Slevy jízdného

Slevy jízdného v příměstské dopravě a na železnici v IDSOK

V souladu s platným Výměrem Ministerstva financí ČR č. 02/2022 mohou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři starší 65 let využívat k cestování Tarif IDSOK s 50% slevou z plného (občanského) jízdného.  Slevu lze využít u všech druhů jízdného (jednotlivé i časové jízdenky) a současně platí také v příměstské dopravě, na železnici i v městské hromadné dopravě. 

Výjimkou je zóna 51 (město Přerov), kde sleva na jízdném pro výše uvedené kategorie cestujících zůstává ve výši 75% z plné ceny jízdného.

Nárok na slevu vzniká zpravidla na základě věku nebo statusu studenta v případě věkové kategorie 1826 let, pro prokázání nároku na slevu jízdného je nutné disponovat příslušným dokladem.

Přehled povinností a druhů průkazů pro prokázání nároku na slevu jízdného v příměstské dopravě, městské hromadné dopravě a na železnici v IDSOK

Cestující nárok na slevu z plné ceny jízdného prokazují prostřednictvím průkazů, které jsou specifické pro jednotlivé kategorie cestujících, přičemž jsou rozlišovány následující kategorie:

  • Junioři 618 let,
  • Žáci a studenti 1826 let,
  • Senioři 65+.

Vzory průkazů dle kategorií cestujících

Junioři  6–⁠18 let

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 1Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 3
Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 5
   Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 7

Žáci a studenti 1826 let

 Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 9Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 11

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 5   Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 7

Senioři 65+

Ilustrační foto - Slevy jízdného - IDSOK 1

 

Vyřízení průkazu pro slevu jízdného

Průkaz IDSOK, žákovský nebo studentský průkaz lze vyřídit v informačních kancelářích dopravců, jejich seznam naleznete zde.

Průkaz IDSOK: k vydání žadatel předloží aktuální fotografii, v případě Juniora do 15 let také rodný list, u Juniora 1518 let a Seniora 65+  platný občanský průkaz. Cena za vydání průkazu činí 40 Kč.

Žákovský průkaz: pro vydání žákovského průkazu pro juniora do 18 let stačí předložit aktuální fotografii a platný občanský průkaz či rodný list (potvrzení ze školy se nevyžaduje). Cena průkazu činí 5 Kč a ověření průkazu 40 Kč.

Studentský průkaz: po zakoupení tiskopisu průkazu jej žadatel vyplní hůlkovým písmem a nechá školou ověřit status studenta (u držitelů starších 18 let). K vydání průkazu následně předloží v  informační kanceláři aktuální fotografii, vyplněný, potvrzený tiskopis a platný občanský průkaz.

Průkaz ISIC: je mezinárodní studentský průkaz vydávaný zejména školskými organizacemi (subjekty). V systému IDSOK je uznávána papírová i elektronická verze průkazu.

Slevy jízdného v městské hromadné dopravě pro kategorii Důchodce a Senior

Cestující, kteří dosáhli věku 65 let, případně pobírají starobní nebo invalidní důchod, mají nárok na zlevněné jízdné podobně jako žáci a studenti. Opětovně musí prokázat nárok na slevu jízdného, přičemž podle průkazů pro prokázání nároku na slevu jsou rozlišovány následující kategorie Důchodců a Seniorů:

Starobní důchodci (tj. osoby, kterým byl přiznán starobní důchod): průkaz IDSOK; k vydání předloží žadatel rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Invalidní důchodci (tj. osoby pobírající invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně): průkaz IDSOK; k vydání žadatel předloží rozhodnutí o přiznání invalidity 3. stupně.

Senior 65+ (osoby starší 65 let): u jednotlivého jízdného předloží platný občanský průkaz; u časového jízdného průkaz IDSOK.

Senior 70+ (osoby starší 70 let): průkaz IDSOK.

 

Níže v tabulce je uveden Přehled zlevněného jízdného ve městech s MHD pro kategorii Důchodce a Senior

  Starobní důchodci Invalidní důchodci Senior 65+ Senior Pas 70+
Zóna číslo Město Jednotlivé jízdné Časové jízdné Jednotlivé jízdné Časové jízdné Jednotlivé jízdné Časové jízdné
1 Šumperk X X
11 Zábřeh X X
41 Prostějov X X zdarma
51 Přerov X X X X
61 Hranice* zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
71 Olomouc X X zdarma zdarma zdarma

* platí jen na linkách MHD

 

Další informace