O nás

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

Ilustrační foto - O nás - IDSOK 1

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) vznikl dne 1. 1. 2012 jako příspěvková organizace Olomouckého kraje. Činnost organizace vychází ze Zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 16. 12. 2011. Hlavním smyslem zřízení této organizace je centralizace veřejné dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa.

Od 1. 1. 2015 je organizace KIDSOK na základě Zřizovací listiny a Plné moci pověřena k uzavírání smluv na dopravní obslužnost ve veřejné linkové dopravě a v drážní dopravě, dále KIDSOK uzavírá smlouvy s obcemi v územním obvodu Olomouckého kraje na poskytování příspěvku na dopravní obslužnost,  smlouvu se Statutárním městem Olomouc a mezikrajské smlouvy.

Funkcí organizátora je naplňování strategických cílů v rovině kvalitativních i kvantitativních parametrů rozvoje integrovaného dopravního systému (IDS). Koordinátor by měl zcela jednoznačně určovat strategii rozvoje IDS, určovat rozsah výkonů v rámci IDS, garantovat jednotný tarif a zajišťovat dostatek dostupných informací o IDS. V zájmu koordinátora je rovněž zajišťování controllingu v rámci IDS.

Posláním integrovaného dopravního systému hromadné dopravy osob je vytvoření takového systému, který při daných ekonomických možnostech uspokojí optimálním způsobem přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků daného regionu, tzn. poskytne dostatečně kvalitní a cenově přístupnou nabídku přepravních služeb potencionálním zákazníkům, především dostupnost cílů cest, a to co možná nejvíce efektivním způsobem.

Základní údaje:

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO 60609460
Název: Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 72556064
Sídlo organizace: Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
Územní působnost: Olomoucký kraj

Historie

2020

 • 1. 1. 2020 – účinnost Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Prostějovsko JV a Jesenicko
 • 1. 1. 2020 – účinnost Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou pro provozní soubor Haná, Sever a Elektrická síť
 • 1. 4. 2020 – Zavedení bezplatné přepravy osob starších 65 let v zóně 71
 • 1. 4. 2020 – spuštěna mobilní aplikace MobilOK
 • 14. 12. 2020 – zahájení provozu systému automatického počítání cestujících ve dvaceti vozidlech veřejné dopravy IDSOK
 • 18. 12. 2020 – dokončen upgrade odbavovacích zařízení o čtečky QR kódu
 • V souvislosti s pandemickou situací byla v průběhu roku 2020 přijata řada zásadních bezpečnostních opatření a na jaře a podzim byl mimořádně v závislosti na uzavření školských zařízeních zaveden prázdninový režim

2019

 • 1. 3. 2019 – Uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA MORAVA, a.s. na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – oblast Jesenicko
 • 20. 3. 2019 – Uzavření smlouvy s dopravcem FTL – First Transport Lines, a.s., na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje – oblast Prostějovsko JV
 • 3. 5. 2019 – Uzavření smlouvy s dopravcem České dráhy, a.s. na zajištění dopravní obslužnosti regionální dopravy pro provozní soubory Haná a Sever pro období 2020-2029
 • 2. 9. 2019 – S dopravcem České dráhy, a.s. byla uzavřena Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění regionální dopravy pro provozní soubor Elektrická síť střed a Elektrická síť nová infrastruktura pro období 2020–2022
 • 23. 9. 2019 Byl schválen Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje pro období 2019+
 • V závěru roku 2019 došlo k finalizaci vývoje nové mobilní aplikace pro nákup jízdného a odbavení cestujících – MobilOK

2018

 • 23.11.2018 – vyhlášeno opakovaně výběrové řízení na autobusové dopravce – oblast Prostějovsko JV
 • 22.10.2018 – vyhlášeno opakovaně výběrové řízení na autobusové dopravce – oblast Jesenicko
 • 1.1.2018 – zahájení provozu Centrálního dispečinku Olomouckého kraje

2017

 • 1.9.2017 – zahájení provozu Infolinky IDSOK 588 88 77 88
 • 17.5.2017 – vyhlášena výběrová řízení na autobusové dopravce – oblasti Olomoucko SV, Olomoucko JZ
 • 25.4.2017 – vyhlášena výběrová řízení na autobusové dopravce – oblasti Přerovsko S a Lipnicko, Hranicko, Přerovsko J
 • 28.3.2017 – vyhlášena výběrová řízení na autobusové dopravce – oblasti Šternbersko a Uničovsko, Litovelsko, Prostějovsko SZ
 • 7.3.2017 – vyhlášena opakovaně výběrová řízení na autobusové dopravce – oblasti Šumpersko S a Šumpersko J

