Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2021 0:00 - 7. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 7. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516, 920517, 920519, 920520, 920521 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa I.:  1.    9. 2021 – 7. 10. 2021 úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Dolní Újezd

Etapa II.: 1. 10. 2021 – 7. 11. 2021 (začne až po ukončení Etapy I.) úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Loučka

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa I.: 1. 9. 2021 – 7. 10. 2021 úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Dolní Újezd

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které po otočení v křižovatce obslouží náhradní zastávku Bohuslávky,Obecní úřad budou pokračovat po obousměrné objízdné trase po III/4373 zpět směr Loučka – III/4371 Lipník n. B. – I/47 obchvat – I/47 okružní křižovatka „Na Horecku“ – II/437 Trnávka, Dolní Újezd – vpravo na souběžnou místní komunikaci se silnicí II/437 – u hřiště vlevo na III/4373 do zastávky Dolní Újezd,rozc. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou z Loučky vedeny po obousměrné objízdné trase po III/4371 do Lipníku n. B. s obsluhou příslušných zastávek včetně Lipník n.Bečvou,aut.st. a následně vedeny po II/437 směr Dolní Újezd.

Spoje č. 12 a 25 linky 920516 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky nebudou provozovány bez náhrady.

 

Zastávky Bohuslávky,lom; Bohuslávky,střed nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Bohuslávky,Obecní úřad nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále do prostoru křižovatky směr Loučka u domu č. p. 5 k náhradnímu označníku.


V termínu Etapa II.: 1. 10. 2021 – 7. 11. 2021 (začne až po ukončení Etapy I. – termín bude upřesněný zhotovitelem) úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Loučka

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které po otočení na místní komunikaci za obecním úřadem na návsi a obsloužení stávající zastávky Bohuslávky,Obecní úřad (směr Dolní Újezd) budou pokračovat zpět po nově zrekonstruovaném úseku silnice III/4373 do Dolního Újezdu – u hřiště vlevo na souběžnou místní komunikaci se silnicí II/437 – II/437 Trnávka – I/47 okružní křižovatka „Na Horecku“ (Lipník n. B.) – I/47 obchvat – III/4371 Loučka do zastávky Lipník n.Bečvou,Loučka,škola a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou z I/47 okružní křižovatky „Na Horecku“ vedeny po obousměrné objízdné trase II/437 do Lipníku n. B. s obsluhou příslušných zastávek včetně Lipník n.Bečvou,aut.st. a následně po III/4371 směr Loučka.

Spoje č. 12 a 25 linky 920516 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky budou opět vedeny ve stávající trase bez omezení.

Z důvodu šířkových poměrů bude otáčení v obci Bohuslávky umožněno na návsi po místní komunikaci za obecním úřadem jednosměrně, vždy ve směru od Dolního Újezdu.

Z důvodu nemožnosti otáčení autobusů po místní komunikaci a silnici III/4373 u hasičů v Loučce, budou autobusy využívat k otáčení křižovatku u domu č. p. 109 směr Slavkov.

 

Zastávka Bohuslávky,Obecní úřad (směr Dolní Újezd) bude obsluhována pro oba směry.

Zastávka Bohuslávky,Obecní úřad (směr Loučka) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající stejnojmenné zastávce naproti.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Loučka,hřbitov nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (pro oba termíny zvlášť), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukový jízdní řád linky 920516 je navíc ovlivněný souběžnou uzavírkou silnice III/43612 v úseku Osek n. B. – Veselíčko, více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 516Linka 517Linka 519Linka 520Linka 521