Slevy jízdného

Slevy jízdného v příměstské dopravě a na železnici v IDSOK

V souladu s platným Výměrem Ministerstva financí ČR č. 02/2018 mohou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři starší 65 let využívat k cestování Tarif IDSOK se 75% slevou z plného (občanského) jízdného.  Slevu lze využít u všech druhů jízdného (jednotlivé i časové jízdenky) a současně platí také v příměstské dopravě, na železnici i v městské hromadné dopravě (mimo MHD Olomouc).

Nárok na slevu vzniká zpravidla na základě věku nebo statusu studenta v případě věkové kategorie 1826 let, pro prokázání nároku na slevu jízdného je nutné disponovat příslušným dokladem.

Přehled povinností a druhů průkazů pro prokázání nároku na slevu jízdného v příměstské dopravě, městské hromadné dopravě a na železnici v IDSOK

Cestující nárok na slevu z plné ceny jízdného prokazují prostřednictvím průkazů, které jsou specifické pro jednotlivé kategorie cestujících, přičemž jsou rozlišovány následující kategorie:

  • Junioři 618 let,
  • Žáci a studenti 1826 let,
  • Senioři 65+.

Vzory průkazů dle kategorií cestujících

Junioři  6–⁠18 let

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 1
Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 3

Žáci a studenti 1826 let

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 9Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 11

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 13Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 15

Senioři 65+

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 17

Vyřízení průkazu pro slevu jízdného

Průkaz IDSOK, žákovský nebo studentský průkaz lze vyřídit v informačních kancelářích dopravců, jejich seznam naleznete zde.

Průkaz IDSOK: k vydání žadatel předloží aktuální fotografii, v případě Juniora do 15 let také rodný list, u Juniora 1518 let a Seniora 65+  platný občanský průkaz. Cena za vydání průkazu činí 40 Kč.

Žákovský průkaz: pro vydání žákovského průkazu pro juniora do 18 let stačí předložit aktuální fotografiiplatný občanský průkaz či rodný list (potvrzení ze školy se nevyžaduje). Cena průkazu činí 5 Kčověření průkazu 40 Kč.

Studentský průkaz: po zakoupení tiskopisu průkazu jej žadatel vyplní hůlkovým písmem a nechá školou ověřit status studenta (u držitelů starších 18 let). K vydání průkazu následně předloží v  informační kanceláři aktuální fotografii, vyplněný, potvrzený tiskopis a platný občanský průkaz.

Průkaz ISIC: je mezinárodní studentský průkaz vydávaný zejména školskými organizacemi (subjekty). V systému IDSOK je uznávána papírová i elektronická verze průkazu.

Slevy jízdného v městské hromadné dopravě pro kategorii Důchodce a Senior

Cestující, kteří dosáhli věku 65 let, případně pobírají starobní nebo invalidní důchod, mají nárok na zlevněné jízdné podobně jako žáci a studenti. Opětovně musí prokázat nárok na slevu jízdného, přičemž podle průkazů pro prokázání nároku na slevu jsou rozlišovány následující kategorie Důchodců a Seniorů:

Starobní důchodci (tj. osoby, kterým byl přiznán starobní důchod): průkaz IDSOK; k vydání předloží žadatel rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Invalidní důchodci (tj. osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně): průkaz IDSOK; k vydání žadatel předloží rozhodnutí o přiznání invalidity 3. stupně.

Senior 65+ (osoby starší 65 let): u jednotlivého jízdného předloží platný občanský průkaz; u časového jízdného průkaz IDSOK.

Senior 70+ (osoby starší 70 let): průkaz IDSOK.

Níže v tabulce je uveden Přehled zlevněného jízdného ve městech s MHD pro kategorii Důchodce a Senior

Starobní důchodciInvalidní důchodciSenior 65+Senior Pas 70+
Zóna čísloMěstoJednotlivé jízdné Časové jízdnéJednotlivé jízdné Časové jízdnéJednotlivé jízdnéČasové jízdné
1ŠumperkXX
11ZábřehXX
41ProstějovXXzdarma
51PřerovXXXX
61Hranice*zdarmazdarmazdarmazdarmazdarmazdarmazdarma
71OlomoucXXzdarmazdarmazdarma

* platí jen na linkách MHD

Podmínky pro cestování ostatních  kategorií cestujících (Junioři 6–18 let; Žáci a studenti 18–26 let) naleznete zde:

  • Prokazování nároku na časové zlevněné jízdné
  • Prokazování nároku na jednotlivé zlevněné jízdné

Další informace