Odbavení v zónách s MHD

Olomouc (zóna č. 71)

V zóně 71 – Olomouc má cestující možnost zakoupení jednotlivých jízdenek v prodejních automatech v blízkosti důležitých zastávek, u smluvních prodejců nebo v prodejnách DPMO (budova dispečinku DPMO – Legionářská ul., vestibul hlavního nádraží ČD). Pomocí služby SMS jízdenky je možné zakoupit jízdenku s platnosti 50/70 minut (pracovní/ostatní dny) v ceně 18 Kč (nezlevněnou). Jednotlivou zlevněnou SMS jízdenku zakoupit nelze. U řidiče v zastávce je umožněn doplňkový prodej jízdenek s přirážkou (jednotlivé občanské jízdenky v ceně 14 Kč + přirážka 6 Kč, a jednotlivé zlevněné jízdenky v ceně 7 Kč + přirážka 3 Kč). Cestující má povinnost jízdenky jednotlivé a jednodenní označit v označovacím zařízení ihned při nástupu do vozidla. Vozidla ČD nejsou vybaveny označovacím zařízením, cestující může nastoupit do vlaku pouze s již označenou jednotlivou či jednodenní jízdenkou. 7 denní, měsíční a čtvrtletní jízdenky Senior Pas pro samostatnou zónu 71 je možné zakoupit pouze v prodejnách DPMO. K nákupu časové jízdenky je nutné předložit průkaz DPMO, u studentů ve věku 15-26 let je možné předložit platný ISIC průkaz. Všechny tyto jízdenky jsou nepřenosné. DPMO vydává také 2 a 3 zónové jednotlivé, 7 denní a měsíční jízdenky. Všechny vícezónové časové jízdenky jsou nepřenosné, vázané na průkaz. Pokud si cestující zakupuje tyto doklady u dopravce ARRIVA MORAVA a.s., FTL – First Transport Lines, a.s., VOJTILA TRANS s.r.o., je povinen na jízdenku vypsat číslo tohoto průkazu.
V pokladnách ČD ve stanici Olomouc lze zakoupit na samostatnou zónu 71 jednotlivé a jednodenní jízdenky. Tyto jízdenky již mají vyznačenou časovou platnost, v označovacím zařízení se již neoznačují. Při nákupu jízdenky ve vlaku ve stanici s prodejem jízdenek zaplatí cestující přirážku k jízdnému ve výši 40 Kč. V zóně 71 ve vlacích neplatí SMS jízdné a smluvní jízdné. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce nebo vodícího psa nevidomého se přepravují u dopravce ČD v zóně 71 dle tarifu ČD (TR 10).

Upozornění: žákovské jízdenky pro samostatnou zónu č.71 (Olomouc) se nevydávají. Žáci a studenti do 26 let mohou pro samostatnou zónu 71 využít zlevněné jízdné. Bližší podmínky výdeje žákovských jízdenek najdete v Tarifu IDSOK.

Ilustrační foto - Odbavení v zónách s MHD - IDSOK 1

Šumperk (zóna č. 1), Zábřeh (zóna č. 11)

Všechny typy jízdenek jsou prodávány u řidiče bez přirážky. Časové jízdenky lze zakoupit také v Informační kanceláři spol. ARRIVA MORAVA, a. s. na autobusovém nádraží v Šumperku.

Upozornění: žákovské jízdenky pro samostatnou zónu č. 1 (Šumperk) a č. 11 (Zábřeh) se nevydávají. Žáci a studenti do 26 let mohou pro samostatné zóny 1 a 11 využít zlevněné jízdné. Bližší podmínky výdeje žákovských jízdenek najdete v Tarifu IDSOK.

Ilustrační foto - Odbavení v zónách s MHD - IDSOK 3

Prostějov (zóna č. 41)

V zóně 41 se prodávají jízdenky ve vozidle bez přirážky. 7-denní a měsíční zlevněné jízdenky, které jsou vázány na průkaz dopravce a čtvrtletní občanské jízdenky lze zakoupit pouze v Informační kanceláři spol. FTL, a. s. na ulici Svatoplukova 59 v Prostějově. 7 denní a měsíční občanské jízdenky lze zakoupit také ve všech vozidlech IDSOK a v pokladně ČD ve stanicích Prostějov hlavní nádraží a Prostějov místní nádraží.

Upozornění: žákovské jízdenky pro samostatnou zónu č. 41 (Prostějov) se nevydávají. Žáci a studenti do 26 let mohou pro samostatnou zónu 41 využít zlevněné jízdné. Bližší podmínky výdeje žákovských jízdenek najdete v Tarifu IDSOK.

Ilustrační foto - Odbavení v zónách s MHD - IDSOK 5

Přerov (zóna č. 51)

Jednotlivé jízdní doklady se kupují ve voze bez přirážky. Nepřenosné 7-denní, a měsíční jízdenky, dále čtvrtletní jízdenky a Senior Pas se prodávají pouze v Informační kanceláři na autobusovém nádraží v Přerově. Přenosné 7-denní a měsíční jízdenky a jízdenky Senior 65+ lze koupit také ve vozidlech IDSOK.

Upozornění: žákovské jízdenky pro samostatnou zónu č. 51 (Přerov) se nevydávají. Žáci a studenti do 26 let mohou pro samostatnou zónu 51 využít zlevněné jízdné. Bližší podmínky výdeje žákovských jízdenek najdete v Tarifu IDSOK.

Ilustrační foto - Odbavení v zónách s MHD - IDSOK 7

Hranice (zóna č. 61)

V Hranicích jsou jízdní doklady prodávány u řidiče. Časové jízdní doklady lze zakoupit také v Informační kanceláři na autobusovém nádraží v Hranicích.

Upozornění: žákovské jízdenky pro samostatnou zónu č. 61 (Hranice) se nevydávají. Žáci a studenti do 26 let mohou pro samostatnou zónu 61 využít zlevněné jízdné. Bližší podmínky výdeje žákovských jízdenek najdete v Tarifu IDSOK.

Ilustrační foto - Odbavení v zónách s MHD - IDSOK 9

Soubory ke stažení

Ceníky jízdného IDSOK v jednotlivých zónách s MHD najdete v sekci Tarif a ceníky