Bezkontaktní odbavení

Bezkontaktní odbavení

Od 1. 1. 2018 je možné v Olomouckém kraji nakupovat jízdné bezkontaktně v příměstské dopravě a městské hromadné dopravě v Prostějově, Šumperku, Zábřehu, Přerově. V rámci Dopravního podniku města Olomouce jsou revizoři vybaveni čtečkami pro kontrolu zaplaceného jízdného na bankovních kartách.

Předprodejní místa

Předprodejní místa slouží zejména zákazníkům, kteří nevyužili e-shop nebo mají nárok na některou ze slev jízdného. Zákazník zde např. může zaregistrovat platební kartu, uplatnit nárok na slevu a zakoupit časový kupón.

Pokud zákazník nemůže využívat e-shop, musí založit svůj účet na přepážce a následně si na přepážce registrovat kartu do systému. V každém případě musí zákazník vlastnit e-mailový účet, který nahlásí na přepážce, aby mu mohl být založen účet v systému.

Na přepážce zákazník předloží příslušná potvrzení prokazující nárok na slevu. Pokud ještě neprovedl předregistraci slevy na e-shopu, předloží fotografii a přiloží kartu, ke které chce slevu registrovat, na čtečku. Před tím již musí mít v systému registrovanou platební kartu ať již na e-shopu nebo na přepážce – předprodejním místě.

Pokud zákazník předregistraci nemá, obsluha oskenuje jeho fotografii a přenese ji k této kartě do e-shopu. Dále obsluha vybere požadovanou slevu a zadá období, pro které je sleva schválena. Pokud jsou všechna potvrzení v pořádku, potvrdí přiřazení slevy ke kartě. Platba na předprodeji je možná hotově nebo platební kartou.

Toto místo též slouží k vyřizování reklamací zákazníků, týkajících se zakoupených časových kupónů a jejich akceptace ve vozidle.

Seznam prodejních míst.

Ztráta karty

V případě ztráty nebo zcizení platební karty zákazník kromě nahlášení u příslušné banky musí deaktivovat tuto kartu na e-shopu nebo na přepážce, kde předloží potvrzení, které mu bylo vydáno při registraci karty nebo které bylo odesláno na zákazníkův email. Podle tohoto potvrzení je vyhledána příslušná platební karta a zákazníkův účet. Platební karta je následně deaktivována. Kupóny a slevy mohou být převedené na jinou kartu.

Reklamace časového kupónu

Zákazník může reklamovat časový kupón pouze na přepážce. Obsluha přepážky vyzve zákazníka k přiložení karty k platebnímu terminálu (platební terminál zajišťuje zadavatel). Platební terminál odesílá do backoffice IDSOK údaje o platební kartě. Obsluze se zobrazí informace o platební kartě, připojených slevách a nakoupených kupónech. Obsluha má v rámci reklamace možnost měnit údaje tak, aby vyřešila reklamaci zákazníka.

Dopravce, vozidlo

Pro akceptaci bezkontaktních bankovních karet musí být vozidlo vybavené čtecím zařízením, které je součástí odbavovacího systému a které umí pracovat s bezkontaktními bankovními kartami.

Ilustrační foto - Bezkontaktní odbavení - IDSOK 1

Aby cestující věděl, že vozidlo je touto čtečkou vybavené a že může použít platební kartu, musí být vozidlo zřetelně označené dle standardů koordinátora dopravy KIDSOK:

Cestující tedy v tomto vozidle může uplatnit časový kupón přiložením karty ke čtecímu zařízení nebo může použít platební kartu k zaplacení jednotlivého jízdného.

Zákazník v dopravním prostředku

Zaplacení jednorázového jízdného

Cestující má možnost v dopravních prostředcích vybavených příslušným odbavovacím systémem zaplatit platební kartou cenu jízdného, zejména pak jednorázové jízdné. Cestující nahlásí platbu platební kartou. Obsluha zvolí na odbavovacím zařízení tento druh platby. Po přiložení platební karty ke čtecí zóně je provedena platba a vytisknuta požadovaná jízdenka. Platbu lze provést do částky 500 Kč.

Eshop

Jak se zaregistrovat na e-shopu?

Zadejte emailovou adresu, heslo ve tvaru dle instrukcí a potvrzení hesla. Odešlete tlačítkem REGISTROVAT.

Na Vaši emailovou adresu bude vzápětí doručen potvrzovací email, kterým potvrdíte žádost o registraci.

Jak zakoupit jízdní kupón?

Aby mohl zákazník nakupovat kupóny na zvolený identifikátor, musí tento identifikátor přiřadit ke svému účtu v e-shopu.

