Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice II/435 v Tovačově, Anníně

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
19. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice II/435 v Tovačově, Anníně

Z důvodu celkové rekonstrukce železničního přejezdu dojde k úplné uzavírce silnice II/435 v Tovačově, Anníně v místě žel. přejezdu P7229 (směr Oplocany).

Termín uzavírky: od 19.10.2020 do 23.10.2020

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920500, 920501 dopravce VOJITILA Trans s.r.o.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedená uzavírka bude mít zásadní negativní dopad na obslužnost v úseku Tovačov – Lobodice – Oplocany – Kojetín, včetně všech nácestných obcí.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Tovačov,aut.st. – II/434 ul. Podvalí, Prostějovská Tovačov – III/4345 Ivaň, Klenovice n. H. – II/367 Obědkovice – před Polkovicemi vlevo místní komunikace okolo areálu OHD Agro a.s. Polkovice na II/435 Oplocany do zastávky Oplocany,rest. směr Tovačov – otáčení autobusů bude probíhat po místní komunikaci ul. Sokolská okolo obecního úřadu a domů č. p. 89 – 112 zpět na II/435 a dále ve svých trasách.

Zastávka Oplocany,rest. směr Tovačov bude obsluhována spoji pro oba směry, Tovačov i Kojetín.

Zastávka Oplocany,rest. směr Polkovice nebude obsluhována s náhradou ve stejnojmenné zastávce v opačném směru.

 

Linka 780405

bude mimořádně zajišťovat vybranými spoji obousměrnou obslužnost v úseku Tovačov – Annín – Lobodice se zastávkami Tovačov,aut.st.; Tovačov,Annín,TOPOS; Tovačov,Annín,rozc.; Lobodice,Prefa; Lobodice,točna; Lobodice,náves.

 

Linky 920500 a 920501

budou obousměrně zajištovat závlek v úseku Tovačov – Annín – Lobodice pouze v omezené míře.

Zastávky Tovačov,Annín,TOPOS; Tovačov,Annín,rozc.; Lobodice,Prefa; Lobodice,točna; Lobodice,náves budou těmito linkami obsluhovány minimálně nebo vůbec ne.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Výlukové jízdní řády linek 780405 a 920500 jsou navíc ovlivněny souběžnou uzavírkou silnice III/4344 v Klopotovicích, více informací naleznete zde.