Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/437 v úseku Oprostovice – Blazice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 4. 2019 0:00 - 1. 12. 2019 22:00

Úplná uzavírka silnice II/437 v úseku Oprostovice – Blazice

Z důvodu rekonstrukce komunikace bude omezený průjezd v úseku Oprostovice až Blazice i pro autobusovou dopravu.

Termín uzavírky: od 29.4. do 7.11.2019 (zkrácení termínu), viz níže v článku. 

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 920503, 920943 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. a 920523 dopravce ARRIVA Morava a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů:

29.4. – 7.5.2019 částečná uzavírka silnice II/437

Zmíněným úsekem bude umožněn průjezd spojům uvedených linek. Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.


8.5. – 30.6.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 1.etapa (uzavřený úsek od křiž. Bezuchov x Oprostovice po Hradilův mlýn, hranice kraje)

Prioritně bude probíhat realizace úseku od Hradilova mlýnu po křiž. silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“.

Linky 920503 a 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

bude umožněn průjezd spojům těchto linek. Zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.

 

Linka 920943

bude vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. po obousměrné objízdné trase přes křižovatku „na Lhotsku“, kde bude umožněn průjezd pouze rovně dále po silnici III/43724 – s odbočením na Žákovice – Blazice, kde se otočí v křižovatce „u pomníku“ do zastávky Blazice,rozc. a dále ve své trase.

Zastávka Blazice,mlýn bude zrušena bez náhrady.


1.7. – 31.7.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 2.etapa (uzavřený úsek od cca 500m před Oprostovicemi po Hradilův mlýn, hranice kraje)

Prioritně bude probíhat realizace úseku ve směru od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po zatáčku s odbočením na zemědělskou komunikaci směr Bezuchov.

Linka 920503

bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest. a bude pokračovat po obousměrné objízdné trase zpět po silnici III/43722 Šišma, Pavlovice u Př. – s odbočením na silnice III/43714 – III/43421 Kladníky – II/437 do zastávky Radotín,Čechův kříž a dále ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

Na linku bude vydaný výlukový jízdní řád s platností od 1.7.2019, viz níže pod příspěvkem.

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Radslavicích od 15.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

v tomto termínu nejsou spoje v uvedeném úseku provozovány.

 

Linka 920943

bude vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. po obousměrné objízdné trase přes křižovatku „na Lhotsku“, kde bude umožněn průjezd pouze rovně dále po silnici III/43724 – s odbočením na Žákovice – Blazice, kde se otočí v křižovatce „u pomníku“ do zastávky Blazice,rozc. a dále ve své trase.

Zastávka Blazice,mlýn bude zrušena bez náhrady.

Na základě urychlení stavebních prací bude od pondělí 8.7.2019 opět umožněn průjezd spojům této linky v úseku Radkova Lhota – Lhotsko – Blazice v původní trase okolo Hradilova mlýnu.

Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.


1.8. – 31.10.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 3.etapa (uzavřený úsek od cca 500m před Oprostovicemi po křiž. silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“)

Prioritně bude probíhat realizace úseku ve směru od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po začátek obce Oprostovice.

Z důvodu nepředpokládaných komplikací pří rekonstrukci komunikace dochází k pokračování této etapy, bez možnosti využití zemědělské komunikace okolo ZD v Bezuchově až do plánovaného ukončení k 31.10.2019. 

Linka 920503

bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest. a bude pokračovat po obousměrné objízdné trase zpět po silnici III/43722 Šišma, Pavlovice u Př. – s odbočením na silnice III/43714 – III/43421 Kladníky – II/437 do zastávky Radotín,Čechův kříž a dále ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

Od pondělí 2. září 2019 vstupuje v platnost změnový výlukový jízdní řád (VJŘ). Aktualizace VJŘ souvisí s nepříznivými informacemi ze stavby, koncem hlavních letních prázdnin a zahájením školního roku. Upozorňujeme cestující, aby pozornost věnovali zejména změnám časových poloh vybraných spojů, v aktualizovaném VJŘ budou obsaženy i změny z důvodu souběžné úplné uzavírky v Radslavicích, viz níže pod příspěvkem. Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

v termínu do 1.9.2019 nejsou spoje v uvedeném úseku provozovány.

Od 2.9.2019 bude vedena z Bezuchova dále po silnici III/43722 do křižovatky se silnicí II/437 před Oprostovicemi, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,rest., vyčká odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět ve své trase.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena s náhradou v křižovatce směr Bezuchov.

 

Linka 920943

bude již umožněn průjezd spojům této linky směr Radkova Lhota – Blazice ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.


Na základě uspíšení stavebních prací dochází k obnovení provozu pro autobusové linky v křižovatce Bezuchov x Oprostovice na silnici II/437 s tím, že se od pátku 8.11.2019 zmíněné autobusové linky 920503 a 920523 vrátí zpět do původních tras s obsluhou všech zastávek dle platných jízdních řádů! 

Z důvodu zpoždění stavebních prací dochází ke změně etapizace zbývajících částí stavby. Změna spočívá v realizaci vložené 3A. etapy, kterou budou ukončeny stavební práce na silnici II/437 s tím, že původně plánovaná 4. etapa nebude realizována.

1.11. – 7.11.2019 úplná uzavírka silnice II/437 – 3A. etapa (uzavřený úsek od cca 20m před Oprostovicemi po křižovatku silnic II/437 s III/43724 „na Lhotsku“)

Prioritně byl zhotovitelem realizován úsek ve směru od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po autobusovou točnu před obcí Oprostovice.

Spoje zmíněných linek budou obousměrně vedeny po zemědělské komunikaci v Bezuchově okolo ZD a dále po místní komunikaci směr Oprostovice s napojením na II/437 a využitím autobusové točny před Oprostovicemi směr Čechův kříž (viz mapa pod článkem), aby se zmírnily negativní dopady z předchozí dlouhé objízdné trasy.  

 

Linka 920503

bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po místní komunikaci okolo ZD s napojením na silnici II/437, kde obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod v prostoru autobusové točny a bude pokračovat dále ve své trase.

Zastávka Bezuchov,Zábraní bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena s náhradou na autobusové točně před Oprostovicemi směr Čechův kříž.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

Linka 920523 (pouze spoje do Oprostovic a zpět)

bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po místní komunikaci okolo ZD s napojením na silnici II/437, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod, v prostoru autobusové točny, vyčká odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět.

Zastávka Bezuchov,Zábraní bude zrušena bez náhrady.

Zastávka Oprostovice,obchod bude zrušena s náhradou na autobusové točně před Oprostovicemi směr Čechův kříž.

Zastávka Oprostovice,rest. bude zrušena bez náhrady.

Ostatní zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou může docházet ke zpoždění cca do 5 minut.

AKTUÁLNĚ: Uzavírka v Radslavicích bude ukončena k 3.11.2019. Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

O změnách ve vedení spojů zmíněných linek bude informovat příslušný dopravce formou „Přepravního opatření“ s tím, že na lince 920503 dojde k ukončení stávajícího výlukového jízdního řádu a přechodu na původní jízdní řád.