Úplná uzavírka křižovatky silnic III/37316 a III/37340 včetně autobusové točny v obci Olbramice pro BUS v termínu 6. 12. 2021 – 15. 12. 2021

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890305 dopravce ARRIVA Morava a.s. a 891373, 891374, 891375, 891377 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

 

Linka 890305

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou ze zastávky Bohuslavice,,Brodek po silnicích III/37340 a III/37315 do zastávky Vilémov,,náves a dále dle jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,,čekárna nebude obsluhována. Ostatní zastávky budou obslouženy podle platného jízdního řádu.

 

Linka 891373

Spoje budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou po silnicích III/37340, III/4486, III/37315, III/37314, III/37313, II/449, III/44919, III/44920 do zastávky Náměšť na Hané,,nám a dále dle jízdního řádu.

Zastávka Olbramice,,čekárna nebude obsluhována. Ostatní zastávky budou obslouženy podle platného jízdního řádu.

 

Linka 891374

Spoj 17 – obslouží náhradní zastávku Olbramice,,čekárna v prostoru vjezdu do zemědělského družstva na silnici III/37340. Po otočení bude pokračovat v trase podle jízdního řádu.

Spoj 301 – bude začínat v náhradní zastávce Olbramice,,čekárna v prostoru vjezdu do zemědělského družstva na silnici III/37340

 

Linka 891375 ­

Spoje nebudou provádět závlek po silnici III/37316 do obce Olbramice.

Zastávka Olbramice,,čekárna nebude obsluhována. Ostatní zastávky budou obslouženy podle platného jízdního řádu.

Spoj 34 ve směru do Olomouce bude začínat na zastávce Vilémov,,rozc. Olbramice v 10:10 a dále pojede podle platného jízdního řádu.

 

Linka 891377

Spoje budou ukončeny nebo začínat v náhradní zastávce Olbramice,,čekárna v prostoru vjezdu do zemědělského družstva na silnici III/37340.

 

Děkujeme za pochopení.