Změny ve veřejné dopravě

Úplná i částečná uzavírka silnice III/44429 v úseku Šternberk – Dolní Žleb

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
11. 3. 2024 0:00 - 31. 10. 2024 23:00

Úplná i částečná uzavírka silnice III/44429 v úseku Šternberk – Dolní Žleb

Z důvodu stavebních prací na výstavbě cyklostezky dojde k úplné a částečné uzavírce silnice III/44429 v úseku Šternberk – místní část Dolní Žleb.

Termín uzavírky: od 11. 3. 2024 do 31. 10. 2024

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 890331 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

  • Termín 1: 11. 3. 2024 –   21. 3. 2024 úplná uzavírka silnice III/44429 – mimo BUS
  • Mimořádný termín: 22. 3. 2024 do 31. 7. 2. 5. 2024 (zkrácení termínu) úplná uzavírka silnice III/44429 – včetně BUS
  • Termín 2: 3. 5. 2024 – 31. 10. 2024 částečná uzavírka silnice III/44429 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Aktuálně od 22. 3. 2024 (cca od 13:00 hod.) do 31. 7. 2. 5. 2024 (zkrácení termínu):

Z důvodu havarijního stavu svahu u silnice III/44429 nebude vedeným úsekem umožněn průjezd spojům dotčené linky, které budou vedeny základní obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Šternberk,Dvorská – II/445 okružní křižovatka – II/445 ul. Uničovská – ul. Krampolova – ul. Olomoucká – I/46 okružní křižovatka – I/46 ul. Jívavská – I/46 Lipina – I/46 Horní Loděnice – III/44430 Dalov – III/44429 Horní Žleb – Dolní Žleb, kde se otočí a budou pokračovat směr Moravský Beroun.

Pokud spoje nezajišťují obslužnost zastávky Šternberk,nem. budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Šternberk,Dvorská – Horní nám. – III/44426 ul. Opavská, ul. Sadová, ul. Svatoplukova – I/46 ul. Jívavská a dále dle výše uvedeného směr Horní Loděnice.

Poslední spoj zmíněné linky, který uzavřeným úsekem dne 22. 3. 2024 projede bude spoj č. 29 s pravidelným odjezdem ve 13:00 hod. ze zastávky Šternberk,aut.st.


Spoj č. 2

Bude veden po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obslužnost zastávek Šternberk,Dolní Žleb,rest.Šternberk,Dolní Žleb,rybníkŠternberk,Horní Žleb,kamenolomŠternberk,Horní ŽlebŠternberk,Dalov a dále směr Šternberk.

Spoj nebude zajišťovat obslužnost zastávky Horní Loděnice,u váhy.

 

Spoje č. 3, 10, 23, 26

Budou vedeny po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obslužnost zastávky Horní Loděnice,u váhy ve stávající poloze – III/44430 – III/44429 s obsluhou zastávek Šternberk,DalovŠternberk,Horní ŽlebŠternberk,Horní Žleb,kamenolomŠternberk,Dolní Žleb,rybníkŠternberk,Dolní Žleb,rest.

 

Spoje č. 51

Budou vedeny po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obslužnost zastávky Horní Loděnice,u váhy ve stávající poloze – III/44430 – III/44429 s obsluhou zastávek Šternberk,DalovŠternberk,Horní ŽlebŠternberk,Horní Žleb,kamenolomŠternberk,Dolní Žleb,rybníkŠternberk,Dolní Žleb,rest.Šternberk,Dalov.

 

Spoje č. 5, 12, 29, 31, 34, 37, 38, 43, 44

Budou vedeny po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obslužnost zastávky Horní Loděnice,rest. a případně pokračovat dále ve svých trasách dle platného JŘ.

Zastávka Horní Loděnice,u váhy nebude těmito spoji obsluhována s náhradou v zastávce Horní Loděnice,rest.

 

Spoje č. 9, 14, 17, 22, 27, 28, 46, 47

Budou vedeny po výše uvedené objízdné trase a zajišťovat obslužnost zastávky Horní Loděnice,u váhy ve stávající poloze – III/44430 – III/44429 s obsluhou zastávky Šternberk,Dalov.

 

Spoje č. 104, 112

Nově zavedené spoje, které budou vedeny po zastávkách Horní Loděnice,rest.Šternberk,DalovŠternberk,Horní ŽlebŠternberk,Dolní Žleb,rest. Na těchto spojích bude zajištěna návaznost z jiných spojů (ze směrů Mor. Beroun / Šternberk) v zastávce Horní Loděnice,rest.

 

Spoje č. 105, 107, 129, 131, 132, 134, 137, 138, 143, 144

Nově zavedené spoje, které budou vedeny obousměrně po zastávkách Šternberk,Dolní Žleb,rest.Šternberk,Dolní Žleb,rybníkŠternberk,Horní Žleb,kamenolomŠternberk,Horní ŽlebŠternberk,DalovHorní Loděnice,rest. Na těchto spojích bude zajištěna návaznost na (z) jiné spoje (směr Mor. Beroun / Šternberk) v zastávce Horní Loděnice,rest.

 

Dopravní obslužnost mezi Dolním Žlebem a Šternberkem budou ve vybraných časech zajišťovat i nové spoje s přestupem v Horní Loděnici v rámci vypracovaného výlukového jízdního řádu.

 

Spoje vedené s úseku zastávek Šternberk,Dlouhá – Šternberk,Dvorská a zpět, nejsou uzavírkou dotčeny.

 

Zastávka Šternberk,Dolní Žleb,rest. (směr Šternberk) nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce ve směru Horní Žleb.

Zastávky Šternberk,Hvězdné údolíŠternberk,Dolní Žleb,autocamp nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Horní Loděnice,rest. bude nově obsluhována vybranými spoji této linky.

 

Na zmíněnou linku bude vypracován výlukový JŘ (s platností od 27. 3. 2024 do 2. 5. 2024 – předpokládaný termín ukončení úplné uzavírky), ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Termín 2: 3. 5. 2024 – 31. 10. 2024 částečná uzavírka silnice III/44429 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněné linky po volné části vozovky okolo pracovních míst, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

V rámci výstavby cyklostezky jsou plánovány i stavební úpravy prostoru stávající zastávky Šternberk,Dolní Žleb,autocamp (směr Dalov), která bude po dobu stavebních prací odbavována ve volné části současného autobusového zálivu.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněné linky přibližně 5 minut.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 331