Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 9. 2021 0:00 - 7. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4373 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky – Loučka.

Termín uzavírky: od 1. 9. 2021 do 7. 11. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920516, 920517, 920519, 920520, 920521 dopravce ARRIVA Morava a. s.

 

Stavební úpravy jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa I.:  1.    9. 2021 – 30. 9. 2021 úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Dolní Újezd

Etapa II.: 1. 10. 2021 – 7. 11. 2021 (začne až po ukončení Etapy I.) úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Loučka

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu Etapa I.: 1. 9. 2021 – 30. 9. 2021 úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Dolní Újezd

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které po otočení v křižovatce obslouží náhradní zastávku Bohuslávky,Obecní úřad budou pokračovat po obousměrné objízdné trase po III/4373 zpět směr Loučka – III/4371 Lipník n. B. – I/47 obchvat – I/47 okružní křižovatka „Na Horecku“ – II/437 Trnávka, Dolní Újezd – vpravo na souběžnou místní komunikaci se silnicí II/437 – u hřiště vlevo na III/4373 do zastávky Dolní Újezd,rozc. a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou z Loučky vedeny po obousměrné objízdné trase po III/4371 do Lipníku n. B. s obsluhou příslušných zastávek včetně Lipník n.Bečvou,aut.st. a následně vedeny po II/437 směr Dolní Újezd.

Spoje č. 12 a 25 linky 920516 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky nebudou provozovány bez náhrady.

 

Zastávky Bohuslávky,lom; Bohuslávky,střed nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Bohuslávky,Obecní úřad nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 100 m dále do prostoru křižovatky směr Loučka u domu č. p. 5 k náhradnímu označníku.


V termínu Etapa II.: 1. 10. 2021 – 7. 11. 2021 úplná uzavírka III/4373 v úseku Bohuslávky – Loučka

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které po otočení na místní komunikaci za obecním úřadem na návsi a obsloužení stávající zastávky Bohuslávky,Obecní úřad (směr Dolní Újezd) budou pokračovat zpět po nově zrekonstruovaném úseku silnice III/4373 do Dolního Újezdu – u hřiště vlevo na souběžnou místní komunikaci se silnicí II/437 – II/437 Trnávka – I/47 okružní křižovatka „Na Horecku“ (Lipník n. B.) – I/47 obchvat – III/4371 Loučka do zastávky Lipník n.Bečvou,Loučka,škola a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Vybrané spoje budou z I/47 okružní křižovatky „Na Horecku“ vedeny po obousměrné objízdné trase II/437 do Lipníku n. B. s obsluhou příslušných zastávek včetně Lipník n.Bečvou,aut.st. a následně po III/4371 směr Loučka.

Spoje č. 12 a 25 linky 920516 v úseku Dolní Újezd – Bohuslávky budou opět vedeny ve stávající trase bez omezení.

Z důvodu šířkových poměrů bude otáčení v obci Bohuslávky umožněno na návsi po místní komunikaci za obecním úřadem jednosměrně, vždy ve směru od Dolního Újezdu.

Z důvodu nemožnosti otáčení autobusů po místní komunikaci a silnici III/4373 u hasičů v Loučce, budou autobusy využívat k otáčení křižovatku u domu č. p. 109 směr Slavkov.

 

AKTUÁLNĚ: Z důvodu komplikací při otáčení autobusů na návsi v Bohuslávkách dojde ke změně místa otáčení autobusů a přemístění zastávky.

S platností od soboty 16. 10. 2021 do odvolání dojde k přemístění zastávky Bohuslávky,Obecní úřad o cca 300 dále ve směru na Dolní Újezd do prostoru křižovatky u prodejny smíšeného zboží, kde se budou autobusy i otáčet, viz situační mapa pod článkem.

 

Zastávka Bohuslávky,Obecní úřad  nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 300 m dále ve směru na Dolní Újezd do prostoru křižovatky u prodejny smíšeného zboží k náhradnímu označníku.

Zastávka Lipník n.Bečvou,Loučka,hřbitov nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády (pro oba termíny zvlášť), ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukový jízdní řád linky 920516 je navíc ovlivněný souběžnou uzavírkou silnice III/04724 ul. Osmek v místě mostu ev. č. 04724-2 ve městě Přerově, více informací naleznete zde.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 516Linka 517Linka 519Linka 520Linka 521