Změny ve veřejné dopravě

Částečná a úplná uzavírka silnice II/449 ul. Palackého a ul. Olomoucká v Litovli

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
1. 3. 2023 0:00 - 16. 7. 2023 23:00

Částečná a úplná uzavírka silnice II/449 ul. Palackého a ul. Olomoucká v Litovli

Z důvodu pokračujících stavebních prací na rekonstrukci vozovky dojde k částečné a úplné uzavírce silnice II/449 v úsecích ulice Olomoucká v Litovli-Chořelicích a ulice Palackého ve městě Litovli.

Termín uzavírky: od 1. 3. 2023 do 16. 7. 2023

Uzavřenými úseky jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890301, 890302, 890303, 890304, 890305, 890307, 890308, 890309, 890310, 890311, 890312, 890313, 933244, 950157 dopravce ARRIVA autobusy a.s.; 890335, 891376 dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.

 

Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů a úseků:

1. 3. 2023 – 16. 7. 2023

 • částečná uzavírka II/449 v úsecích ulice Olomoucká Litovel – Chořelice a ulice Palackého v Litovli – mimo BUS

13. 3. 2023 – 2. 4. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS

3. 4. 2023 – 29. 4. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS
 • vložený termín 24. 4. 2023 – 29. 4. 2023 (náhradní termín 30. 4. 2023 – 6. 5. 2023) pokládka živičných vrstev – včetně BUS
 • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, vždy jeden jízdní pruh s obousměrným provozem na SSZ – mimo BUS

30. 4. 2023 – 18. 6. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – mimo BUS
 • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, vždy jeden jízdní pruh s obousměrným provozem na SSZ – mimo BUS

19. 6. 2023 – 30. 6. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po železniční vlečku ul. Palackého – mimo BUS
 • vložený termín 24. 6. 2023 – 25. 6. 2023 pokládka živičných vrstevvčetně BUS

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

V termínu 1. 3. 2023 – 16. 7. 2023 částečná uzavírka II/449 v úsecích ulice Olomoucká Litovel – Chořelice a ulice Palackého v Litovli – mimo BUS

Uvedenými úseky bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo posuvných pracovních míst v délce max. 50 m, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení. 


V termínu 13. 3. 2023 – 2. 4. 2023 úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek (890302, 890308 a 950157), které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

 

Linka 890302

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Litovel-Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Litovel-Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Olomouce) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Vybrané spoje budou z Unčovic pokračovat po II/449 do Rozvadovic s obsluhou stávající zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc., následně se otočí po místní komunikaci před RD č. p. 54 a budou pokračovat zpět po II/449 do Unčovic a dále ve svých trasách směr Olomouc, nebo po výše uvedené objízdné trase směr Litovel dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 53 z Litovle (s odjezdem ve 14:05 hod.) do Olomouce bude uspíšen o 10 min. na svém odjezdu se zajištěním obslužnosti zastávek Litovel,Rozvadovice,rozc.Litovel,Unčovice,školaLitovel,Březové,náves.

Zastávka Litovel,Rozvadovice,rozc. bude obousměrně obsluhována pouze vybranými spoji dle výlukového jízdního řádu.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Olomouc) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti provozovny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávka Litovel,Chořelice,rozc. nebude touto linkou obousměrně obsluhována bez náhrady.

Zastávka Litovel,Palackého bude obousměrně obsluhována v původní poloze bez omezení.

Otáčení autobusů o délce 15 m v Rozvadovicích bude probíhat po místní komunikaci před RD č. p. 54.

 

Linka 890307

Z důvodu provozního zajištění oběhů vozidel smluvního dopravce dojde k úpravám spojů i na této lince, která není přímo trasována plánovaným místem stavby.

U spojů č. 12, 15, 27, 30, 31, 32, 34 dojde k minutovým úpravám časových poloh pravidelných odjezdů.

Spoj č. 36 bude prodloužen do zastávky Litovel,aut.st.

 

Linka 890308

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Litovel-Nasobůrky – EXIT 248 – D35 – EXIT 253 – II/449 Litovel-Unčovice – II/635 s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Litovel,Unčovice,rozc. (pouze ve směru do Nákla) a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 1, 3 a 14 nebudou provádět závlek do Rozvadovic, bez obousměrné obsluhy zastávky Litovel,Rozvadovice,rozc.

Spoje č. 7, 8, 9 a 10 budou zrušeny bez náhrady v celé své trase.

Spoj č. 9 provozovaný v úseku Litovel – Březové bude zrušen v celé své délce a nahrazen novým spojem č. 509, který bude zajišťovat obslužnost mezi zastávkami Litovel,škola a Litovel,aut.st. s návazností v zastávce Litovel,aut.st. na výše uvedený spoj č. 53 linky 890302.

Zastávka Litovel,Unčovice,rozc. (směr Náklo) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna o cca 110 m dále ve směru jízdy na silnici II/635 v blízkosti provozovny rychlého občerstvení k náhradnímu označníku.

Zastávky Litovel,hřbitov; Litovel,Chořelice,rozc. Litovel,Rozvadovice,rozc.; Litovel,Rozvadovice,náves nebudou touto linkou obousměrně obsluhovány bez náhrady.

