Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice I/35 ulice Pražská, Foerstrova a Albertova v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
24. 9. 2023 0:00 - 10. 11. 2023 23:00

Úplná uzavírka silnice I/35 ulice Pražská, Foerstrova a Albertova v Olomouci

Z důvodu obnovy povrchu vozovky dojde k úplným uzavírkám silnice I/35 ulic Pražská, Foerstrova a Albertova v Olomouci.

Termín uzavírky: od 24. 9. 2023 do 10. 11. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780400 dopravce FTL – First Transport Lines a.s.; 780439, 780442, 890302, 890370, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 891370, 891371, 891375, 891377, 891378, 891400 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

24. 9. 2023 –   5. 11. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova bez křižovatek s II/448 tř. Míru, ul. tř. Svornosti, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

13. 10. 2023 – 22. 10. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s II/448 tř. Míru, bez křižovatek ul. tř. Svornosti, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

23. 10. 2023 – 29. 10. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s ul. tř. Svornosti, bez křižovatek II/448 tř. Míru, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

30. 10. 2023 –   5. 11. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s ul. Hněvotínská – ul. Štítného, bez křižovatek II/448 tř. Míru, ul. tř. Svornosti

  6. 11. 2023 – 10. 11. 2023 úplná uzavírka výjezdové větve z I/35 ul. Albertova na silnici I/46 ul. Brněnská ve směru od Zenitu

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 24. 9. 2023 – 5. 11. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova bez křižovatek s II/448 tř. Míru, ul. tř. Svornosti, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

Linka 890302

Uvedeným úsekem ul. Pražská nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/448 ul. Litovelská – vpravo ul. Na Šibeníku s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Šibeník – rovně přes křižovatku „U Anči“ – II/635 ul. Na Trati, ul. Svatoplukova – II/635 ul. Křelovská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude touto linkou obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Šibeník.

 

Linka 950157

Uvedeným úsekem ul. Pražská nebude umožněn průjezd spojům zmíněné linky, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z Litovle po II/635 až do Olomouce (ul. Křelovská, ul. Svatoplukova, ul. Na Trati, ul. Tomkova, ul. Ladova, ul. Dolní Hejčínská, ul. Na Střelnici) – II/446 ul. Na Střelnici a následně po II/448 (ul. Dobrovského, ul. Komenského, ul. Pasteurova) – ul. Jeremenkova – I/35 ul. Tovární a dále ve svých trasách směr AN Olomouc dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Dvořákova nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

 

Linky 780439, 780442, 891371, 891375, 891377, 891378

Spojům trasovaným v přímém směru po tř. Míru přes křižovatku s I/35 ul. Pražská x ul. Foerstrova bude umožněn obousměrný průjezd po volných částech vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule bude obsluhována ve stávající poloze bez omezení, případně v náhradní poloze na chodníku v parkovacím zálivu před RD č. p. 581/27 v souvislosti se souběžnou částečnou uzavírkou tř. Míru z důvodu rekonstrukce plynovodu, více informací o této uzavírce naleznete zde.

 

Linky 780439, 780442, 891375

Spojům trasovaným z tř. Míru do ul. Foerstrova nebude umožněno odbočení v obou směrech. Tyto spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/448 tř. Míru – ul. Neředínská – ul. Okružní – ul. Hněvotínská s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Lékařská fakulta – I/35 ul. Albertova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,Foerstrova nebude linkou 780439 obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Lékařská fakulta.

Zastávka Olomouc,Dvořákova nebude linkami 780439, 780442, 891375 obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Lékařská fakulta. 


Z toho v termínu 13. 10. 2023 – 22. 10. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s II/448 tř. Míru, bez křižovatek ul. tř. Svornosti, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

Linka 890302

Spoje budou trasovány stejně, dle výše uvedeného.

 

Linka 950157

Spoje budou trasovány stejně, dle výše uvedeného.

 

Linky 780439, 780442, 891371, 891375, 891377, 891378

Spojům trasovaným v přímém směru po tř. Míru přes křižovatku s I/35 ul. Pražská x ul. Foerstrova nebude umožněn průjezd v obou směrech. Tyto spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/448 tř. Míru – ul. U Kovárny – ul. tř. Svornosti s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Svornosti – II/448 ul. Litovelská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule nebude těmito linkami obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Svornosti.

 

Linky 780439, 780442, 891375

Spoje trasované z tř. Míru do ul. Foerstrova budou vedeny stejně, dle výše uvedeného. 


Z toho v termínu 23. 10. 2023 – 29. 10. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s ul. tř. Svornosti, bez křižovatek II/448 tř. Míru, ul. Hněvotínská – ul. Štítného

Linka 890302

Spoje budou trasovány stejně, dle výše uvedeného.

