Změny ve veřejné dopravě

Částečná i úplná uzavírka silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 4. 2020 - 7. 10. 2020

Částečná i úplná uzavírka silnice II/456 Žulová – Stará Červená Voda

Z důvodu rekonstrukce vozovky dojde k vyjádření k částečným i úplným uzavírkám silnice II/456 v úseku obcí Žulová – Černá Voda – Stará Červená Voda.

Termín uzavírky: od 1.4. do 7.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 950118, 950119 a 950121 dopravce ARRIVA Morava a.s.

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

  1.4. –  7.10.2020 částečná uzavírka – pohyblivé pracovní místo

27.4. – 24.5.2020 úplná uzavírka úseku Žulová – Černá Voda – I. etapa

15.6. – 19.7.2020 úplná uzavírka úseku Nová Červená Voda – Stará Červená Voda – II. etapa

24.8. – 20.9.2020 úplná uzavírka úseku Stará Červená Voda – křiž. s II/457 – III. etapa

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK DOŠLO K NARUŠENÍ PROVIZORNÍ MOSTNÍ KONSTRUKCE NA SILNICI II/456 A VEŠKERÝ SILNIČNÍ PROVOZ JE VEDENÝ ZE STARÉ ČERVENÉ VODY PŘES VIDNAVU DO VELKÝCH KUNĚTIC DO PONDĚLÍ 7.9.2020 7:00 HOD.!

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1.4. – 7.10.2020 částečná uzavírka – pohyblivé pracovní místo

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky okolo „posuvného pracovního místa“ v délce max 50 m.

Řízení silničního provozu okolo „posuvného pracovního místa“ bude zajištěno pověřenými pracovníky stavby (v pracovní dobu) a semafory (mimo pracovní dobu).

Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


V termínech úplných uzavírek (platí pro všechny I. – III. etapy) budou vyloučeny zmíněné autobusové linky ze stavebního úseku pouze v pracovní době zhotovitelské společnosti a v době nezbytné pro chladnutí asfaltových vrstev, tzn. ve dnech Pondělí – Sobota, vždy od 8:00 do 19:00 hod. V Neděli bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek stavebním úsekem po celý den bez omezení.

Ve zbylých časech (mimo pracovní dobu stavby – tzn. od 19:00 hod. do 8:00 hod. následujícího dne, včetně celé neděle)

bude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek, vždy po volné části vozovky.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů, případně budou posunuty o několik metrů, dle požadavku stavby, v dohledové vzdálenosti cestujících.

 

V pracovní době stavby (tzn. ve dnech Pondělí – Sobota, vždy od 8:00 do 19:00 hod.)

V termínu I. etapy:

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950118 a 950121, pozn. linka 950119 nebude stavbou v této etapě dotčena) prostorem stavby, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Žulová,aut.st. – I/60 Žulová – III/4539 Tomíkovice, Kobylá n. V., Velká Kraš, Vidnava – II/457 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda – II/456 Černá Voda do zastávky Černá Voda,kult.dům / případně závlekem po III/4562 do Nové Červené Vody.

Zastávka Žulová,nad žel.st. (směr Černá Voda) nebude obsluhována dotčenými linkami 950118 a 950121.

Zastávky Černá Voda,Bukáček; Černá Voda,lom; Černá Voda,u Ševčíků; Černá Voda,pošta nebudou obsluhovány dotčenými linkami 950118 a 950121 bez náhrady.

Otáčení autobusů bude probíhat na parkovišti před kulturním domem u zastávky Černá Voda,kult.dům.

Zastávka Vidnava,nám. bude vybranými spoji obsluhována i linkou 950121 v rámci výlukového jízdního řádu.

 

V termínu II. etapy:

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Černá Voda,kult.dům nebo Černá Voda,hřiště po II/456 Černá Voda – I/60 Žulová – III/4539 Tomíkovice, Kobylá n. V., Velká Kraš, Vidnava – II/457 Vidnava – III/4563 Stará Červená Voda, kde se otočí a zpět po III/4563 Vidnava – II/457 ul. Hrdinů, Vidnava a dále ve svých trasách směr Velké Kunětice (pouze 950119 a 950121).

U vybraných spojů zmíněných linek (950118 a 950121) bude otáčení autobusů probíhat na parkovišti před kulturním domem u zastávky Černá Voda,kult.dům a spojů zmíněných linek (950118, 950119 a 950121) na točně u zastávky Stará Červená Voda,ObÚ, případně v těchto zastávkách dojde k jejich ukončení.

Autobusové zastávky Černá Voda,hřiště; Černá Voda,Rokliny; Stará Červ.Voda,rozc.; Stará Červ.Voda,Nová Červ.Voda,škola; Stará Červ.Voda,Nová Červ.Voda,točna; Stará Červ.Voda,pošta nebudou obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Vidnava,nám. bude vybranými spoji obsluhována i linkou 950121 v rámci výlukového jízdního řádu.

 

V termínu III. etapy:

nebude uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům zmíněných linek (pouze 950119 a 950121, pozn. linka 950118 nebude stavbou v této etapě dotčena) prostorem stavby, které budou vedeny po objízdné trase ze zastávky Stará Červená Voda,ObÚ , kde se otočí a zpět po III/4563 Vidnava – II/457 ul. Hrdinů, Vidnava a dále ve svých trasách směr Velké Kunětice.

Autobusové zastávky budou obslouženy dle platných / výlukových jízdních řádů.

 

Na zmíněné linky v termínech I. až III. etapy budou vypracovány tři varianty výlukových jízdních řádů, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Z důvodu celkové demolice a následné výstavby nového mostu dojde od 25.5.2020 k úplné uzavírce silnice II/456 v místě mostu ev. č. 456-003 v obci Černá Voda, která zhorší průjezdnost obcí i pro autobusové linky, více informací naleznete zde.