2016

 • 1. 2. 2016 – možnost elektronického odbavení cestujících bezkontaktní bankovní kartou v oblasti Jesenicka (bus) včetně časové jízdenky IDSOK (7denní a měsíční) a e-shop
 • Březen – květen 2016 – byly provedeny nejrozsáhlejší přepravní průzkumy v souvislosti s dokončením integrace k 1. 9. 2016
 • 1. 6. 2016 – zahájen Upgrade Generelu veřejné osobní dopravy v Olomouckém kraji
 • 1. 7. 2016 – zveřejněna první etapa výběrových řízení na autobusové dopravce – oblast Jesenicko
 • 31. 8. 2016 – vyhlášeno výběrové řízení na autobusové dopravce – oblast Šumpersko S a Šumpersko J
 • 1. 9. 2016
  – dokončena tarifní integrace v Olomouckém kraji zaintegrováním těchto železničních tratí do systému IDSOK: 270, 274, 280, 290, 300 a 330
  – rozšířen počet oblastí, pro které platí jízdenka KOMBI ZÓNA
  – ISIC průkaz jako alternativa žákovského průkazu
  – elektronické odbavení cestujících bezkontaktní bankovní kartou v příměstské, ale i městské dopravě na Prostějovsku
  – spuštěn regionální vyhledávač spojení s IDSOK v Olomouckém kraji
 • 30.9.2016 – vyhlášeno výběrové řízení na autobusové dopravce – oblast Zábřežsko
  a Mohelnicko
 • 1.12.2016 – spuštěn regionální vyhledávač spojení v rámci systému IDSOK
 • 21.12.2016 – slavnostní předání autobusu Olomouckého kraje, který bude provozovat KIDSOK pro krajské organizace jako víceúčelový, včetně plnohodnotné přepravy až 5 osob na invalidním vozíku

2015

 • 1. 1. 2015
  – KIDSOK pověřen uzavíráním smluv s dopravci v závazku veřejné služby
  – KIDSOK pověřen uzavíráním smluv s obcemi a kraji na zajištění dopravní obslužnosti
  ​- úplné sjednocení dopravní obslužnosti v kraji do jednoho celku (obce/města/kraj)
 • 1. 7. 2015 
  – zavedení nového typu jízdního dokladu – KOMBI ZÓNA
  ​- integrace trati 275 Olomouc – Drahanovice
  ​- integrace trati 301 Olomouc – Prostějov – Nezamyslice
  – integrace trati 310 v úseku Hrubá Voda – Moravský Beroun
   
 • Září 2015 – dokončena pasportizace zastávek a převedení do mapového portálu

2014

 • 1. 3. 2014 – integrace trati 310 v úseku Olomouc hl. nádr. – Hrubá Voda
 • 11. 4. 2014 – schválení realizace „Sjednocení dopravní obslužnosti kraje, včetně modelu financování“
 • 12. 6. 2014 – převod práv a kompetencí vyplývajících ze smluv o závazku veřejné služby z Olomouckého kraje na KIDSOK
 • 6. 10. 2014 – modernizace webových stránek a spuštění nových www.verejnadoprava.kidsok.cz a www.soutez.kidsok.cz.

2013

 • 1. 3. 2013
  • integrace trati 271 Prostějov–Kostelec na Hané–Dzbel
  • integrace trati 273 Červenka–Senice na Hané–Prostějov
  • integrace trati 297 Mikulovice–Ondřejovice–Zlaté Hory
 • 1. 7. 2013 – začlenění dopravce Auta–Busy Studený do IDSOK

2012

1. 1. 2012 vznik Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p.o.

1997 – 2011

 • Události let 1997 – 2011
  • IDOS Olomoucka – v provozu od 1. 1. 1997
  • IDS Hranice – v provozu od 28. 1. 2001
  • IDS Šumperk – v provozu od 28. 1. 2001
  • IDS Zábřeh – v provozu od 10. 6. 2001
  • K 1. 1. 2003 kompetence ve věci organizace dopravní obslužnosti přebírají kraje.
  • DS Prostějov – provoz zahájen v lednu 2003
  • IDSOK Šumpersko a Jesenicko
  • k 1. 4. 2003 zkušební provoz severozápadní části Šumperska
  • k 1. 7. 2003 zbývající část Šumperské oblasti a nově celý okres Jeseník
  • IDSOK Přerov – červenec 2003
  • IDSOK na Železnici Desná – říjen 2003
  • IDSOK Olomoucko – integrace od 3. 4. 2004
  • IDSOK Prostějovsko – začleněno od 1. 5. 2004
  • IDSOK na tratích ČD
  • 1. 1. 2005 integrace tratí 294, 295, 296
  • 1. 4. 2006 integrace tratě 292 v úseku Šumperk – Mikulovice
  • 1. 4. 2007 integrace tratě 291 (Zábřeh n. M. – Šumperk)
  • 1. 4. 2007 začlenění dopravce František Konečný do IDSOK
  • 1. 1. 2009 začlenění dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s. do IDSOK (MHD ve městě Hranice)
  • 1. 7. 2009 začlenění dopravce AUTODOPRAVA Studený spol. s r. o. do IDSOK (jižní část okresu Prostějov)
  • 1. 1. 2010 začlenění dopravce SAD Trnava a. s. do IDSOK (MHD ve městě Přerov)
  • 1. 7. 2010 začlenění dopravců AUTOBUSOVÁ DOPRAVA PAVEL STUDENÝ s.r.o., AUTODOPRAVA TESAŘ s.r.o., OBEC PTENÍ, VOJTILA TRANS s.r.o. (severní část okresu Prostějov)

Realizací IDSOK došlo ke sloučení původně izolovaně fungujících integrovaných systémů, které již na území kraje byly provozovány. Celému procesu předcházela optimalizace veřejné dopravy v jednotlivých okresech.