Zakoupení jízdního dokladu a odbavení

Cestování veřejnou dopravou v Olomouckém kraji je jednoduché, stačí Vám jedna jízdenka IDSOK, abyste cestovali následujícími dopravními prostředky v rámci Olomouckého kraje

 • příměstské autobusy,
 • MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Prostějově, Hranicích a Přerově,
 • osobními, spěšnými vlaky, rychlíky a expresem Českých drah a.s. (linkami dálkové dopravy):
  • Ex 2 (Zábřeh – Hranice),
  • R 12 (Šumperk – Nezamyslice),
  • R 13 (Olomouc – Hulín),
  • R 18 (Olomouc – Hulín, vlak R 896 v úseku Hulín – Zábřeh),
  • R 27 (Olomouc – Moravský Beroun),
  • R 898 a R 899 Přerovský Zubr v úseku Přerov – Zábřeh,
  • vlakem RegioJet v úseku Kojetín – Přerov – Hranice (R8), u ranního a večerního spoje i v úseku Nezamyslice – Kojetín – Přerov – Hranice.

Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupů mezi jednotlivými druhy dopravy a dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Kompletní seznam linek IDSOK naleznete v Příloze č. 3 části 1 k Tarifu IDSOK – Seznam linek zařazených do IDSOK. Seznam dálkových vlaků zapojených do IDSOK naleznete v Příloze č. 3 části 2. Spoje, ve kterých můžete cestovat s jízdenkou IDSOK, jsou označeny logem IDSOK.

 

Jaká je cena jízdenky IDSOK?

Území Olomouckého kraje a blízkého okolí je rozčleněno do tarifních zón, přičemž každá zóna má definovanou cenu jízdného. Cenu jízdenky také ovlivňuje její časová platnost a případný nárok na slevu. Cena jízdného je stanovena platným Tarifem IDSOK.

Cenu jízdenky pro konkrétně vyhledané spojení můžete jednoduše vyhledat pomocí webového vyhledávače spojení cestujok.cz, který má v sobě integrovanou kalkulačku jízdného. Ve vyhledávači CestujOK získáte mimo jiné i další informace, jako je poloha aktuálně jedoucích spojů nebo odjezdy ze zastávky.

1. Zakoupení jízdního dokladu

Jízdenky IDSOK lze rozdělit na ty, které lze zakoupit v jejich papírové (analogové) podobě a elektronické podobě. 

a) Papírová jízdenka

Papírový jízdní doklad je možné zakoupit na předprodejních místech dopravců nebo v dopravním prostředku. Jízdní doklad do 500 Kč je možné uhradit bezkontaktní platební kartou.

b) Elektronická forma jízdenky

Elektronický jízdní doklad je možné zakoupit v mobilní aplikaci nebo v e-shopu IDSOK.

U jízdenek se zónou 71-Olomouc si můžete zvolit, zda chcete nebo nechcete přestoupit na dopravní prostředky MHD Olomouc.

Cena jízdenky se zónou 71-Olomouc se řídí Ceníkem B. Jízdenky bez zóny 71-Olomouc se řídí podle Ceníku A.

 

Ne všechny jízdenky lze koupit v obou formách, proto je níže uveden jejich přehled.

Papírová forma jízdenky:

1. Jednotlivá jízdenka

2. Časové jízdné

 • 7 denní jízdenka
 • měsíční jízdenka

3. Síťové jízdné

 • 24hodinová jízdenka

Elektronická forma jízdenky

1. Jednotlivá jízdenka

2. Časové jízdné     

 • 7 denní jízdenka
 • měsíční jízdenka
 • čtvrtletní jízdenka
 • roční jízdenka

3. Síťové jízdné

 • 24hodinová jízdenka
 • 7 denní síťová jízdenka
 • měsíční síťová jízdenka
 • čtvrtletní síťová jízdenka
 • roční síťová jízdenka

Pozn.: Síťová jízdenka je jízdní doklad platný pro všechny zóny IDSOK, opravňuje cestujícího k bezplatné přepravě jednoho kola, psa a zavazadla.

