Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31550 v obci Nová Hradečná

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 7. 2021 0:00 - 31. 8. 2021 23:59

Úplná uzavírka silnice III/31550 v obci Nová Hradečná

Z důvodu budování kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/31550 v obci Nová Hradečná.

Termín uzavírky: od 13. 7. 2021 do 31. 8. 2021

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem silnice III/31550 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890325

Spoje č. 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou zastávky Troubelice,u kaple – III/44415 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932272

Spoje č. 10, 11, 12, 18, 19 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 2 bude vedený ze zastávky Troubelice,u Kropáčů  dále po III/31548 ul. Velká Strana – III/44412 s obsluhou zastávky Troubelice,u kaple a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Malá Strana – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na linky 890325 a 932272 budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Autobusy náhradní autobusové dopravy

Ve dnech 6. 7. – 25. 7. a 9. 8. – 28. 8. 2021 bude provozována náhradní autobusová doprava za přerušenou drážní dopravu.

Spoje náhradní autobusové dopravy pojedou po obsluze zastávky Troubelice,u Krškových (vybrané spoje po obsluze zastávky Troubelice,sídliště) zpět po silnici III/31548 a dále po III/44412 do Nové Hradečné a dále po své trase na zastávku Nová Hradečná,Hradec a dále do Šumperku. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325Linka 272