Změny ve veřejné dopravě

Uzavírka silnic v obci Nová Hradečná

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
7. 4. 2022 0:00 - 3. 7. 2022 23:00

Uzavírka silnic v obci Nová Hradečná

Z důvodu pokračujících prací na budování kanalizace a ČOV dojde k úplným uzavírkám silnic III/44412, III/31550 a III/31552 a částečné uzavírce silnice III/44412 v obci Nová Hradečná.

Termín uzavírky: od 7. 4. 2022 do 3. 7. 2022

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890325, 890327 dopravce VOJTILA TRANS s. r. o.; 932272 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

Termín 1:   7. 4. 2022 – 15. 5. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina – mimo BUS

Termín 1A: 19. 4. 2022 – 12. 6. 2022 – částečná uzavírka III/31550 – dokončovací práce z roku 2021 před pokládkou živičných vrstev –  mimo BUS

Termín 2: 16. 5. 2022 – 29. 5. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina – včetně BUS; částečná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice – mimo BUS

Termín 3: 30. 5. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka III/31550 od křižovatky s III/44412 směr Lipinka – včetně BUS

Termín 4: 13. 6. 2022 –   3. 7. 2022 – úplná uzavírka III/31552 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice – včetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Termín 1: 7. 4. 2022 – 15. 5. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44412 bude umožněn průjezd spojům linky 890325 po volné části vozovky stavebním úsekem.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Uvedeným úsekem silnice budou vedeny i autobusy  náhradní autobusové dopravy (NAD) za souběžnou výluku na železniční trati č. 290.

Z důvodu špatného povrchu vozovky silnice III/31550 po budování kanalizace je  linka 890325 dlouhodobě omezena.

Více informací o tomto omezení naleznete zde.


Termín 1A: 19. 4. 2022 – 12. 6. 2022 – částečná uzavírka III/31550 – dokončovací práce z roku 2021 před pokládkou živičných vrstev –  mimo BUS

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

V průběhu stavebních prací dojde k omezení obsluhy zastávky Nová Hradečná,pod kostelem (směr Dolní Libina), která bude na dobu nezbytně nutnou přemístěna k náhradnímu označníku umístěnému před RD č. p.  5.


Termín 2: 16. 5. 2022 – 29. 5. 2022 – úplná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina – včetně BUS; částečná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice – mimo BUS

Částečná uzavírka III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice – mimo BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44412 bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890325, 890327, 932272) po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

Uvedeným úsekem silnice budou vedeny i autobusy NAD za souběžnou výluku na železniční trati č. 290.

 

Úplná uzavírka silnice III/44412 od křižovatky s III/31550 směr Dolní Libina – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/44412 nebude umožněn průjezd spojům linky 890325, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Kropáčů – III/31552 Nová Hradečná s obsluhou stávajících zastávek Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ;náhradní obsluhou stávající zastávky Nová Hradečná,Hradec,u kaple (v opačném směru se zastávka nachází na III/44412) – poté obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/44628 Šumvald – II/446 Dolní Libina do zastávky Libina,u Cásků a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,Hradec nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Nová Hradečná,Hradec,u kaple.

Vybrané spoje budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44628 Šumvald – II/446 Dolní Libina do zastávky Libina,u Cásků a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice, u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Na linku 890325 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Z důvodu špatného povrchu vozovky silnice III/31550 po budování kanalizace je  linka 890325 dlouhodobě omezena.

Více informací o tomto omezení naleznete zde.

 

NAD

Část spojů NAD bude vedena ze zastávky Libina,nám. po silnici II/446 a dále obousměrnou objízdnou trasou – II/446 Šumvald – III/44628 Troubelice – III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,HradecNová Hradečná,pod kostelem nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Vybrané spoje NAD budou vedeny ze zastávky Libina,nám. po silnici II/446 a dále obousměrnou objízdnou trasou – II/446 Šumvald – III/44628 Troubelice – III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Kropáčů – dále po silnici III/31552 Nová Hradečná s obsluhou náhradní zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a po otočení zpět na silnici III/31552 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Informace k výluce na železniční trati č. 290 naleznete také v sekci Přepravní opatření.


Termín 3: 30. 5. 2022 – 12. 6. 2022 – úplná uzavírka III/31550 od křižovatky s III/44412 směr Lipinka – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31550 nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890325

Spoje (mimo spoje č. 2 a č. 22) budou vedeny ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále obousměrnou objízdnou trasou po silnici III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44412 Nová Hradečná do zastávky Nová Hradečná,Hradec a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890327

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31552 – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 932272

Spoje č. 10, 11, 12, 16, 18, 19 budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po silnici III/31550 a dále obousměrnou objízdnou trasou po III/31552 Troubelice – ul. Malá Strana – III/44412 do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Troubelice,u Kropáčů dále po III/31548 ul. Velká Strana – III/44412 s obsluhou zastávky Troubelice,u kaple a dále po jednosměrné objízdné trase ul. Malá Strana – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple nebudou obsluhovány bez náhrady.

 

Na zmíněné linky budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD

Spoje NAD budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Informace k výluce na železniční trati č. 290 naleznete také v sekci Přepravní opatření.


Termín 4: 13. 6. 2022 – 3. 7. 2022 – úplná uzavírka III/31552 od křižovatky s III/31550 směr Troubelice – včetně BUS

Uvedeným úsekem silnice III/31552 nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890325

Spoje (mimo spoje č. 2 a č. 22) budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 Troubelice s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/31548 ul. Velká Strana a dále ve svých trasách směr Uničov dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

Zastávky Nová Hradečná,pod kostelem a Nová Hradečná,ObÚ nebudou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

 

Linka 890327

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Troubelice,u Polákových po silnici III/31548 ul. Velká Strana a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/44412 s náhradní obsluhou stávající zastávky Troubelice,u kaple – III/44412 Nová Hradečná – III/31550 do zastávky Nová Hradečná,žel.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kropáčů nebude tímto spojem obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Troubelice,u kaple.

 

Linka 932272

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 – III/44412 Troubelice do zastávky Troubelice,u kaple a dále po sil. III/31548 do zastávky Troubelice,u Kropáčů.

Spoj č. 2 bude veden ze zastávky Troubelice,u Kropáčů po III/31548 ul. Velká Strana – III/31552 – ul. Malá Strana – III/44412 a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávka Troubelice,u Kaple nebude tímto spojem obsluhována bez náhrady.

Spoj č. 5 bude veden ze zastávky Nová Hradečná,žel.st. po III/31550 a dále jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 – III/44412 Troubelice do zastávky Troubelice,u kaple a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 1 a č. 5 navíc obslouží zastávky Nová Hradečná,pod kostelem; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,Hradec,u kaple.

 

Na zmíněné linky budou v tomto termínu vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

NAD

Spoje NAD budou vedeny ze zastávky Nová Hradečná,Hradec obousměrnou objízdnou trasou III/44412 – III/31548 ul. Velká Strana s obsluhou zastávky Troubelice,u Krškových, případně Troubelice,sídliště a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Zastávka Nová Hradečná,pod kostelem nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

Informace k výluce na železniční trati č. 290 naleznete také v sekci Přepravní opatření.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 325Linka 327Linka 272