Změny ve veřejné dopravě

Úplné uzavírky silnic v místní části Přerova Penčicích

Změna v autobusové dopravě
14. 9. 2023 0:00 - 15. 12. 2023 23:00

Úplné uzavírky silnic v místní části Přerova Penčicích

Z důvodu pokračujících stavebních prací na výstavbě kanalizace dojde k úplné uzavírce silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka a silnice III/4365 ul. Lipňanská v Přerově, místní části Penčice.

Termín uzavírky: od 14. 9. 2023 do 15. 12. 2023

Uzavřeným úsekem je vedena linka VLD v závazku Olomouckého kraje 920513 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Tato uzavírka bude v souběhu s probíhající částečnou uzavírkou silnice II/436 v Penčicích v plánovaném termínu od 14. 8. 2023 do 17. 9. 2023, při které je silniční provoz na II/436 řízen semafory a přemístěna zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Přerov), více informací o této uzavírce naleznete zde.

  

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Úsek úplné uzavírky silnice III/4364 ul. Na Vrchu, ul. Dražka

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům (spoje č. 39, 41, 43, 44, 46, 200, 201, 204, 213, 216, 217, 218, 219) zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Penčicích ze silnice III/4364 ul. Dražka – vpravo místní komunikace okolo zemědělského statku – II/446 úsek řízený semafory – II/446 ul. Tršická do stávající zastávky Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436) a dále ve svých trasách směr Tršice dle platného jízdního řádu.

Ve stavebním úseku na silnici III/4364 ul. Na Vrchu se nachází zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice), která je obsluhována sudými spoji zmíněné linky, a po dobu úplné uzavírky nebude obsluhována.

 

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Nelešovice) na silnici III/4364 ul. Na Vrchu nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce Přerov,Penčice,Penčičky náves (na silnici II/436 ul. Tršická; pozn. do 17. 9. 2023 v přemístěné poloze).

Zastávka Přerov,Penčice,Penčičky náves (směr Tršice) na silnici II/436 ul. Tršická bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně do 5 minut.


Úsek úplné uzavírky silnice III/4365 ul. Lipňanská

Uvedeným úsekem není vedena žádná linka VLD v závazku Olomouckého kraje.