Autobus Olomouckého kraje

Základní informace a pravidla:

 • Pro objednání víceúčelového autobusu Olomouckého kraje slouží rezervační formulář. Ten je nutné odeslat nejméně 3 dny před termínem rezervace. Po doručení vyplněného formuláře na KIDSOK bude vozidlo pro daný účel a organizaci zarezervováno v rezervačním kalendáři. V případě, že je daný den autobus rezervován, nelze provést další rezervaci. Všechny potvrzené rezervace naleznete v rezervačním kalendáři.
 • Pro zrušení rezervace ze strany objednatele musí být zaslána zpráva na kontaktní e-mail s dostatečným předstihem, aby bylo možné nabídnout uvolněný termín jiné organizaci.
 • Vozidlo primárně slouží jako přepravní, případně výukové nebo propagační pro krajské organizace, krajský úřad a organizacím pracujícím s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku.
 • Vozidlo nemůže být z technických důvodů (příměstský charakter vozidla) využíváno k zahraničním cestám.
 • Vozidlo nelze rezervovat na více dnů pro jeden subjekt za sebou (tedy situace, kdy bude parkovat mimo základnu), jeho využití je především jednodenní v rámci našeho kraje (výuka, převozy, odvoz na semináře apod.). Ve výjimečných případech může být využití vícedenní, např. propagační akce.
 • Vozidlo lze využívat ke svému účelu pouze v pracovní dny, a především v době od 7 do 16 hodin (zkrácená doba z důvodů pravidelné dezinfekce autobusu po každé jízdě). Mimo tuto dobu budou žádosti posuzovány individuálně.
 • Náklady na dopravu autobusem hradí Olomoucký kraj a další vzniklé náklady (např. parkovné, apod.) hradí objednatel.
 • Organizace pracující s osobami se zdravotním postižením, zejména pohybujícími se na invalidním vozíku, mohou zaslat rezervační formulář na dané čtvrtletí (maximálně 2 termíny měsíčně) ještě 15 dnů před termínem oficiálního spuštění rezervací:
  • od 15. 10. na 1. čtvrtletí (leden, únor, březen),
  • od 15. 1. na druhé čtvrtletí (duben, květen, červen),
  • od 15. 4. na třetí čtvrtletí (červenec, srpen, září) a
  • od 15. 7. na čtvrté čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec).
 • Ostatní organizace mohou zasílat rezervační formuláře (maximálně 1 termín rezervace měsíčně) k datům:
  • od 1. 11. na 1. čtvrtletí (leden, únor, březen), 
  • od 1. 2. na 2. čtvrtletí (duben, květen, červen), 
  • od 1. 5. na 3. čtvrtletí (červenec, srpen, září) a
  • od 1. 8. na 4. čtvrtletí (říjen, listopad, prosinec).
 • Pokud zůstanou na dané čtvrtletí volné termíny, budou následně nabídnuty k dalším rezervacím pro všechny organizace.
 • Obsazenost vozidla nesmí být nižší než 20 osob s výjimkou rezervace pro osoby se sníženou schopností pohybu na vozíku.
 • Celkový počet míst v autobusu je:
  • varianta I.: 40 míst s možností navíc přepravit i 2 osoby se sníženou schopností pohybu na vozíčku
  • varianta II.: 33 míst s úpravou pro přepravu 5 osob se sníženou schopností pohybu na vozíčku.
  • KIDSOK a každý objednatel víceúčelového vozidla Olomouckého kraje musí maximálně dbát na ekonomické a efektivní využití vozidla (časové rámce, vzdálenosti, počty osob apod.).
 • O případné změně cíle cesty, místech nástupu, trase, místech a počtu zastávek v průběhu cesty včetně parkování vozidla rozhoduje výhradně řidič autobusu s ohledem na bezpečnost cestujících a v souvislosti s technickými možnostmi vozidla.
 • Při vstupu do vozidla a po celou dobu jízdy je cestující povinen na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví mít na ústech řádně nasazený respirátor a chránit tak nejen své zdraví, ale i zdraví spolucestujících.
 • Odpovědnou a kontaktní osobou na straně KIDSOK je Bc. Martina Brodová, tel. 587 336 666Kontaktní email pro úpravy a změny v rezervacích: autobus@kidsok.cz.

 

Kalendář obsazených termínů busu Olomouckého kraje