Změny ve veřejné dopravě

Úplná uzavírka silnice III/31550 v úseku Lipinka – Veleboř

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.
Změna v autobusové dopravě / Obsahuje výlukový jízdní řád
29. 4. 2024 0:00 - 15. 5. 2024 23:00

Úplná uzavírka silnice III/31550 v úseku Lipinka - Veleboř

Z důvodu opravy povrchů vozovky dojde k úplné uzavírce silnice III/31550 v úseku Lipinka – Veleboř.

Termín uzavírky: od 29. 4. 2024 do 15. 5. 2024

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890327 dopravce VOJTILA TRANS BUS s.r.o.; 932272 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

 

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům zmíněných linek, které budou vedeny po následujících objízdných trasách:

Linka 890327

Spoj č. 1 bude veden ve své trase do náhradní zastávky Lipinka,ObÚ, kde bude předčasně ukončen.

Spoj č. 2 bude začínat v náhradní zastávce Lipinka,ObÚ a bude veden ve své trase dle platného jízdního řádu.

 

Zastávka Lipinka,hájenka nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Lipinka,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/31550 na chodník před RD č. p. 39, k náhradnímu označníku.

 

Linka 932272

Spoje č. 19, 12 obslouží náhradní zastávku Lipinka,ObÚ a budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou III/31550 Nová Hradečná – III/31552 Troubelice – III/31548 Pískov – Klopina – III/31549 Veleboř a dále ve svých trasách dle platného jízdního řádu.

Spoje č. 5, 11, 10, 18 se ve Veleboři otočí v prostoru u bývalé prodejny a budou vedeny ze zastávky Klopina,Veleboř obousměrnou objízdnou trasou III/31549 Klopina – III/31548 Pískov – Troubelice – III/31552 Nová Hradečná – III/31550 Lipinka, obslouží náhradní zastávku Lipinka,ObÚ a dále dle platného jízdního řádu.

Spoj č. 1 bude veden ze zastávky Klopina,rest. jednosměrnou objízdnou trasou III/31548 Pískov – Troubelice – III/31552 Nová Hradečná – III31550 Lipinka do zastávky Lipinka,ObÚ, kde bude předčasně ukončen.

Zastávky Lipinka,hájenka;Troubelice,u Kropáčů; Klopina,ObÚ; Klopina,škola; Klopina,Veleboř nebudou spojem č. 1 obsluhovány bez náhrady.

Spoj č. 2 bude začínat v náhradní zastávce Lipinka,ObÚ a bude veden jednosměrnou objízdnou trasou III/31550 Nová Hradečná – III/31552 Troubelice – III/31548 Pískov – Klopina – III/31549 Veleboř a dále ve své trase dle platného jízdního řádu.

Zastávky Lipinka,hájenka; Troubelice,u kaple; Nová Hradečná,Hradec,u kaple; Nová Hradečná,ObÚ; Nová Hradečná,pod kostelem nebudou spojem č. 2 obsluhovány bez náhrady.

 

Zastávka Lipinka,hájenka nebude obsluhována bez náhrady.

Zastávka Lipinka,ObÚ nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na silnici III/31550 na chodník před RD č. p. 39, k náhradnímu označníku.

Zastávky Klopina,rest.; Klopina,ObÚ; Klopina,škola; Troubelice,u Krškových; Nová Hradečná,žel.st.  budou mimořádně obsluhovány i na objízdné trase.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Kamenná) bude obsluhována v původní poloze.

Zastávka Klopina,Veleboř (směr Klopina) nebude obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna ke stejnojmennému označníku umístěném na silnici III/31549 směr Klopina (naproti RD č. p. 27).

 

Na zmíněné linky budou vypracovány výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

Jízdní řády linek dotčených výlukou


Linka 272Linka 327