Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice – ZMĚNA

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 3. 2019 0:00 - 30. 11. 2019 0:00

Úplná uzavírka ulic Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice - ZMĚNA

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici II/434 v obci Radslavice bude uzavřený postupně průtah obcí i pro autobusové linky. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap.

Na základě jednání se zástupci stavby dojde od pondělí 4.11.2019 k umožnění průjezdu autobusům posledním úsekem stavby (ve směru od Sušic), a tím k ukončení uzavírky a výlukových jízdních řádů!

Termíny uzavírky:

  • od 18.3. do 14.7.2019 (1.etapa),
  • od 15.7. do 15.9.2019 (2.etapa, 1.fáze) – z důvodu urychlení stavebních prací dochází ke zkrácení termínu
  • od 16.9. do 3.11.2019 (2.etapa, 2.fáze) – zkrácení termínu a ukončení uzavírky pro BUS!

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 920503 dopravce VOJTILA Trans, s.r.o.; 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA Morava, a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu první etapy (uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Kozlovic po křižovatku u Hasičské zbrojnice):

Pro linku 920503 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna před MŠ na II/434 směr Sušice.

Pro linky 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna o cca 100 m dále do ulice Na Návsi k blízkosti prodejny potravin.

Linka 920503

sp.č.22, 212 a 213 budou vedeny obousměrně po objízdné trase z Tučína po III/43714 do Pavlovic u Př. s odbočením na III/43417 do Radslavic, kde obslouží náhradní zastávku za zastávku Radslavice, náves na silnici II/434 před budovou MŠ a bude pokračovat do Sušic dle platné licence.

Linky 920518, 920522, 920523 a 920930

spoje budou obousměrně vedeny v Radslavicích z náhradní zastávky Radslavice, náves po objízdné trase okolo OÚ na III/43415 (ul. Slaměníkova) do Grymova a dále po III/43413 do Kozlovic a dále dle platné licence.

Vlivem objízdné trasy v průběhu této etapy může docházet ke zpoždění spojů dotčených linek přibližně do 5 minut.

Přechod na druhou etapu bude závislý na postupu stavebních prací a bude v předstihu upřesněn.


V termínu druhé etapy, první fáze (uzavřený úsek od křižovatky u Hasičské zbrojnice po křižovatku u sousoší Cyrila a Metoděje směr Sušice / Pavlovice u Př.včetně křižovatky!):

Na základě požadavku obce Radslavice budou autobusy zajíždět a otáčet se v centru obce Radslavice.

Z důvodu nedokončené výstavby mostu u hasičárny se budou autobusové linky 920503, 920518, 920522, 920523 a 920930 otáčet za kostelem a obsluhovat nově zrekonstruovanou zastávku Radslavice,náves (na straně kostela) určenou k odbavování cestujících pro směr Lipník n.B. a naproti na opraveném chodníku budou obsluhovat náhradní zastávku určenou k odbavování cestujících pro směr Přerov.

Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 obousměrně přemístěna na silnici III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce vedle původní autobusové zastávky.

Linka 920503

sp.č.22, 212 a 213 budou z Pavlovic u Př. vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a bude pokračovat zpět po silnici III/43414 směr Tučín dle platné licence.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Oprostovicích od 1.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete naléztzde. 

Linky 920518 a 920930

spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase silnicí III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linka 920522

spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny po objízdné trase silnicemi III/43417, III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714, III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linka bude ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v úseku přední mlýn u Lipníku n.B. – Týn. n.B. od 22.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

Linka 920523

spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714, III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Vlivem delších objízdných tras při druhé etapě (1.fáze) budou na vybrané linky vytvořeny výlukové jízdní řády s platností od 15.7.2019, viz níže pod příspěvkem. 


AKTUÁLNĚ:

Z důvodu urychlení stavebních prací a vstřícnému přístupu stavby, bude tato etapa pro autobusy zkrácena do 3.11.2019, a tím celkově ukončena uzavírka na území obce Radslavice.

Od pondělí 4.11.2019 již budou autobusové linky projíždět obcí Radslavice v původních trasách dle standardních jízdních řádů. Současné výlukové jízdní řády budou ukončeny k 3.11.2019!

V termínu druhé etapy, druhé fáze (uzavřený úsek od křižovatky u sousoší Cyrila a Metoděje po konec obce směr Sušice, směr Pavlovice u Př. již bude pro BUS průjezdný!):

Pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice,náves směr Lipník n.B. v původní poloze a ve směru Přerov bude náhradní zastávka naproti na opraveném chodníku, z důvodu nedokončené rekonstrukce zastávky v původní poloze.

Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 stále obousměrně přemístěna na silnici III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce vedle původní autobusové zastávky. 

 

Linka 920503

sp.č.22, 212 a 213 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic  Př. a po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Tučín.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Oprostovicích od 1.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

 

Linky 920518 a 920930

spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase silnicí III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linky jsou vedeny podle původních nevýlukových jízdních řádů.

 

Linka 920522

spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny dle platné licence do zastávky Radslavice,náves.

Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v úseku přední mlýn u Lipníku n.B. – Týn. n.B. od 22.7.2019! AKTUÁLNĚ: Uzavírka v úseku „Přední mlýn“ u Lipníku n.B. – Týn. n.B. bude také ukončena k 3.11.2019. Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.

 

Linka 920523

spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.

Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!

Vlivem delších objízdných tras při druhé etapě (2.fáze) budou na vybrané linky (920522, 920523) vytvořeny výlukové jízdní řády s platností od 16.9.2019, viz níže pod příspěvkem.