Úplná uzavírka silnice III/44416 v místě mostu ev.č.44416-1 v Uničově

Změna v autobusové dopravě
8. 8. 2019 - 20. 12. 2019

V důsledku nerespektování právní legislativy ze strany stavební společnosti, kdy byly samovolně zahájeny stavební práce na demolici mostu ev.č.44416-1 na silnici III/44416 v Uničově v rámci akce „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“, je tato silnice neprůjezdná i pro autobusovou dopravu.

Aktualizace: 13. 8. 2019 11:57 více »Úplná uzavírka silnice III/44416 v místě mostu ev.č.44416-1 v Uničově