Změny jízdních řádů od 6. 3. 2022

116 Zlaté Hory – Mikulovice – Jeseník – Lipová-lázně

 • spoj 46 – úprava jízdních dob

219 Šumperk – Ruda nad Moravou – Bušín – Janoušov

 • spoj 4 – úprava jízdních dob

 242 Mohelnice,aut.st. – Mohelnice,žel.st.

 • všechny sudé spoje kromě 62 a 202 – úprava jízdních dob

302 Litovel – Olomouc

 • spoj 77 – s odjezdem v 10:30 ze zastávky Litovel,,aut.st. bude nově obsluhovat zastávky Litovel,Unčovice,škola a Litovel,Březové,náves

321 Uničov – Šumvald – Oskava,Bedřichov

 • spoj 5 – opoždění odjezdu ze zastávky Uničov,,UNEX o 8 minut na 6:48 a úprava jízdní doby v průběhu spoje. Důvodem je eliminace zpoždění na odjezdu z výchozí zastávky.

340 Olomouc – Dolany – Bělkovice-Lašt’any

 • spoj 356 – opoždění odjezdu o 1 minutu na 16:25 ze zastávky Bělkovice-Lašťany,Lašťany,garáž

343 Olomouc – Velká Bystřice – Hlubočky

 • spoj 37 – zrušen. Spojení v relaci Přáslavice – Mrsklesy zajištěno spojem 10 linky 891344 s odjezdem ze zastávky Přáslavice,,rozc. Mariánské Údolí v 17:09 a příjezdem do zastávky Mrsklesy,,kulturní dům v 17:14

346 Olomouc – Velký Týnec – Tršice

 • spoj 13 – bude začínat v 18:31 na zastávce Olomouc,,hl.nádr.
 • spoj 401 – uspíšen o 2 minuty na 6:44 ze zastávky Olomouc,,hl.nádr.

347 Olomouc – Doloplazy – Tršice

 • spoj 27 – na základě podnětu cestujících na pozdější spojení v relaci Přáslavice – Svésedlice byla upravena trasa spoje v relaci Olomouc – Přáslavice – Svésedlice. Na tento spoj bezprostředně navazuje nový spoj 40 v trase Svésedlice – Velká Bystřice (zajišťuje stejné vozidlo)
 • spoj 40 – nový spoj Svésedlice,,rozc. – Velká Bystřice,,radnice

364 (890364, 891364) Uničov – Štěpánov – Olomouc

 • spoj 501 – s odjezdem v 6:02 ze zastávky Štěpánov,,Novoveská ukončen v 6:43 na zastávce Olomouc,,hl.nádr. Bus dále pokračuje jako spoj 401 linky 891346
 • spoj 27 – úprava jízdní doby v průběhu spoje
 • spoj 12 – úprava jízdní doby v průběhu spoje

430 Prostějov – Prostějovičky

 • spoj 3 – uspíšení odjezdu o 5 minut na 7:30 ze zastávky Prostějov,,aut.st.
 • spoj 8 – úprava jízdní doby v průběhu spoje

437 Prostějov – Ptení – Konice

 • spoje 8 a 204 – úprava jízdní doby v průběhu spoje

516 Přerov – Dolní Újezd – Staměřice

 • z JŘ vyjmuta autobusová zastávka Bohuslávky,,lom

517 Lipník n.Bečvou – Osek n.Bečvou – Veselíčko – Lazníky

 • spoj 201 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 9:52
 • spoj 205 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 17:27
 • spoj 207 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 18:57

519 Lipník n.Bečvou – Bohuslávky – Slavkov

 • spoj 1 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 5 min v 4:50, zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 5:05, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc.
 • spoj 5 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. o 5 min v 6:40, zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 6:55, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc.
 • spoj 7 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 10:05, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc.
 • spoj 21 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 12:22, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc.
 • spoj 13 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 15:13, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc.
 • spoj 19 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,aut.st. o 10 min v 17:05, zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom s odjezdem v 17:20, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc
 • spoj 2 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Dolní Újezd,,kostel o 5 min v 4.25, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., odjezd z autobusové zastávky Bohuslávky,,lom v 4:28, upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. v 4:42
 • spoj 4 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., uspíšení odjezdu z autobusové zastávky Bohuslávky,,lom o 4 min v 5:13, upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. v 5:32
 • spoj 8 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., uspíšení odjezdu z autobusové zastávky Bohuslávky,,lom o 4 min v 7:03, upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. v 7:21
 • spoj 10 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., uspíšení odjezdu z autobusové zastávky Bohuslávky,,lom o 4 min v 10:18, upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,žel.st. v 10:36
 • spoj 24 – zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., uspíšení odjezdu z autobusové zastávky Bohuslávky,,lom o 4 min v 11:58, upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,Loučka,škola v 12:07
 • spoj 22 – opoždění odjezdu z autobusové zastávky Dolní Újezd,,kostel o 5 min v 17:25, zrušení obsluhy autobusové zastávky Dolní Újezd,,rozc., upravena časová poloha odjezdů z jednotlivých zastávek, příjezd do autobusové zastávky Lipník n.Bečvou,,aut.st. v 17:38

520 Lipník n.Bečvou – Podhoří – Lipník n.Bečvou

 • z JŘ vyjmuta autobusová zastávka Jezernice,,os.Familie
 • spoj 1 – zavedena obsluha autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 6:02
 • spoj 9 – zavedena obsluha autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 14:23
 • spoj 19 – zavedena obsluha autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 19:19
 • spoj 23 – zavedena obsluha autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 16:23

521 Lipník n.Bečvou – Jezernice – Hranice

 • spoj 200 – zavedení obsluhy autobusové zastávky Bohuslávky,,lom, odjezd v 16:41

523 Přerov – Pavlovice u Přerova – Oprostovice

 • spoj 3 – změna trasování spoje pro obsluhu autobusové zastávky Pavlovice u Přerova,Prusinky s příjezdem v 6:45. Zrušena obsluha autobusových zastávek Šišma,,rest., Bezuchov,,Rozhraní, Bezuchov,,Zábraní, Oprostovice,,rest. a Oprostovice,,obchod. Obsluha zastávek bude zajištěna linkou 920503 spojem 5
 • spoj 6 – změna trasování spoje se začátkem spoje v autobusové zastávce Pavlovice u Přerova,Prusinky s odjezdem v 7:00 a příjezdem do zastávky Přerov,,aut.st. v 7:25. Zrušena obsluha autobusových zastávek Šišma,,rest., Bezuchov,,Rozhraní, Bezuchov,,Zábraní, Oprostovice,,rest. a Oprostovice,,obchod. Obsluha zastávek bude zajištěna linkou 920503 spojem 6

 

MHD Šumperk

234 (MHD 4) aut.st.-nemocnice-hřbitov-nám.Republiky-aut.st.

 • spoj 9 – zastaví na zast. Šumperk,Vančurova 41

______________________________________________________________________