Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31550 v obci Nová Hradečná

Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
12. 7. 2021 0:00 - 31. 3. 2022 23:59

Úplná uzavírka silnice III/31550 v obci Nová Hradečná

Z důvodu budování kanalizace a ČOV dojde k úplné uzavírce silnice III/31550 v obci Nová Hradečná.

Termín uzavírky: od 13. 7. 2021 do 31. 8. 2021 31. 3. 2022 (prodloužení termínu)

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. a 932272 dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

AKTUÁLNĚ: V termínu od 12. 12. 2021 do 31. 3. 2022

Z důvodu špatného povrchu vozovky po budování kanalizace a ČOV dojde k dopravnímu omezení na lince 890325.

Obslužnost obce Nová Hradečná budou zajišťovat spoje linek 890327, 932272 a vybrané spoje linky 890325.

Spoje č. 1, 5, 7, 17, 14, 16, 18, 24 linky 890325 budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou zastávky Troubelice,u kaple – III/44415 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude těmito spoji obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelemNová Hradečná,ObÚ nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněnou linku 890325 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.


Uvedeným úsekem silnice III/31550 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890325

Spoje č. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24 budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou zastávky Troubelice,u kaple – III/44415 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou v zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890327

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po silnici III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932272

Spoje č. 10, 11, 12, 16, 18, 19 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 2 bude vedený ze zastávky Troubelice,u Kropáčů dále po III/31548 ul. Velká Strana – III/44412 s obsluhou zastávky Troubelice,u kaple a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Malá Strana – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.


Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Výlukové jízdní řády linek 890327 a 932272 jsou ovlivněné souběžnou úplnou uzavírkou mostu na silnici III/31548 u obce Troubelice (směr Pískov), více informací naleznete zde.


Autobusy náhradní autobusové dopravy

Ve dnech 6. 7. – 25. 7. a 9. 8. – 28. 8. 2021 bude provozována náhradní autobusová doprava za přerušenou drážní dopravu.

Spoje náhradní autobusové dopravy pojedou po obsluze zastávky Troubelice,u Krškových (vybrané spoje po obsluze zastávky Troubelice,sídliště) zpět po silnici III/31548 a dále po III/44412 do Nové Hradečné a dále po své trase na zastávku Nová Hradečná,Hradec a dále do Šumperku. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325