 

Linka 950157

Spoje budou trasovány stejně, dle výše uvedeného.

 

Linky 780439, 780442, 891371, 891375, 891377, 891378

Spojům trasovaným v přímém směru po tř. Míru přes křižovatku s I/35 ul. Pražská x ul. Foerstrova bude umožněn obousměrný průjezd po volných částech vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule bude obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

Linky 780439, 780442, 891375

Spoje trasované z tř. Míru do ul. Foerstrova budou vedeny stejně, dle výše uvedeného. 


Z toho v termínu 30. 10. 2023 – 5. 11. 2023 úplná uzavírka I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova včetně křižovatky s ul. Hněvotínská – ul. Štítného, bez křižovatek II/448 tř. Míru, ul. tř. Svornosti

 

Od tohoto termínu do konce uzavírky bude ve stavebním úseku I/35 ul. Pražská umožněn obousměrný průjezd BUS po volné části vozovky.

Linka 890302

Spoje budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávky Olomouc,U zlaté koule ve stávající poloze bez omezení.

 

Linka 950157

Spoje směr Olomouc (souběh s úplnou uzavírkou na D35 Litovel – Křelov) budou vedeny objízdnou trasou z Litovle po II/635 až do Olomouce (ul. Křelovská, ul. Svatoplukova, ul. Na Trati, ul. Tomkova, ul. Ladova, ul. Dolní Hejčínská, ul. Na Střelnici) – II/446 ul. Na Střelnici a následně po II/448 (ul. Dobrovského, ul. Komenského, ul. Pasteurova) – ul. Jeremenkova – I/35 ul. Tovární a dále ve svých trasách směr AN Olomouc dle platného jízdního řádu.

Spoje směr Jeseník budou vedeny objízdnou trasou od AN Olomouc po I/35 ul. Tovární – ul. Jeremenkova – II/448 (ul. Pasteurova, ul. Komenského, ul. Dobrovského) – II/446 ul. Na Střelnici – II/635 (ul. Na Střelnici, ul. Dolní Hejčínská, ul. Ladova, ul. Tomkova) – ul. Erenburgova – I/35 ul. Pražská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olomouc,Dvořákova nebude touto linkou obsluhována bez náhrady.

 

Linky 780439, 780442, 891371, 891375, 891377, 891378

Spojům trasovaným v přímém směru po tř. Míru přes křižovatku s I/35 ul. Pražská x ul. Foerstrova bude umožněn obousměrný průjezd po volných částech vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávka Olomouc,U zlaté koule bude obousměrně obsluhována ve stávající poloze bez omezení.

 

Linky 780439, 780442, 891375

Spojům trasovaným z tř. Míru do ul. Foerstrova nebude stále umožněno odbočení v obou směrech. Tyto spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/448 tř. Míru – ul. Neředínská – ul. Okružní – ul. Hněvotínská s náhradní obsluhou zastávky MHD Olomouc,Lékařská fakulta – I/35 ul. Albertova a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů. V křižovatce ul. Hněvotínská x I/35 ul. Albertova bude BUS umožněno odbočení v obou směrech i po dobu úplné uzavírky prostoru křižovatky.

Zastávka Olomouc,Foerstrova nebude linkou 780439 obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Lékařská fakulta.

Zastávka Olomouc,Dvořákova nebude linkami 780439, 780442, 891375 obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce MHD Olomouc,Lékařská fakulta. 


V termínu 6. 11. 2023 – 10. 11. 2023 úplná uzavírka výjezdové větve z I/35 ul. Albertova na silnici I/46 ul. Brněnská ve směru od Zenitu

Linky 780400, 890370, 891370

Spoje trasované po I/35 ul. Velkomoravská ve směru od AN Olomouc, případně obsluhující zastávku Olomouc,Zenit a pokračující směr zastávka Olomouc,Fakultní nem. budou vedeny objízdnou trasou z I/35 ul. Albertova – ul. Štítného – ul. Wolkerova – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

Spoje obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha a pokračující směr zastávka Olomouc,Fakultní nem. budou vedeny objízdnou trasou tř. Svobody – ul. Havlíčkova – ul. Wolkerova – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

Linky 780439, 891400

Spoje obsluhující zastávku Olomouc,Tržnice plocha a pokračující směr zastávka Olomouc,Fakultní nem. budou vedeny objízdnou trasou tř. Svobody – ul. Havlíčkova – ul. Wolkerova – I/46 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávky budou obslouženy ve stávajících polohách bez omezení.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnými trasami je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 5 – 10 minut.


Výše uvedené dopravní omezení se dotkne i současného trasování autobusových linek MHD Olomouc č. 10, 12, 16, 19, 21, 26, 27, 29, 50 a 52 dopravce DPMO a.s., více informací naleznete zde.