Úplná uzavírka ulice Studentská v Prostějově dne 3. 2. 2023

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Vážení cestující,

z důvodu havárie na vodovodním řadu dojde v pátek 3. 2. 2023 k úplné uzavírce ulice Studentská v Prostějově včetně autobusové dopravy.

Linka 780407 – liché spoje budou ze zastávky Prostějov,aut.st. vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po jednosměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prostějov,Lidická – vpravo ul. Okružní – okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Linky 780408, 780409, 780410 – spoje (mimo spoj č. 16 linky 780409, který nebude uzavírkou dotčený) budou ze zastávky Prostějov,aut.st., případně zastávky Prostějov,Dolní FTL vedeny ve své trase silnicí II/367 ul. Dolní a dále po obousměrné objízdné trase – ul. Jezdecká s náhradní obsluhou přemístěné zastávky Prostějov,Lidická – vpravo ul. Okružní – okružní křižovatka na II/433 ul. Brněnská a dále ve svých trasách dle platných jízdních řádů.

Zastávka Prostějov,Lidická nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna do ul. Jezdecká k náhradním označníkům v blízkosti domu č. p. 1962/17.

Děkujeme za pochopení.