Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v místní části Přerova Penčicích

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
4. 12. 2023 0:00 - 22. 9. 2024 23:00

Úplné uzavírky silnic v místní části Přerova Penčicích

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace dojde k úplným uzavírkám silnic II/436 ul. Tršická, III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka a silnice III/4365 ul. Lipňanská v Přerově, místní části Penčice.

Termín uzavírky: od 4. 12. 2023 do 22. 9. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky v závazku Olomouckého kraje 920510, 920513 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Termín 1: 4. 12. 2023 – 18. 2. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

Termín 2: 19. 2. 2024 – 28. 3. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka; II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Termín 3: 29. 3. 2024 –   7. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Termín 4:  8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku směr Tršice)

Termín 5: 29. 4. 2024 –   2. 6. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice směr Přerov) a směr Tršice (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku)

Termín 6:   3. 6. 2024 –   4. 8. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice – křiž. ul. Ke Koupališti)

Termín 7:  5. 8. 2024 – 22. 9. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (křiž. ul. Ke Koupališti – křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1: 4. 12. 2023 – 18. 2. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu, a s možností otáčení v obci Penčice, Penčičky.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Penčicích ze silnice III/4364 ul. Dražka – vpravo místní komunikace okolo zemědělského statku – II/446 – II/446 Penčice, Penčičky ul. Tršická do stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436) a dále ve svých trasách směr Tršice dle platného jízdního řádu.

Ve stavebním úseku na silnici III/4364 ul. Na Vrchu se nachází zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice), která je obsluhována sudými spoji této linky, a po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice) na silnici III/4364 ul. Na Vrchu nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436 ul. Tršická).

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


V termínu 2: 19. 2. 2024 – 28. 3. 2024 – silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka; II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu, a s možností otáčení v obci Penčice, Penčičky.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Penčicích ze silnice III/4364 ul. Dražka – vpravo místní komunikace okolo zemědělského statku – II/446 – II/446 Penčice, Penčičky ul. Tršická do stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436) a dále ve svých trasách směr Tršice dle platného jízdního řádu.

Ve stavebním úseku na silnici III/4364 ul. Na Vrchu se nachází zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice), která je obsluhována sudými spoji této linky, a po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice) na silnici III/4364 ul. Na Vrchu nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436 ul. Tršická).

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.

 

Silnice II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny po II/436 ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou III/4365 Penčice, ul. Lipňanská – III/4365 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 3: 29. 3. 2024 – 7. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská směr Tršice)

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny po II/436 ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou III/4365 Penčice, ul. Lipňanská – III/4365 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Linka 920510

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu, a s možností otáčení v obci Penčice, Penčičky.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 4: 8. 4. 2024 – 28. 4. 2024 – II/436 ul. Tršická (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku směr Tršice) 

Trasování linek bude shodné jako v průběhu „Termín 3“.


V termínu 5: 29. 4. 2024 – 2. 6. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice směr Přerov) a směr Tršice (od křiž. se silnicí III/4367 ul. K Buku)

Linka 920510

Uvedenými úseky nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/436 – místní komunikace okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – III/4364 Nelešovice – III/43615 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci před křižovatku směr Nelešovice k náhradnímu označníku (mimo spoje č. 23 a 30).

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

Spoje č. 23 a 30 budou z důvodu nemožnosti otáčení autobusů v obci zkráceny před obec Penčice, Penčičky na plochu v blízkosti zemědělského statku. U spoje č. 30 bude dodržený čas odjezdu v 15:00 hod. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude těmito spoji obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m dále před obec směr Čekyně k náhradnímu označníku (společný i pro linku MHD Přerov).

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem silnice II/436 ul. Tršická nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves vedeny po II/436 ul. Tršická s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Pomník padlých a dále obousměrnou objízdnou trasou III/4365 Penčice, ul. Lipňanská – III/4365 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves bude touto linkou obousměrně obsluhována ve stávající poloze.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Tršice) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici II/436 ul. Tršická před RD č. p. 65/16 a 66/18 k náhradnímu označníku.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých (směr Přerov) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 350 m zpět na silnici III/4365 ul. Lipňanská před RD č. p. 98/3 k náhradnímu označníku.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 6: 3. 6. 2024 – 4. 8. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (u Hasičské Zbrojnice – křiž. ul. Ke Koupališti)

Linka 920510

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou II/436 – místní komunikace okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – III/4364 Nelešovice – III/43615 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci před křižovatku směr Nelešovice k náhradnímu označníku (mimo spoje č. 23 a 30).

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

Spoje č. 23 a 30 budou z důvodu nemožnosti otáčení autobusů v obci zkráceny před obec Penčice, Penčičky na plochu v blízkosti zemědělského statku. U spoje č. 30 bude dodržený čas odjezdu v 15:00 hod. dle platného jízdního řádu.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude těmito spoji obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 400 m dále před obec směr Čekyně k náhradnímu označníku (společný i pro linku MHD Přerov).

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou z Nelešovic vedeny po III/4364 směr Penčice – místní komunikace okolo zemědělského statku s obsluhou náhradní zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves, kde se otočí a vrátí se zpět do Nelešovic a dále po III/43615 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves nebude touto linkou obousměrně obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 500 m dále na místní komunikaci před křižovatku směr Nelešovice k náhradnímu označníku.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


V termínu 7: 5. 8. 2024 – 22. 9. 2024 – II/436 ul. Tršická centrum (křiž. ul. Ke Koupališti – křiž. se silnicí III/4365 ul. Lipňanská)

Linka 920510

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (mimo spoje č. 23 a 30), které budou ze zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici III/4364 ul. Na Vrchu) vedeny obousměrnou objízdnou trasou – III/4364 Nelešovice – III/43615 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves na silnici III/4364 ul. Na Vrchu.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Přerov) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

Spoje č. 23 a 30 budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek dle platného jízdního řádu, a s možností otáčení v obci Penčice, Penčičky.

 

Linka 920513

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219), které budou z Nelešovic vedeny obousměrnou objízdnou trasou po III/4364 Penčice, Penčičky ul. Dražka, ul. Na Vrchu, kde se otočí přes silnici II/436 ul. Tršická zpět na III/4364 ul. Na Vrchu s obsluhou stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves – vrátí se zpět do Nelešovic a dále po III/43615 Lipňany s obsluhou stávající zastávky Tršice,Lipňany,náves – III/43615 Tršice – zpět na II/436 do zastávky Tršice,nám.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici III/4364 ul. Na Vrchu) bude obsluhována spoji pro oba směry.

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves na silnici III/4364 ul. Na Vrchu.

Zastávka Přerov,Penčice,Pomník padlých nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Tršice,Lipňany,náves nebude konečnou / případně výchozí zastávkou.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 510Linka 513