 

 2. Odbavení v dopravním prostředku

a) Bezkontaktní odbavení pomocí QR kódu na papírové jízdence Ilustrační foto - Zakoupení jízdního dokladu a odbavení - IDSOK 1

 • Na všech jízdenkách s výjimkou hromadných jízdenek se tiskne QR kód.
 • Po přiložení QR kódu ke čtečce v autobusu se automaticky vyhodnotí zóny a časová platnost.
 • Pro cestování v rámci příměstské autobusové dopravy stačí pouze nahlásit výstupní zastávku na daném spoji a po vyzvání přiložit jízdenku ke čtečce.
 • Při správném odbavení se na čtečce u řidiče rozsvítí zelená šipka.
 • Jízdenku je zakázáno kopírovat nebo používat ofocenou v mobilním telefonu.
 • Pokud byla jízdenka vydána bez QR kódu, zkontroluje řidič platnost jízdenky vizuálně (stejně se postupuje při nefunkčnosti odbavovacího zařízení).
 • Nevyužitou dlouhodobou papírovou jízdenku nelze vrátit.

 

b) Bezkontaktní odbavení pomocí QR kódu v mobilní aplikaci

Ilustrační foto - Zakoupení jízdního dokladu a odbavení - IDSOK 3

 • Po aktivaci aplikace a zakoupení jízdenky v mobilní aplikaci nebo v e-shopu IDSOK se zobrazí QR kód.
 • Pro cestování v rámci příměstské autobusové dopravy stačí pouze nahlásit výstupní zastávku na daném spoji a po vyzvání přiložit jízdenku ke čtečce.
 • Při správném odbavení se na čtečce u řidiče rozsvítí zelená šipka.
 • V případě nefunkčnosti QR kódu může řidič platnost jízdenky vizuálně ověřit.
 • Dlouhodobou jízdenku je možné kdykoli v průběhu platnosti vrátit(bude Vám vrácena nevyužitá část jízdného – transakce je zpoplatněna).
 • Vrácení je možné provést v účtu uživatele v mobilní aplikaci nebo v e-shopu IDSOK.

 

 

c) Bezkontaktní odbavení platební kartou Ilustrační foto - Zakoupení jízdního dokladu a odbavení - IDSOK 5

 • Bankovní kartou je možné zaplatit jízdné do výše 500,- Kč (platbu je nutné hlásit předem).
 • K bankovní kartě lze přiřadit časovou jízdenku v e-shopu IDSOK.
 • Pro cestování v rámci příměstské autobusové dopravy stačí pouze nahlásit výstupní zastávku na daném spoji a po vyzvání přiložit jízdenku ke čtečce.
 • Při správném odbavení se na čtečce u řidiče rozsvítí zelená šipka.
 • Časovou jízdenku je možné převést na jinou evidovanou kartu nebo do mobilní aplikace (samozřejmě i opačně).
 • Časovou jízdenku je možné kdykoli v průběhu platnosti vrátit (bude Vám vrácena nevyužitá část jízdného – transakce je zpoplatněna).
 • Vrácení je možné provést v účtu uživatele v e-shopu IDSOK.
 • V případě ztráty nebo zcizení platební karty musíte co nejdříve tuto kartu deaktivovat v e-shopu nebo na přepážce, kde předložíte potvrzení z banky o ztrátě karty. Jízdenky a slevy mohou být převedeny na jinou kartu.

 

d) Jízdní doklad MULTILÍSTEK

 • Ve spolupráci s dopravcem České dráhy, a.s. jsme pro naše cestující vytvořili nový produkt MULTILÍSTEK.
 • Tento typ jízdního dokladu je vhodný pro početné skupiny cestujících, pokud cestujete se psem, máte s sebou jízdní kolo nebo více zavazadel.
 • Jízdní doklad zajistí odbavení více cestujících na jednu jízdenku, a to i pokud jsou v jiných tarifních kategoriích.
 • Cestující vždy zaplatí najednou celou částku za všechny položky na jízdence.