Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 v úseku Oprostovice – Blazice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 4. 2019 - 20. 12. 2019

Úplná uzavírka silnice II/437 v úseku Oprostovice – Blazice

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude omezený průjezd v úseku Oprostovice až Blazice i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 29.4. do 20.12.2019

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920503, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 920523 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

 

29.4. – 7.5.2019 částečná uzavírka silnice II/437

Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek. Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

8.5. – 30.6.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 1.etapa (uzavřený úsek od křiž. Bezuchov x Oprostovice po Hradilův mlýn, hranice kraje)

Prioritně bude probíhat realizace úseku od Hradilova mlýnu po křiž. silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“.

Linky 920503 a 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

bude umožněn průjezd spojům těchto linek. Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linka 920943

bude vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. po obousměrné objízdné trase přes křižovatku „na Lhotsku“, kde bude umožněn průjezd pouze rovně dále po silnici III/43724 – s odbočením na Žákovice – Blazice, kde se otočí v křižovatce „u pomníku“ do zastávky Blazice,rozc. a dále ve své trase.

Zastávka Blazice,mlýn bude zrušena bez náhrady.

 

 

1.7. – 31.7.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 2.etapa (uzavřený úsek od cca 500m před Oprostovicemi po Hradilův mlýn, hranice kraje)

Prioritně bude probíhat realizace úseku ve směru od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po zatáčku s odbočením na zemědělskou komunikaci směr Bezuchov.

 

Linka 920503

bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest. a bude pokračovat po obousměrné objízdné trase zpět po silnici III/43722 Šišma, Pavlovice u Př. – s odbočením na silnice III/43714 – III/43421 Kladníky – II/437 do zastávky Radotín,Čechův kříž a dále ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

Na linku bude vydaný výlukový jízdní řád s platností od 1.7.2019, viz níže pod příspěvkem.

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Radslavicích od 15.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

v tomto termínu nejsou spoje v uvedeném úseku provozovány.

 

Linka 920943

bude vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. po obousměrné objízdné trase přes křižovatku „na Lhotsku“, kde bude umožněn průjezd pouze rovně dále po silnici III/43724 – s odbočením na Žákovice – Blazice, kde se otočí v křižovatce „u pomníku“ do zastávky Blazice,rozc. a dále ve své trase.

Zastávka Blazice,mlýn bude zrušena bez náhrady.

Na základě urychlení stavebních prací bude od pondělí 8.7.2019 opět umožněn průjezd spojům této linky v úseku Radkova Lhota – Lhotsko – Blazice v původní trase okolo Hradilova mlýnu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

 

1.8. – 30.10.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 3.etapa (uzavřený úsek od cca 500m před Oprostovicemi po křiž. silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“)

Prioritně bude probíhat realizace úseku ve směru od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po zatáčku s odbočením na zemědělskou komunikaci směr Bezuchov.

Po rekonstrukci uvedeného úseku v průběhu 3. etapy budou linky 920503 a 920523 vedeny po zemědělské komunikaci v Bezuchově okolo ZD a dále směr Oprostovice s napojením na silnici II/437 před Oprostovicemi směr Čechův kříž, aby se zmírnily negativní dopady z předchozí dlouhé objízdné trasy. Přesný termín bude oznámený s předstihem.

Z důvodu nepředpokládaných komplikací pří rekonstrukci komunikace dochází k pokračování této etapy, bez možnosti využití zemědělské komunikace okolo ZD v Bezuchově, pravděpodobně až do plánovaného ukončení k 30.10.2019. 

Linka 920503

bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest. a bude pokračovat po obousměrné objízdné trase zpět po silnici III/43722 Šišma, Pavlovice u Př. – s odbočením na silnice III/43714 – III/43421 Kladníky – II/437 do zastávky Radotín,Čechův kříž a dále ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

Od pondělí 2. září 2019 vstupuje v platnost změnový výlukový jízdní řád (VJŘ). Aktualizace VJŘ souvisí s nepříznivými informacemi ze stavby, koncem hlavních letních prázdnin a zahájením školního roku. Upozorňujeme cestující, aby pozornost věnovali zejména změnám časových poloh vybraných spojů, v aktualizovaném VJŘ budou obsaženy i změny z důvodu souběžné úplné uzavírky v Radslavicích, viz níže pod příspěvkem. Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

Po rekonstrukci úseku před Oprostovicemi:

bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po zemědělské komunikaci okolo ZD s napojením na silnici II/437 před Oprostovicemi, kde obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod a bude pokračovat dále ve své trase.

Zastávka Bezuchov,Zábraní bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena s náhradou v křižovatce zemědělské komunikace se silnicí II/437 směr Čechův kříž.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena bez náhrady.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

v termínu do 1.9.2019 nejsou spoje v uvedeném úseku provozovány.

Od 2.9.2019 bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest., vyčká odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

Po rekonstrukci úseku před Oprostovicemi:

bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po zemědělské komunikaci okolo ZD s napojením na silnici II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod, vyčká odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět.

Zastávka Bezuchov,Zábraní bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena s náhradou v křižovatce zemědělské komunikace se silnicí II/437 směr Čechův kříž.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena bez náhrady.

 

Linka 920943

bude již umožněn průjezd spojům této linky směr Radkova Lhota – Blazice ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

1.11. – 20.12.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 4.etapa (uzavřený úsek od křiž. Bezuchov x Oprostovice po křiž. silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“)

v tomto úseku nejsou vedeny spoje uvedených linek.

 

Průjezd křižovatkami před Oprostovicemi směr Bezuchov a „na Lhotsku“ směr Radkova Lhota – Blazice bude autobusovým linkám umožněn bez omezení.

 

Vzhledem k velké časové a kilometrické náročnosti objízdných tras budou na některé uvedené linky v různých etapách vydány výlukové jízdní řády, ve kterých bude zapracováno vedení konkrétních spojů a obsluha jednotlivých zastávek dotčenými linkami.

Sdílejte článek