Zastávka Litovel,Palackého bude obousměrně obsluhována v původní poloze bez omezení.

 

Linka 950157

Spoje budou v Litovli vedeny obousměrnou objízdnou trasou z II/449 ul. Palackého – okružní křižovatka – II/635 ul. Svatoplukova – II/635 Litovel-Nasobůrky – EXIT 248 – D35 a dále ve svých trasách dle platného jízdníhořádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení.

 

Ostatní zmíněné linky budou vedeny ve svých trasách s obsluhou zastávek bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Na zmíněné linky (890302, 890307, 890308) budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. 


V termínu 3. 4. 2023 – 29. 4. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – včetně BUS
 • vložený termín 24. 4. 2023 – 29. 4. 2023 (náhradní termín 30. 4. 2023 – 6. 5. 2023) pokládka živičných vrstev – včetně BUS
 • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, vždy jeden jízdní pruh s obousměrným provozem na SSZ – mimo BUS

Hlavní změna bude spočívat v tom, že zastávka Litovel,Palackého nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do dvou náhradních prostorů:

 • ulice Svatoplukova ke dvěma označníkům před budovu č. 908/1 (směr Nasobůrky) a před budovu č. 950/12 (směr Litovel, AS)
 • ulice Nádražní k jednomu označníku pro oba směry vedle staniční budovy, kde se budou autobusy i otáčet

 

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Olomoucká budou spoje zmíněných linek (890302, 890308 a 950157) vedeny stejně jako v předchozím termínu, pouze u linek 890302 a 890308 se změnou v obslužnosti stávající zastávky Litovel,Palackého, která bude probíhat v náhradní poloze ul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

Zastávka Litovel,Palackého nebude linkami 890302 a 890308 obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ulice Svatoplukova ke dvěma označníkům před budovu č. 908/1 (směr Nasobůrky) a před budovu č. 950/12 (směr Litovel, AS).

 

Linka 890307

Úpravy vybraných spojů budou stejné jako v předchozím termínu.

Na zmíněné linky (890302, 890307, 890308) budou v platnosti výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Palackého bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

Linky 890301, 890303, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311, 891376, 933244

Spoje budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackéhonáhradní poloze ul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

 

Linky 890310, 890312, 890313

Spoje nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackého v ul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

 

Linka 890335

Spoje č. 1, 13, 17, 27, 2, 18, 20, 32 nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackého v ul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí. Ostatní spoje této linky budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackéhonáhradní polozeul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

V důsledku řízení silničního provozu semafory na silnici II/449 ul. Palackého je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut. 


V termínu 30. 4. 2023 – 18. 6. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do místní části Litovle Chořelice – mimo BUS
 • částečná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po odbočení do MK ul. Palackého, vždy jeden jízdní pruh s obousměrným provozem na SSZ – mimo BUS

Hlavní změna bude spočívat v tom, že zastávka Litovel,Palackého nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do tří náhradních prostorů:

 • ulice Svatoplukova ke dvěma označníkům před budovu č. 908/1 (směr Nasobůrky) a před budovu č. 950/12 (směr Litovel, AS)
 • ulice Nádražní k jednomu označníku pro oba směry vedle staniční budovy, kde se budou autobusy i otáčet
 • ulice Olomoucká ke dvěma označníkům před budovu č. 972/5 (směr Chořelice / Rozvadovice) a v blízkosti budovy č. 912/2 (směr Litovel, AS)

 

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Olomoucká bude spojům dotčených linek (890302, 890308 a 950157) umožněn obousměrný průjezd prostorem stavby po volné části vozovky (směr Chořelice – Rozvadovice) se změnou v obslužnosti zastávky Litovel,Palackého linkami 890302 a 890308, která bude probíhat v ul. Olomoucká v blízkosti okružní křižovatky u náhradních označníků umístěných před budovu č. 972/5 (směr Chořelice / Rozvadovice) a v blízkosti budovy č. 912/2 (směr Litovel, AS).

Ostatní zastávky budou obsluhovány v původních polohách bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Linka 890307

Na lince bude ukončený výlukový jízdní řád v souvislosti s touto uzavírkou.

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Palackého bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

Linky 890301, 890303, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311, 891376, 933244

Spoje budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackéhonáhradní poloze ul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

 

Linky 890310, 890312, 890313

Spoje nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackéhoul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

 

Linka 890335

AKTUÁLNĚ: s platností od 9. 5. do 18. 6. 2023 nebudou spoje č. 21, 23, 24, 26 obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackéhoul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

Zastávky Litovel,Nasobůrky,prům.zóna a Litovel,Nasobůrky,Alibona nebudou spoji č. 21, 23, 24 obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 1, 13, 17, 27, 2, 18, 20, 32 nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackého v ul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

Ostatní spoje této linky budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackéhonáhradní polozeul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

Na zmíněnou linku bude následně vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

 

V důsledku řízení silničního provozu semafory na silnici II/449 ul. Palackého je nutné počítat se zpožděním spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut. 


