Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/4344 v obci Klopotovice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
25. 5. 2020 - 31. 10. 2020

Úplná uzavírka silnice III/4344 v obci Klopotovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/4344 v obci Klopotovice – průtah obcí.

Termín uzavírky: od 25.5. do 18.10.2020 31.10.2020 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780403, 780404, 780405 dopravce FTL – First Transport Lines a.s. a 920500 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů a úseků:

Etapa 125.5. –   16. 8.2020 bude umožněn obousměrný průjezd Klopotovicemi od silnice II/434 – III/4344 – s odbočením na III/43516 – a dále na silnici II/435

Etapa 2 –  17.8. – 31.10.2020 bude umožněn průjezd Klopotovicemi od Biskupic po III/4344 a dále po místních komunikacích na území Klopotovic. Křižovatka silnic III/4344 x III/43516 nebude průjezdná.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

V termínu Etapy 1

Uvedeným úsekem bude spojům zmíněných linek umožněn obousměrný průjezd Klopotovicemi od silnice II/434 – III/4344 – s odbočením na III/43516 – a dále II/435. Nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek směr Biskupice, které budou vedeny po níže uvedených objízdných trasách:

Linka 780403 (pouze sp.č.9)

bude vedený po jednosměrné objízdné trase z Biskupic po silnici III/4343 Kralice n. H. – III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 Klopotovice, kde obslouží stávající zastávku Klopotovice (u točny) otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Klopotovice (u točny).

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780404

Spoje obsluhující zastávku Klopotovice (u točny) závlekem ze silnice II/434 budou vedeny ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.

Spoje ve směru z Biskupic č. 11 a 5 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z Kralic n. H. po silnicích III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 Klopotovice, kde obslouží stávající zastávku Klopotovice (u točny) otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Kralice na Hané,Hrubčická.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Klopotovice (u točny).

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780405

Spoje obsluhující zastávku Klopotovice (u točny) závlekem ze silnice II/434 budou vedeny ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.

Spoje ve směru do / z Biskupic č. 18, 19, 26 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Kralic n. H. po silnicích III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 Klopotovice, kde obslouží stávající zastávku Klopotovice (u točny) otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Kralice na Hané,Hrubčická.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Klopotovice (u točny).

Spoj ve směru z Biskupic č. 4 bude vedený po jednosměrné objízdné trase ze zastávky Klopotovice (u točny) – III/4344 Klopotovice – II/434 – III/4342 Hrubčice – III/4343 Kralice n. H. – III/4344 Biskupice a dále ve své trase.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8) nebude obsluhována v původní poloze s náhradou ve stávající zastávce Klopotovice (u točny).

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 920500

Bude vedena ve stávající trase bez omezení s obsluhou všech zastávek dle platného jízdního řádu.


V termínu Etapy 2

Uvedeným úsekem nebude spojům zmíněných linek umožněn obousměrný průjezd Klopotovicemi od silnice II/434 – III/4344 – s odbočením na III/43516 – a dále II/435 a stále nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek směr Biskupice, které budou vedeny po níže uvedených objízdných trasách:

 

Linka 780403 (pouze sp.č.9)

bude vedený po jednosměrné objízdné trase z Biskupic po silnici III/4343 Kralice n. H. – III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 před Klopotovice do křižovatky s místní komunikací „u kaštanu“, kde obslouží náhradní zastávku Klopotovice, otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8 i u točny) nebude obsluhována v původních polohách s náhradou před Klopotovicemi v křižovatce silnice III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780404

Spoje obsluhující zastávku Klopotovice (u točny) závlekem ze silnice II/434 budou vedeny ve stávající trase před Klopotovice do křižovatky silnice III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“, kde bude obratiště autobusů a bude zde přemístěna zastávka Klopotovice k přenosnému označníku.

Spoje ve směru z Biskupic č. 11 a 5 budou vedeny po jednosměrné objízdné trase z Kralic n. H. po III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 před Klopotovice do křižovatky s místní komunikací „u kaštanu“, kde obslouží náhradní zastávku Klopotovice, otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Kralice na Hané,Hrubčická.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8 i u točny) nebude obsluhována v původních polohách s náhradou před Klopotovicemi v křižovatce III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 780405

Spoje obsluhující zastávku Klopotovice (u točny) závlekem ze silnice II/434 budou vedeny ve stávající trase před Klopotovice do křižovatky III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“, kde bude obratiště autobusů a bude zde přemístěna zastávka Klopotovice k přenosnému označníku.

Spoje ve směru do / z Biskupic č. 18, 19, 26 budou vedeny po obousměrné objízdné trase z Kralic n. H. po III/4342 Hrubčice – II/434 – III/4344 před Klopotovice do křižovatky s místní komunikací „u kaštanu“, kde obslouží náhradní zastávku Klopotovice, otočí se a dále ve své trase směr Tovačov.

Zastávka Kralice na Hané,Biskupická nebude obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Kralice na Hané,Hrubčická.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8 i u točny) nebude obsluhována v původních polohách s náhradou před Klopotovicemi v křižovatce III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“.

Spoj ve směru z Biskupic č. 4 bude vedený po jednosměrné objízdné trase před Klopotovicemi z křižovatky s místní komunikací „u kaštanu“, kde obslouží náhradní zastávku Klopotovice – III/4344 Klopotovice – II/434 – III/4342 Hrubčice – III/4343 Kralice n. H. – III/4344 Biskupice a dále ve své trase.

Zastávka Biskupice,hřbitov nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

Zastávka Klopotovice (v obci u č. p. 24 a 8 i u točny) nebude obsluhována v původních polohách s náhradou před Klopotovicemi v křižovatce III/4344 s místní komunikací „u kaštanu“.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Linka 920500

spoje obsluhující Klopotovice (sp. č. 1, 34, 51, 23, 7) budou vedeny po obousměrné objízdné trase v Tovačově ze silnice II/434 – na silnici II/435, kde obslouží náhradní zastávku Tovačov,Prostějovská (pouze ve směru Olomouc), stávající zastávku Tovačov,Olomoucká a stávající zastávku Klopotovice,rozc.2.0 a dále ve své trase.

Zastávka Tovačov,Prostějovská (ve směru Olomouc) bude pro tuto linku přemístěna na II/435 vedle parkoviště u prodejny COOP č. p. 194 k náhradnímu označníku. V opačném směru bude zastávka touto linkou obsluhována v původní poloze.

Zastávky Ivaň,rozc. a Klopotovice nebudou touto linkou obsluhovány.

Na uvedenou linku bude vypracovaný výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.