Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/456 v obci Černá Voda

Změna v autobusové dopravě
25. 5. 2020 - 19. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice II/456 v obci Černá Voda

Z důvodu celkové demolice a následné výstavby nového mostu dojde k úplné uzavírce silnice II/456 v místě mostu ev. č. 456-003 v obci Černá Voda.

Termín uzavírky: od 25.5. do 31.8.2020 19.10.2020 (prodloužení termínu – nepříznivé klimatické podmínky)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118 a 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po jednosměrných objízdných trasách na území obce Černá Voda takto:

Směr od Žulové
Spoje budou vedeny po jednosměrné objízdné trase za hospodou „U Zlatého Lva“ ze silnice II/456 vpravo na místní komunikaci – přes most – za mostem vlevo a dále po místní komunikaci souběžné s Černým potokem – s napojením zpět na silnici II/456 „u pošty“ a dále ve svých trasách.

Směr do Žulové
Spoje budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z parkoviště před kulturním domem, kde se budou autobusy otáčet na silnici II/456 – s odbočením vlevo na místní komunikaci za kulturním domem – přes most – za mostem vlevo po místní komunikaci souběžné s Černým potokem – s napojením zpět na silnici II/456 a dále ve svých trasách.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných výlukových jízdních řádů (v souvislosti s uzavírkou II/456 Žulová – Černá Voda – Stará Červená Voda).

 

Tato uzavírka výrazně komplikuje již tak složitou souběžně probíhající uzavírku II/456 Žulová – Černá Voda – Stará Červená Voda, která je náročná svými objízdnými trasami za nutnosti vypracování tří variant výlukových jízdních řádů u tří autobusových linek, bližší informace naleznete zde.