Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě
17. 3. 2021 0:00 - 15. 12. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Z důvodu výstavby kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnic III/37340 (směr Náměšť n. H. a Bohuslavice) a III/37316 (směr Vilémov) v obci Olbramice.

Termín uzavírky: od 17. 3. 2021 do 30. 11. 2021 15. 12. 2021 (prodloužení termínu)

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891373, 891374, 891375, 891377 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

17. 3. – 30. 6. 2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

1. 7. – 23. 11. 2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

24. 11. – 5. 12. 2021 –  úplná uzavírka křižovatky silnic III/37340 a III/37316 v obci  – včetně BUS

6. 12.  – 15. 12. 2021 – úplná uzavírka křižovatky silnic III/37340 x III/37316 a autobusové točny – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 17. 3. – 30. 6. 2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, včetně možnosti otáčení na autobusové točně vedle zastávky Olbramice,čekárna.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Olbramice,čekárna, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím a ke krátkodobému částečnému omezení vjezdu na přilehlou autobusovou točnu.


V termínu 1. 7. – 23. 11. 2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusová zastávka bude obsloužena v původní poloze bez omezení.


V termínu od 13. 9. 2021 do 26. 9. 2021

Uvedeným stavebním úsekem silnice III/37340 v úseku od autobusové točny po konec obce směr Bohuslavice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890305 a 891373, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890305

Spoje budou ze zastávky Bohuslavice,Brodek vedeny obousměrně objízdnou trasou ze silnice III/37340 – III/37315 Vilémov – III/37316 Olbramice – III/37340 do zastávky Olbramice,čekárna, kde se točí a stejnou trasou zpět po silnici III/37316 a III/37315 Vilémov do zastávky Vilémov,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

Linka 891373

Spoj č. 2 bude ze zastávky Bohuslavice vedený jednosměrnou objízdnou trasou ze silnice III/37340 – III/37315 Vilémov – III/37316 Olbramice – III/37340 do zastávky Olbramice,čekárna, kde se točí a bude pokračovat ve své trase směr Náměšť n. H. dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 7 bude po otočení ze zastávky Olbramice,čekárna vedený jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/37340 – III/37316 Vilémov – III/37315 Bohuslavice, MČ Brodek – III/37340 – III/4486 Laškov, MČ Krakovec do zastávky Laškov,Krakovec a dále ve své trase směr Luká dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.

Trasování spojů v Olbramicích bude umožněno bez omezení pouze ve směrech Vilémov nebo Náměšť n. H., viz situační mapa pod článkem.

Ostatní spoje zmíněných linek 891374, 891375 (včetně víkendových spojů), 891377 budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávek dle platných jízdních řádů.


AKTUÁLNĚ: V termínu od 24. 11. 2021 do 5. 12. 2021

Uvedeným úsekem křižovatky sil. III/37340 x sil. III/37316 (směr Bohuslavice / Vilémov / Náměšť n. H.) nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890305

Spoje se po obsluze zastávky Olbramice,čekárna otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po sil.  III/37340  – III/37315 do zastávky Vilémov,náves  a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

V důsledku vedení spojů zmíněné linky objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.

 

Linka 891373

Spoje se po obsluze zastávky Olbramice,čekárna otočí a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnicích III/37340 – III/37315 Vilémov – III/37316 – III/37314 Cakov – III/37313 Senička – Senice na Hané ul. Žižkov – II/449 ul. Prap. Fr. Vrzala – ul. Jos. Vodičky – ul. Rudé armády – III/44919 Náměšť na Hané, ul. Biskupství – III/44920 ul. T. G. Masaryka, do zastávky Náměšť na Hané,nám. a dále svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Linka 891374

Spoj č. 17 se po obsluze náhradní zastávky Olbramice,čekárna umístěné u náhradního označníku otočí a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 301 bude veden z náhradní zastávky Olbramice,čekárna umístěné u náhradního označníku ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na místní komunikaci u zemědělského družstva.

 

Linka 891375

Spoje budou vedeny ze zastávky Vilémov,,rozc.Olbramice obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37316 – III/37315 – III/37340 Olbramice do zastávky Olbramice,čekárna, kde se otočí a budou pokračovat zpět po silnicích III/37340 a III/37315 do zastávky Vilémov,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna ve směru z Olomouce bude  obsluhována pouze pro výstup.

 

Linka 891377

Spoje budou ukončeny / začínat v náhradní zastávce Olbramice,čekárna.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude touto linkou obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na místní komunikaci u zemědělského družstva.

 

Na zmíněné linky 891373, 891375 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


AKTUÁLNĚ: V termínu od 6. 12. 2021 do 15. 12. 2021

V tomto termínu dojde k úplné uzavírce křižovatky silnic III/37340 a III/37316 (směr Bohuslavice / Vilémov / Náměšť n. H.) včetně autobusové točny. Obslužnost obce Olbramice bude zajištěna pouze z náhradní zastávky Olbramice,čekárna umístěné na místní komunikaci u zemědělského družstva.

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890305

Spoje budou po obsluze zastávky Vilémov,náves vedeny obousměrnou objízdnou trasou po sil. III/37315 – III/37340 směr Bohuslavice a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude obsluhována bez náhrady.

 

 Linka 891373

Spoje budou vedeny ze zastávky Náměšť na Hané,nám. obousměrnou objízdnou trasou po silnicích III/44920 ul. T. G. Masaryka – III/44919 ul. Biskupství – II/449 Senice na Hané ul. Rudé armády – ul. Jos. Vodičky – ul. prap. Fr. Vrzala – ul. Žižkov – III/37313 Senička – III/37314 Cakov – III/37316 Vilémov – III/37315 – III/34340 a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891374

Spoj č. 17 se po obsluze náhradní zastávky Olbramice,čekárna umístěné u náhradního označníku otočí a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 301 bude veden z náhradní zastávky Olbramice,čekárna umístěné u náhradního označníku ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na místní komunikaci u zemědělského družstva.

 

Linka 891375

Spoje nebudou provádět závlek do zastávky Olbramice,čekárna.

Spoj č. 34 bude začínat v zastávce Vilémov,rozc.Olbramice a dále bude pokračovat ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude  obsluhována bez náhrady.

 

Linka 891377

Spoje budou ukončeny / začínat v náhradní zastávce Olbramice,čekárna.

Zastávka Olbramice,čekárna nebude obsluhována v původní poloze, ale bude obousměrně přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému na místní komunikaci u zemědělského družstva.

 

Výše uvedené dopravní omezení bude řešeno formou Přepravního opatření, více informací naleznete zde.