

Řekněte si o jízdenku IDSOK!
Pokud nezažádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, budete automaticky odbaveni dle tarifu ČD TR 10. Jízdenky vydané dle tarifu ČD TR 10 jsou do celé sítě IDSOK nepřestupné.