V termínu 19. 6. 2023 – 30. 6. 2023

 • úplná uzavírka II/449 v úseku od okružní křižovatky po železniční vlečku ul. Palackého – mimo BUS
 • vložený termín 24. 6. 2023 – 25. 6. 2023 pokládka živičných vrstevvčetně BUS

Hlavní změna (stejné umístění jako v předchozí etapě) bude spočívat v tom, že zastávka Litovel,Palackého nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do tří náhradních prostorů:

 • ulice Svatoplukova ke dvěma označníkům před budovu č. 908/1 (směr Nasobůrky) a před budovu č. 950/12 (směr Litovel, AS)
 • ulice Nádražní k jednomu označníku pro oba směry vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí, kde se budou autobusy i otáčet
 • ulice Olomoucká ke dvěma označníkům před příjezdovou komunikaci na ČS AVIA (směr Chořelice / Rozvadovice) a v parkovacím stání před budovou č. 912/2 (směr Litovel, AS)

 

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Olomoucká bude spojům zmíněných linek (890302, 890308 a 950157) umožněn obousměrný průjezd po nově zrekonstruované komunikaci (směr Chořelice – Rozvadovice) se změnou v obslužnosti zastávky Litovel,Palackého linkami 890302 a 890308, která bude probíhat v ul. Olomoucká v blízkosti čerpací stanice u náhradních označníků umístěných před příjezdovou komunikaci na ČS AVIA (směr Chořelice / Rozvadovice) a v parkovacím stání před budovou č. 912/2 (směr Litovel, AS).

Ostatní zastávky budou obsluhovány v původních polohách bez omezení dle platných jízdních řádů.

 

Uvedeným úsekem silnice II/449 ul. Palackého bude umožněn průjezd spojům zmíněných linek po volné části vozovky okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven přechodným dopravním značením a řízen semafory.

 

Linky 890301, 890303, 890304, 890305, 890307, 890309, 890311, 891376, 933244

Spoje budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackého v náhradní poloze v ul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

 

Linky 890310, 890312, 890313

Spoje nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackéhoul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

 

Linka 890335

Spoje č. 1, 13, 17, 27, 2, 18, 20, 26, 32 nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackéhoul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

Spoje č. 21, 23, 24 nebudou obsluhovat zastávku Litovel,Palackého ve stávající poloze, ale budou začínat či končit v náhradní zastávce Litovel,Palackéhoul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

Zastávky Litovel,Nasobůrky,prům.zóna a Litovel,Nasobůrky,Alibona nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady.

Ostatní spoje této linky budou zajišťovat obslužnost zastávky Litovel,Palackého v náhradní poloze v ul. Svatoplukova pro oba směry u náhradních označníků.

 

V důsledku průjezdu autobusů stavebním úsekem může docházet ke zpoždění spojů zmíněných linek přibližně 5 – 7 minut.


Ve vloženém termínu 24. 6. 2023 – 25. 6. 2023 (víkendové dny) pokládka živičných vrstevvčetně BUS

V průběhu pokládky živičných vrstev nebude v úseku silnice II/449 ul. Palackého od okružní křižovatky po železniční vlečku umožněn průjezd ani zmíněným autobusovým linkám.

 

Linky 890302, 890303, 890304, 890308

Spoje budou předčasně ukončeny či začínat v náhradní zastávce Litovel,Palackého na ul. Svatoplukova, odkud budou manipulačně vedeny po ulici Cholinská do areálu provozovny ARRIVA autobusy a.s.

Spoje zmíněných linek 890302 a 890308 budou obsluhovat náhradní zastávku Litovel,Palackého na ul. Olomoucká.

Úsek od okružní křižovatky na II/449 ul. Palackého po ul. Příčnou (přemístěné AS se zastávkou Litovel,aut.st.) nebude těmito linkami obsluhován bez náhrady.

Zastávka Litovel,aut.st. nebude těmito linkami obsluhována bez náhrady.

Zastávka Litovel,rozc.k cukrovaru nebude linkou 890302 obsluhována bez náhrady.

 

Linka 890312

Spoje budou předčasně ukončeny či začínat v náhradní zastávce Litovel,Palackého na ul. Nádražní vedle staniční budovy žst. Litovel předměstí.

 

Linka 950157

Spoj č. 7 bude z Litovle veden objízdnou trasou II/447 Pňovice – II/446 – III/44620 Střeň, Náklo – II/635 Křelov-Břuchotín – III/5709 – nájezd na D35 s dále ve své trase směr zastávka Olomouc,Dvořákova dle platného JŘ.

Spoj č. 28 bude z Olomouce veden objízdnou trasou I/35 ul. Tovární – ul. Jeremenkova – ul. Masarykova třída – ul. Husova – II/448 ul. Komenského, Dobrovského – ul. Dlouhá – II/446 ul. Lazecká – II/446 Olomouc-Chomoutov – Pňovice – II/447 Litovel – II/449 – ul. Příčná do zastávky Litovel,aut.st. a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky budou obslouženy v původních polohách bez omezení dle platného jízdního řádu.

V důsledku vedení spojů této linky objízdnou trasou je nutné počítat s jejich zpožděním přibližně 10 min.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 335