Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
17. 3. 2021 0:00 - 30. 11. 2021 23:00

Úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci Olbramice

Z důvodu výstavby kanalizační sítě dojde k úplné uzavírce silnic III/37340 (směr Náměšť n. H. a Bohuslavice) a III/37316 (směr Vilémov) v obci Olbramice.

Termín uzavírky: od 17.3. do 30.11.2021

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891373, 891374, 891375, 891377 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

17.3. – 30.6.2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

1.7. – 30.11.2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 17.3. – 30.6.2021Etapa I úplná uzavírka silnice III/37340 v obci – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky, včetně možnosti otáčení na autobusové točně vedle zastávky Olbramice,čekárna.

V průběhu stavebních prací může dojít k omezení obsluhy zastávky Olbramice,čekárna, která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku dle potřeby stavby – ale vždy v dohledové vzdálenosti cestujícím a ke krátkodobému částečnému omezení vjezdu na přilehlou autobusovou točnu.


V termínu 1.7. – 30.11.2021Etapa II + Etapa III úplná uzavírka silnic III/37340 a III/37316 v obci  – mimo BUS

Uvedeným stavebním úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky.

Autobusová zastávka bude obsloužena v původní poloze bez omezení.

 

V průběhu stavebních prací Etapy II + Etapy III dojde, na předpokládanou dobu cca 14 dní, k úplné uzavírce křižovatky silnic III/37340 s III/37316 (ve všech směrech Náměšť n. H. x Vilémov x Bohuslavice) v obci i pro BUS.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících obousměrných objízdných trasách:

Ve směru z Vilémova budou spoje vedeny po III/37315 Bohuslavice,Brodek – III/37340 do Olbramic do stávající zastávky Olbramice,čekárna, kde se otočí a dále zpět ve svých trasách.

Ve směru z Náměště n. H. budou spoje vedeny po III/37340 do Olbramic na místní komunikaci před pohostinství, kde se otočí a obslouží náhradní zastávku Olbramice,čekárna.

Ve směru z Náměště n. H. budou spoje vedeny po III/37340 – III/44922 ul. Nádražní, Prostějovská – II/449 – II/448 Drahanovice, Ludéřov, Laškov – III/4486 Krakovec – III/37340 Olbramice do stávající zastávky Olbramice,čekárna, kde se otočí a dále zpět ve svých trasách.

Obsluha zastávky Olbramice,čekárna (stávající i náhradní) konkrétními spoji zmíněných linek bude závislá na požadavku obce, který obec upřesní v průběhu stavby.

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.