Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ul. Osmek v Přerově

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
7. 7. 2021 0:00 - 11. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka ul. Osmek v Přerově

Z důvodu rekonstrukce mostu dojde k úplné uzavírce silnice III/04724 ul. Osmek v místě mostu ev. č. 04724-2 ve městě Přerově.

Termín uzavírky: od 7. 7. 2021 do 30. 11. 2021 9. 11. 2021 (předčasné ukončení)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920514, 920516, 920518 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Průběh stavby je rozdělený do dvou termínů v důsledku souběžně probíhající výstavby nové okružní křižovatky „u Lidlu“ v Přerově:

  • 7. 7. – 21. 9. 2021 (silniční provoz bude vedený mimo stavbu okružní křižovatky „u Lidlu“ silnic I/55 x I/47x III/04274)
  • 22. 9. – 9. 11. 2021 (silniční provoz bude vedený přes nově vybudovanou okružní křižovatku „u Lidlu“ silnic I/55 x I/47x III/04274)

  

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 7. 7. – 21. 9. 2021 (silniční provoz bude vedený mimo stavbu okružní křižovatky „u Lidlu“ silnic I/55 x I/47x III/04274)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 920514

Spoje budou vedeny v Přerově ze silnice II/436 ul. Kojetínská obousměrnou objízdnou trasou – po silnici II/434 a I/55 ul. Komenského s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Přerov,pivovar – I/55 tř. 17. listopadu – II/434 ul. Dvořákova – II/434 Přerov, Kozlovice – III/43413 Grymov – sil. III/43415 Prosenice ul. Grymovská, ul. Maloprosenská s náhradní obsluhou stávající zastávky Prosenice,cukrovar – I/47 směr Přerov – III/04724 Prosenice, ul. Na Návsi s obsluhou stávající zastávky Prosenice,náves – dále ul. Na Chmelínku po cca 100m s odbočením vpravo na stejnojmennou ulici se otočí s napojením zpět na ul. Na Chmelínku a budou pokračovat ve svých trasách ve směru Buk.

Zastávky Přerov,most Míru; Přerov,Kopaniny,výstaviště; Přerov,sokolovna nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka MHD Přerov,pivovar bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky.

Zastávka Prosenice,cukrovar bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920516

Spoje budou vedeny v Přerově ze silnice II/436 ul. Kojetínská obousměrnou objízdnou trasou – po silnici II/434 a I/55 ul. Komenského s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Přerov,pivovar – I/55 tř. 17. listopadu – II/434 ul. Dvořákova – II/434 Přerov, Kozlovice – III/43413 Grymov – sil. III/43415 Prosenice ul. Grymovská, ul. Maloprosenská s náhradní obsluhou stávající zastávky Prosenice,cukrovar – I/47 a dále ve svých trasách směr Osek nad Bečvou.

Zastávky Přerov,most Míru; Přerov,Kopaniny,výstaviště; Přerov,sokolovna; Přerov,Palackého nebudou touto linkou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka MHD Přerov,pivovar bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky.

Zastávka Prosenice,náves nebude obousměrně touto linkou obsluhována s náhradou v zastávce Prosenice,cukrovar.

Zastávka Prosenice, rozc. (směr Osek n. B.) bude obsluhována v původní poloze bez omezení.

Zastávka Prosenice, rozc. (směr Přerov) nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Prosenice,cukrovar  bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920518 (pouze spoj č. 5)

bude vedený od Oseku n. B. ze silnice I/47 jednosměrnou objízdnou trasou po III/43415 Prosenice, ul. Maloprosenská s náhradní obsluhou stávající zastávky Prosenice,cukrovar – III/43415 ul. Grymovská – III/43413 Grymov – II/434 Přerov, Kozlovice – II/434 Přerov, ul. Dvořákova – I/55 tř. 17. listopadu – I/55 ul. Komenského – II/434 ul. Komenského s náhradní obsluhou stávající zastávky MHD Přerov,pivovar – II/436 ul. Kojetínská a dále ve své trase směr autobusová stanice.

Zastávky Přerov,Kopaniny,ZTŠ; Přerov,Kopaniny,výstaviště; Přerov,most Míru nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

Zastávka MHD Přerov,pivovar bude zavedena do výlukového jízdního řádu této linky.

Zastávka Prosenice,náves nebude tímto spojem obsluhována s náhradou v zastávce Prosenice,cukrovar.

 

V zastávce MHD Přerov,pivovar mohou cestující využít přestupy na autobusové linky MHD Přerov směřující do lokalit Přerova – Velká Dlážka nebo Kopaniny.


V termínu 22. 9. – 9. 11. 2021 (silniční provoz bude vedený přes nově vybudovanou okružní křižovatku „u Lidlu“ silnic I/55 x I/47x III/04274)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 920514

Spoje obslouží stávající zastávku Prosenice,náves a pokračují ul. Na Chmelínku po cca 100m s odbočením vpravo na stejnojmennou ulici se otočí s napojením zpět na III/04727 ul. Na Chmelínku, ul. Na Návsi – I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka s náhradní obsluhou stávající zastávky Přerov,Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve svých trasách. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena zastávkou Přerov,nábř.PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920516

Spoje budou vedeny z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská s obsluhou náhradní zastávky Prosenice,náves, která bude vedle hasičské zbrojnice – III/43415 ul. Maloprosenská – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka s náhradní obsluhou stávající zastávky Přerov,Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve svých trasách. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku obousměrně přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Prosenice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována pouze vybranými spoji a to vždy v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,sokolovna bude obsluhována pouze vybranými spoji a u všech spojů bude nahrazena zastávkou Přerov,nábř. PFB (směr Prosenice).

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude obousměrně zavedena do výlukového jízdního řádu této linky a obsluhována všemi spoji.

 

Linka 920518 (pouze spoj č. 5)

Spoj bude vedený z Oseku n. B. – I/47 Prosenice s odbočením do ul. Cukrovarská s obsluhou náhradní zastávky Prosenice,náves, která bude vedle hasičské zbrojnice – III/43415 ul. Maloprosenská – zpět na I/47 Lýsky – I/47 Přerov, ul. Lipnická – III/04724 ul. Velká Dlážka s náhradní obsluhou stávající zastávky Přerov,Velká Dlážka – ul. Kopaniny s obsloužením zastávky Přerov,Kopaniny,výstaviště a dále s odbočením na místní komunikaci okolo paneláku č. p. 7 – III/04724 ul. Za Mlýnem, ul. Brabansko, nábř. Rudolfa Lukaštíka – okružní křižovatka „U Strojaře“ a dále ve své trase.

Zastávka Prosenice,náves bude pro tuto linku přemístěna do ul. Cukrovarská vedle hasičské zbrojnice.

Zastávka Přerov,Kopaniny,ZTŠ nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Přerov,Kopaniny,výstaviště bude obsluhována tímto spojem, a to v opačném směru než dosud.

Zastávka Přerov,Velká Dlážka bude tímto spojem obsluhována.

 

Na zmíněné linky budou v průběhu obou termínů vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.