Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
17. 3. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Z důvodu výstavby kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnic III/37340 (směr Náměšť n. H. a Bohuslavice) a III/37316 (směr Vilémov) v obci Olbramice.

Termín uzavírky: od 17. 3. 2021 do 30. 11. 2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891373, 891374, 891375, 891377 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

17. 3. – 30. 6. 2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

1. 7. – 30. 11. 2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 17. 3. – 30. 6. 2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, včetně možnosti otáčení na autobusové točně vedle zastávky Olbramice,čekárna.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Olbramice,čekárna, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím a ke krátkodobému částečnému omezení vjezdu na přilehlou autobusovou točnu.


V termínu 1. 7. – 30. 11. 2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusová zastávka bude obsloužena v původní poloze bez omezení.


AKTUÁLNĚ: V termínu od 13. 9. 2021 do 26. 9. 2021

Uvedeným stavebním úsekem silnice III/37340 v úseku od autobusové točny po konec obce směr Bohuslavice nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek 890305 a 891373, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890305

Spoje budou ze zastávky Bohuslavice,Brodek vedeny obousměrně objízdnou trasou ze silnice III/37340 – III/37315 Vilémov – III/37316 Olbramice – III/37340 do zastávky Olbramice,čekárna, kde se točí a stejnou trasou zpět po silnici III/37316 a III/37315 Vilémov do zastávky Vilémov,náves a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

Linka 891373

Spoj č. 2 bude ze zastávky Bohuslavice vedený jednosměrnou objízdnou trasou ze silnice III/37340 – III/37315 Vilémov – III/37316 Olbramice – III/37340 do zastávky Olbramice,čekárna, kde se točí a bude pokračovat ve své trase směr Náměšť n. H. dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 7 bude po otočení ze zastávky Olbramice,čekárna vedený jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/37340 – III/37316 Vilémov – III/37315 Bohuslavice, MČ Brodek – III/37340 – III/4486 Laškov, MČ Krakovec do zastávky Laškov,Krakovec a dále ve své trase směr Luká dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy bez omezení dle platného jízdního řádu.

 

V důsledku vedení spojů zmíněných linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním přibližně do 5 minut.

 

Trasování spojů v Olbramicích bude umožněno bez omezení pouze ve směrech Vilémov nebo Náměšť n. H., viz situační mapa pod článkem.

 

Ostatní spoje zmíněných linek 891374, 891375 (včetně víkendových spojů), 891377 budou vedeny ve svých trasách bez omezení s obsluhou stávající zastávek dle platných jízdních řádů.