Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnice II/647 v Odrách na území Moravskoslezského kraje

Změna v autobusové dopravě
7. 4. 2024 0:00 - 1. 6. 2024 23:00

Uzavírka silnice II/647 v Odrách na území Moravskoslezského kraje

Z důvodu opravy kanalizace a povrchů vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/647 v Odrách na území Moravskoslezského kraje.

Termín uzavírky: od 7. 4. 2024 do 1. 6. 2024

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920929, 920930 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do tří etap:

Etapa 1: úsek 1: 7. 4. 2024 – 5. 5. 2024 úplná uzavírka II/647 od křižovatky II/441xII/647xI/47 po křižovatku s II/647 ul. Potoční

               úsek 2: 12. 4. 2024 – 5. 5. 2024 jednosměrná uzavírka II/647 ul. Pohořská v úseku od ul. Skřivánčí po ul. tř. Osvobození

Etapa 2: 5. 5. 2024 – 19. 5. 2024 úplná uzavírka II/647 ul. Potoční a jednosměrná uzavírka II/647 ul. Skřivánčí v úseku od ul. Nové Město po ul. Pohořská

Etapa 3: 20. 5. 2024 – 1. 6. 2024 – částečná uzavírka II/647 ul. Skřivánčí

 

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

 

Etapa 1: úsek 1: 7. 4. 2024 – 5. 5. 2024  úplná uzavírka II/647 od křižovatky II/441xII/647xI/47 po křižovatku s II/647 ul. Potoční 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Spoje z Bělotína budou vedeny jednosměrnou objízdnou trasou II/441 – ul. Ke Koupališti – II/647 ul. Potoční a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Spoje do Bělotína budou vedeny ze zastávky Odry,nám. po II/647A ul. Hranická a dále jednosměrnou objízdnou trasou II/647 ul. Potoční – ul. Ke Koupališti – II/441 – I/47 a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Etapa 1: úsek 2: 12. 4. 2024 – 5. 5. 2024 jednosměrná uzavírka II/647 ul. Pohořská

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.


Etapa 2: 5. 5. 2024 – 19. 5. 2024 úplná uzavírka II/647 ul. Potoční a jednosměrná uzavírka II/647 ul. Skřivánčí

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou z Bělotína vedeny jednosměrnou objízdnou trasou po II/647A ul. Hranická – ul. 1. máje s obsluhou náhradní zastávky Odry,Potoční – ul. tř. Osvobození a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Odry,Potoční (jednosměrná, směr Odry,aut.st.) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na II/647A ul. 1. máje, k náhradnímu označníku.

 

Spoje do Bělotína obslouží náhradní zastávku Odry,nám., projedou úsekem řízeným semafory a budou pokračovat ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Odry,nám. (jednosměrná, směr Bělotín) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na II/647A ul. 1. máje, k náhradnímu označníku.


Etapa 3: 20. 5. 2024 – 1. 6. 2024 – částečná uzavírka II/647 ul. Skřivánčí

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, kde silniční provoz bude řízen semafory.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku řízení silničního provozu semafory může docházek k mírnému zpoždění spojů zmíněných linek.