Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka ulic Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice – ZMĚNA

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
18. 3. 2019 - 30. 11. 2019

Úplná uzavírka ulic Přerovská, Školní a Sušická v obci Radslavice - ZMĚNA

Z důvodu rekonstrukce vozovky na silnici II/434 v obci Radslavice bude uzavřený postupně průtah obcí i pro autobusové linky. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap.
Na základě informací ze stavby o postupu stavebních prací, dojde od pondělí 8.7.2019 k přechodu na 2.etapu, 1.fázi.
Termíny uzavírky:
  • od 18.3. do 8.7.2019 (1.etapa),
  • od 8.7. do 30.9.2019 (2.etapa, 1.fáze)
    s tím, že od 8.7. do 14.7.2019 budou mít ještě autobusové linky umožněný průjezd uzavřeným úsekem od 15.7.2019 do odvolání (předpoklad do 30.9.2019) již nebudou mít autobusové linky umožněný průjezd uzavřeným úsekem a budou vedeny po objízdné trase, viz níže.
  • od 1.10. do 30.11.2019 (2.etapa, 2.fáze).
Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky 920503 dopravce VOJTILA Trans, s.r.o.; 920518, 920522, 920523, 920930 dopravce ARRIVA Morava, a.s.
Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:
V termínu první etapy (uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Kozlovic po křižovatku u Hasičské zbrojnice):
Pro linku 920503 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna před MŠ na II/434 směr Sušice.
Pro linky 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice, náves obousměrně přemístěna o cca 100 m dále do ulice Na Návsi k blízkosti prodejny potravin.

Linka 920503

sp.č.22, 212 a 213 budou vedeny obousměrně po objízdné trase z Tučína po III/43714 do Pavlovic u Př. s odbočením na III/43417 do Radslavic, kde obslouží náhradní zastávku za zastávku Radslavice, náves na silnici II/434 před budovou MŠ a bude pokračovat do Sušic dle platné licence.

Linky 920518, 920522, 920523 a 920930

spoje budou obousměrně vedeny v Radslavicích z náhradní zastávky Radslavice, náves po objízdné trase okolo OÚ na III/43415 (ul. Slaměníkova) do Grymova a dále po III/43413 do Kozlovic a dále dle platné licence.
Vlivem objízdné trasy v průběhu této etapy může docházet ke zpoždění spojů dotčených linek přibližně do 5 minut.
Přechod na druhou etapu bude závislý na postupu stavebních prací a bude v předstihu upřesněn.

V termínu druhé etapy, první fáze (uzavřený úsek od křižovatky u Hasičské zbrojnice po křižovatku u sousoší Cyrila a Metoděje směr Sušice / Pavlovice u Př.včetně křižovatky!):
Na základě požadavku obce Radslavice budou autobusy zajíždět a otáčet se v centru obce Radslavice.
Z důvodu nedokončené výstavby mostu u hasičárny se budou autobusové linky 920503, 920518, 920522, 920523 a 920930 otáčet za kostelem a obsluhovat nově zrekonstruovanou zastávku Radslavice,náves (na straně kostela) určenou k odbavování cestujících pro směr Lipník n.B. a naproti na opraveném chodníku budou obsluhovat náhradní zastávku určenou k odbavování cestujících pro směr Přerov.
Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 obousměrně přemístěna na silnici III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce vedle původní autobusové zastávky.
Linka 920503
sp.č.22, 212 a 213 budou z Pavlovic u Př. vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a bude pokračovat zpět po silnici III/43414 směr Tučín dle platné licence.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linka je ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v Oprostovicích od 1.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde. 
Linky 920518 a 920930
spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase silnicí III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linka 920522
spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny po objízdné trase silnicemi III/43417, III/43714 a III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714, III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linka bude ovlivněna souběžnou úplnou uzavírkou v úseku přední mlýn u Lipníku n.B. – Týn. n.B. od 22.7.2019! Informace ohledně této uzavírky můžete nalézt zde.
Linka 920523
spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a po silnicích III/43714, III/43414 do Radslavic, kde obslouží zastávku Radslavice,náves, otočí se za kostelem a dále budou pokračovat dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Vlivem delších objízdných tras při druhé etapě (1.fáze) budou na vybrané linky vytvořeny výlukové jízdní řády s platností od 15.7.2019, viz níže pod příspěvkem. 
V termínu druhé etapy, druhé fáze (uzavřený úsek od křižovatky u sousoší Cyrila a Metoděje po konec obce směr Sušice, směr Pavlovice u Př. již bude pro BUS průjezdný):
Pro linky 920503 ( sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522, 920523 a 920930 bude zastávka Radslavice,náves obousměrně v původní poloze.
Zastávka Sušice,náves bude pro linky 920503 (sp.č.22, 212 a 213), 920518, 920522 (sp.č.35, 26 a 208), 920523 a 920930 stále obousměrně přemístěna na silnici III/43420 směr Pavlovice u Př. cca před domy č.p. 10 a 43. Otáčení autobusů některých linek v Sušicích bude probíhat na soukromém pozemku v centru obce vedle původní autobusové zastávky. 
Linka 920503
sp.č.22, 212 a 213 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic  Př. a po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Tučín.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linky 920518 a 920930
spoje budou z náhradní zastávky Sušice,náves pokračovat po objízdné trase silnicí III/43420 do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linka 920522
spoje (mimo sp.č.35, 26 a 208) budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,dol. zast. vedeny dle platné licence do zastávky Radslavice,náves.
Sp.č.35, 26 a 208 budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Linka 920523
spoje budou ze zastávky Pavlovice u Přerova,hřbitov vedeny do Sušic, kde se otočí v prostoru soukromého pozemku a budou pokračovat na náhradní zastávku Sušice,náves a po objízdné trase silnicí III/43420 zpět do Pavlovic u Př. a dále po silnicích III/43418 a III/43417 do zastávky Radslavice,náves a dále dle platné licence směr Kozlovice.
Stávající zastávka Sušice,náves nebude obsluhována!
Vlivem delších objízdných tras při druhé etapě bude nutné na vybraných linkách vytvořit výlukové jízdní řády. Upřesňující informace ohledně přechodu na druhou etapu budou zveřejněny s předstihem v závislosti na postupu stavebních prací.

Sdílejte článek