Mobilní aplikace MobilOK

Mobilní aplikaci nelze registrovat na e-shopu, každá instalace mobilní aplikace představuje samotný identifikátor. Nákup jízdního kupónu probíhá výhradně na e-shopu.

Proces nákupu jízdního kupónu

  • V přehledu karet přidejte identifikátor, ke které budete chtít přiřadit časový kupón
  • Pokud chcete jízdní kupón přiřadit k platební kartě, použijete tlačítko Přidat bankovní kartu, vyplňte číslo platební karty, vyplňte také měsíc a rok platnosti karty
  • Ze seznamu tarifů, který je nabídnut podle vybrané karty a schválené slevy, vyberte požadovaný tarif (slevu)
  • Ze seznamu možných období, který je nabídnut, vyberte požadované období platnosti jízdního kupónu
  • Zadejte zóny nebo kombizóny, které máte v úmyslu zakoupitZadejte datum, od kdy má kupón platit – automaticky se dopočítá datum do kdy bude kupón platit
  • Po zadání všech údajů je možné kupón přidat do košíku. Do košíku je možné takto přidat libovolné množství položek. Položky v košíku je možné upravovat. Pokud je vše v pořádku zákazník zvolí přímou platbu kartou

 Jak probíhá odbavení elektronickým kupónem v dopravním prostředku?

Mobilní aplikace MobilOK umožňuje dva způsoby odbavení:

  1. Odbavení pomocí QR kódu – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie a samotný QR kód. QR kód je opatřen časovým razítkem, které je v okamžiku odbavení ověřeno.
  2. Vizuální odbavení – Na obrazovce vašeho mobilního telefonu se zobrazí všechny informace o platnosti jízdenky: časová a zónová platnost, tarifní kategorie. Jízdenka také obsahuje v dolní části unikátní obrazec, měnící se každých 30 sekund, který se shoduje s obrazcem zobrazeným v odbavovacím zařízení.

Odbavení platební kartou

Pokud má cestující zakoupený a k platební kartě přiřazený platný kupón, nahlásí řidiči, že již má časový kupón zakoupený v e-shopu, vyčká na výzvu řidiče a přiloží platební kartu ke čtečce v odbavovacím zařízení.

 Jak přiřadit fotografii?

Aby zákazník mohl nakupovat i zlevněné časové kupóny, musí mít schválenou slevu, přiřazenou k platební kartě, kterou chce využívat. Před schválením slevy však musí k této kartě přiřadit svoji fotografii jako identifikaci své osoby (tlačítko Profil zákazníka → Vybrat soubor).

Potvrzení o nároku na požadovanou slevu popř. i s fotografií cestujícího (držitele platební karty) předložte osobně při návštěvě kanceláře dopravce. Ihned poté můžete nakupovat časové jízdenky v e-shopu.

U MobilOK je před nákupem jízdního dokladu vložení fotografie držitele podmínkou.

Jak zakoupit jízdné se slevou?

Aby mohl zákazník nakupovat i časové kupóny zlevněné (dítě 6-18 let, student 18-26 let, Senior 65+), které vyžadují jakékoliv potvrzení, je nutné k profilu přiřadit požadovanou slevu.

Pokud si chce již částečně toto připravit na e-shopu, zvolí funkci přiřazení slevy. Zde vybere požadovanou slevu. Následně je vyzván, aby se dostavil na přepážku s příslušnými potvrzeními.

Co mám dělat v případě ztráty či odcizení karty?

V případě ztráty nebo zcizení platební karty zákazník kromě nahlášení u příslušné banky musí deaktivovat tuto kartu na e-shopu nebo na přepážce, kde předloží potvrzení, které mu bylo vydáno při registraci karty nebo které bylo odesláno na zákazníkův email. Podle tohoto potvrzení je vyhledána příslušná platební karta a zákazníkův účet. Platební karta je následně deaktivována. Kupóny a slevy mohou být převedeny na jiný identifikátor.

Jak reklamovat časový kupón?

Reklamaci může podnikatel uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu adrese Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00, případně prostřednictvím emailu na elektronickou adresu kidsok@kidsok.cz. Spotřebitel může uplatnit reklamaci i jinými způsoby, nicméně koordinátor dopravy spotřebiteli doporučuje z důvodu průkaznosti výše uvedené dvě metody.

Zákazník při reklamaci uvede své jméno a příjmení, adresu, telefonický a emailový kontakt.

Obchodní podmínky – Článek 8 Reklamace jízdních kuponů