Změny ve veřejné dopravě

Částečná uzavírka silnice II/448 tř. Míru v Olomouci

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
4. 9. 2023 0:00 - 24. 10. 2023 23:00

Částečná uzavírka silnice II/448 tř. Míru v Olomouci

Z důvodu rekonstrukce plynovodní sítě dojde k částečné uzavírce silnice II/448 tř. Míru v Olomouci.

Termín uzavírky: od 4. 9. 2023 do 24. 10. 2023

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 780439, 780442, 890302 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a 891371, 891375, 891377, 891378 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Tato uzavírka bude po jistou část v souběhu s úplnou uzavírkou silnice I/35 ul. Pražská, ul. Foerstrova, ul. Albertova v Olomouci v plánovaném termínu od 24. 9. 2023 do 10. 11. 2023, při které dojde ke změně trasování zmíněných linek, uvedených v tomto článku.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Etapa I:   od   4.  9. 2023 do   3. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Za Zlatou koulí po ul. Škrétova)

Etapa II:  od 11.  9. 2023 do 10. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Škrétova po ul. Dvořákova)

Etapa III: od 25.  9. 2023 do 24. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Pražská po ul. Za Zlatou koulí)

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Etapa I: od 4. 9. 2023 do 3. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Za Zlatou koulí po ul. Škrétova)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu této etapy dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Olomouc,U zlaté koule (směr centrum – obsluhu zajišťují všechny zmíněné linky), která nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 170 m zpět ve směru jízdy na chodník v parkovacím zálivu před RD č. p. 581/27 k náhradnímu označníku.


Etapa II: od 11. 9. 2023 do 10. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Škrétova po ul. Dvořákova)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

V průběhu této etapy dojde k omezení obsluhy stávající zastávky Olomouc,U zlaté koule (směr centrum – obsluhu zajišťují všechny zmíněné linky), která nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna o cca 170 m zpět ve směru jízdy na chodník v parkovacím zálivu před RD č. p. 581/27 k náhradnímu označníku.

AKTUÁLNĚ: S platností od 5. 10. 2023 bude zastávka Olomouc,U zlaté koule (směr centrum) opět obsluhována v původní poloze bez mezení. Další omezení obslužnosti této zastávky může nastat v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice I/35 ul. Pražská, Foerstrova, Albertova v Olomouci, více informací o této uzavírce naleznete zde.


Etapa III: od 25. 9. 2023 do 24. 10. 2023 prostor II/448 ul. tř. Míru (cca od ul. Pražská po ul. Za Zlatou koulí)

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.