Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
2. 4. 2024 0:00 - 16. 6. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice II/437 ul. Lipnická a ul. Záhorská v obci Týn nad Bečvou.

Termín uzavírky: od 2. 4. 2024 do 16. 6. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920522 a 920944 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: Na základě informací z ObÚ Týn n. B. dojde od 23. 4. 2024 do 26. 4. 2024 k úplné uzavírce silnice III/43712 ul. Svobody včetně autobusové dopravy. Více informací naleznete zde


Úplná uzavírka II/437 ul. Záhorská

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následovně:

 

Linka 920522

Přímé spoje mezi Lipníkem n. B. a Týnem n. B. budou v Týně n. B. vedeny ve svých trasách až na točnu, s obsluhou zastávek ve stávajících polohách.

Zastávky Týn n.Bečvou,rest.; Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna budou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez omezení.

Spoje projíždějící Týnem n. B. směr Lipník n. B. nebo Lhota – Přerov:

Spoje (č. 24, 25, 27 a 33), které provádí závlek ze silnice II/437 až do zastávky Týn n.Bečvou,točna a pokračují dále směr Lhota / Přerov, nebo směr Lipník n. B., budou v Týně n. B. zkráceny a vedeny po II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí a náhradou obslouží provizorní zastávku Týn n.Bečvou,náves před budovu Muzea Bedřicha Smetany, vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – III/43421 Kladníky – II/437 Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,náves nebude těmito spoji obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude pro oba směry přemístěná o cca 50 m zpět před budovu Muzea Bedřicha Smetany k náhradnímu označníku.

Zastávky Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 2 a 3, které obsluhují obci Lhota budou zkráceny a ukončeny / začínat v zastávce Týn n.Bečvou,točna. Náhradou bude obec Lhota obsluhována linkou 920944, spoj č. 2, viz níže.

Ostatní spoje, které pouze projíždí obcí po silnici II/437 budou v Týně n. B. vedeny po II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí – II/437 ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest., vrátí se stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna, odkud budou pokračovat obousměrnou objízdnou trasou z II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – III/43421 Kladníky – II/437 Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude těmito spoji obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

Linka 920944

Spoj č. 19 bude v Týně n. B. vedený po II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí – II/437 ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Za Vodou – Hlinsko dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Spoj č. 2 bude nově zajíždět do obce Lhota a zajišťovat obslužnost zastávky Lhota,náves s pravidelným odjezdem ve 4:57 hod. náhradou za linku 920522 spoj č. 2.

Spoj č. 20 bude po obsluze stávající zastávky Lhota,náves a otočení veden objízdnou trasou ze Lhoty po II/437 – III/43421 Kladníky, Hlinsko – II/434 – II/437 v Týně n. B. po II/437 ul. Lipnická – III/43712 na náves B. Smetany, kde se otočí – II/437 ul. Lipnická s obsluhou stávající zastávky Týn n.Bečvou,rest. a bude pokračovat zpět ve své trase směr Lipník n. B. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. bude tímto spojem obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

Linka 920524

Z důvodu zajištění oběhů vozidel smluvního dopravce bude opožděn spoj č. 13 na odjezdu ze zastávky Lipník n.Bečvou,žel.st. o 10 min na nový odjezd v 15:45 hod.


Úplná uzavírka II/437 ul. Lipnická – pokládka obrusné vrstvy, dokončení z roku 2023 (realizace max 2 dny v termínu – bude upřesněno v závislosti na postupu stavebních prací)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny následovně:

 

Linka 920522

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Lipníku n. B. po II/437 – II/434 – III/43421 Hlinsko s obsluhou zastávky Hlinsko,pož.zbroj. – III/43421 Kladníky – II/437 Lhota do stávající zastávky Lhota,náves, kde se otočí a budou pokračovat dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou vedeny z Lipníku n. B. po II/437 do Týna n. B., kde se otočí v areálu ZD a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Týn n.Bečvou,rest., po obsloužení zastávky se vrátí stejnou trasou zpět.

Zastávka Týn n.Bečvou,mlýn bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji této linky.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 270 m dále směr Lipník n. B. na místní komunikaci v blízkosti bytového domu č. p. 244 k náhradnímu označníku a obsluhována pouze vybranými spoji této linky.

Zastávky Týn n.Bečvou,náves; Týn n.Bečvou,u rybníka; Týn n.Bečvou,točna nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 920944

Spoj č. 19 bude veden ve své trase z Lipníku n. B. po II/437 do Týna n. B., kde se otočí v areálu ZD a obslouží náhradou přemístěnou zastávku Týn n.Bečvou,rest., po obsloužení zastávky se vrátí stejnou trasou zpět na křižovatku u Předního mlýna a bude pokračovat dále ve své trase směr Hlinsko dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 270 m dále směr Lipník n. B. na místní komunikaci v blízkosti bytového domu č. p. 244 k náhradnímu označníku.

Spoj č. 20 bude po obsluze stávající zastávky Lhota,náves a otočení veden objízdnou trasou ze Lhoty po II/437 – III/43421 Kladníky, Hlinsko – II/434 – II/437 mimo Týn n. B. – II/437 Lipník n. B. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Týn n.Bečvou,rest. nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 522Linka 524Linka 944