Bezkontaktní odbavení

Bezkontaktní odbavení

Od 1. 1. 2018 je možné v Olomouckém kraji nakupovat jízdné bezkontaktně a to, v příměstské dopravě a městské hromadné dopravě v Prostějově, Šumperku, Zábřehu, Přerově. V rámci Dopravního podniku města Olomouce jsou revizoři vybaveni čtečkami pro kontrolu zaplaceného jízdného na bankovních kartách.

Předprodejní místa

Předprodejní místa slouží zejména zákazníkům, kteří nevyužili e-shop nebo mají nárok na některou ze slev jízdného. Zákazník zde např. může zaregistrovat platební kartu, uplatnit nárok na slevu a zakoupit časový kupón.

Pokud zákazník nemůže využívat e-shop, musí založit svůj účet na přepážce a následně si na přepážce registrovat kartu do systému. V každém případě musí zákazník vlastnit e-mailový účet, který nahlásí na přepážce, aby mu mohl být založen účet v systému.

Na přepážce zákazník předloží příslušná potvrzení prokazující nárok na slevu. Pokud ještě neprovedl předregistraci slevy na e-shopu, předloží fotografii a přiloží kartu, ke které chce slevu registrovat, na čtečku. Před tím již musí mít v systému registrovanou platební kartu ať již na e-shopu nebo na přepážce – předprodejním místě.

Pokud zákazník předregistraci nemá, obsluha oskenuje jeho fotografii a přenese ji k této kartě do e-shopu. Dále obsluha vybere požadovanou slevu a zadá období, pro které je sleva schválena. Pokud jsou všechna potvrzení v pořádku, potvrdí přiřazení slevy ke kartě. Platba na předprodeji je možná hotově nebo platební kartou.

Toto místo též slouží k vyřizování reklamací zákazníků, týkajících se zakoupených časových kupónů a jejich akceptace ve vozidle.

Seznam prodejních míst.

Ztráta karty

V případě ztráty nebo zcizení platební karty zákazník kromě nahlášení u příslušné banky musí deaktivovat tuto kartu na e-shopu nebo na přepážce, kde předloží potvrzení, které mu bylo vydáno při registraci karty nebo které bylo odesláno na zákazníkův email. Podle tohoto potvrzení je vyhledána příslušná platební karta a zákazníkův účet. Platební karta je následně deaktivována. Kupóny a slevy mohou být převedené na jinou kartu.

Reklamace časového kupónu

Zákazník může reklamovat časový kupón pouze na přepážce. Obsluha přepážky vyzve zákazníka k přiložení karty k platebnímu terminálu (platební terminál zajišťuje zadavatel). Platební terminál odesílá do backoffice IDSOK údaje o platební kartě. Obsluze se zobrazí informace o platební kartě, připojených slevách a nakoupených kupónech. Obsluha má v rámci reklamace možnost měnit údaje tak, aby vyřešila reklamaci zákazníka.

Dopravce, vozidlo

Pro akceptaci bezkontaktních bankovních karet musí být vozidlo vybavené čtecím zařízením, které je součástí odbavovacího systému a které umí pracovat s bezkontaktními bankovními kartami.

Bezkontaktní odbavení 1

Aby cestující věděl, že vozidlo je touto čtečkou vybavené a že může použít platební kartu, musí být vozidlo zřetelně označené dle standardů koordinátora dopravy KIDSOK:

Cestující tedy v tomto vozidle může uplatnit časový kupón přiložením karty ke čtecímu zařízení nebo může použít platební kartu k zaplacení jednotlivého jízdného.

Zákazník v dopravním prostředku

Zaplacení jednorázového jízdného

Cestující má možnost v dopravních prostředcích vybavených příslušným odbavovacím systémem zaplatit platební kartou cenu jízdného, zejména pak jednorázové jízdné. Cestující nahlásí platbu platební kartou. Obsluha zvolí na odbavovacím zařízení tento druh platby. Po přiložení platební karty ke čtecí zóně je provedena platba a vytisknuta požadovaná jízdenka. Platbu lze provést do částky 500 Kč.

Jízda na časový kupón

Pokud má cestující zakoupený a k platební kartě přiřazený platný kupón, nahlásí řidiči, že již má časový kupón zakoupený v e-shopu, vyčká na výzvu řidiče a přiloží platební kartu ke čtečce v odbavovacím zařízení. Čtečka vypočítá jedinečné číslo tzv. token k dané platební kartě.

Eshop

E-shop IDSOK poskytuje zákazníkům jednoduché řešení, jak lze po registraci do systému a založení svého účtu (nutné zadat svůj kontaktní e-mail a heslo), připojovat platební karty k tomuto účtu, zadávat své fotografie nutné pro získání nároku na slevu, předregistrovat nároky na slevu a zakupovat časové kupóny. Zákazník zde najde i přehledy o svých zakoupených časových kupónech.

Registrace a přiřazení platební karty k účtu

Aby mohl zákazník nakupovat kupóny na platební kartu, musí tuto kartu přiřadit ke svému účtu.

Po zvolení této funkce využívá aplikace bezpečného prostředí pro zadání čísla karty a data její platnosti. Zadáním těchto údajů a jejich potvrzením je v bezpečném prostředí vygenerován jedinečný kód přiřazený této kartě, který je předán do e-shopu a je přiřazen k účtu přihlášeného zákazníka.

Přiřazená karta je zobrazena v seznamu karet daného účtu a to svým neúplným číslem. Zákazník může pro lepší orientaci přiřadit kartě libovolný popis.

Přiřazení fotografie

Aby zákazník mohl nakupovat i zlevněné časové kupóny, musí mít schválenou slevu, přiřazenou k platební kartě, kterou chce využívat. Před schválením slevy však musí k této kartě přiřadit svoji fotografii jako identifikaci své osoby.

Přiřazení slevy k platební kartě

Aby mohl zákazník nakupovat i časové kupóny zlevněné, které vyžadují jakékoliv potvrzení, je nutné k platební kartě přiřadit požadovanou slevu.

Pokud si chce již částečně toto připravit na e-shopu, zvolí funkci přiřazení slevy. Zde vybere požadovanou slevu. Následně je vyzván, aby se dostavil na přepážku s příslušnými potvrzeními.

Nákup kupónu

Zákazník při nákupu kupónu postupuje následujícím způsobem:

  • Ze seznamu karet, které má registrované ke svému účtu, vybere kartu, ke které chce kupón zakoupit.
  • Ze seznamu tarifů, který je nabídnut podle vybrané karty a schválené slevy, vybere požadovaný tarif (slevu)
  • Ze seznamu možných období, který je nabídnut podle vybrané slevy, vybere požadované období.
  • Vybere buď přímo požadované zóny nebo požadovanou kombizónu.
  • Zadá datum, od kdy má kupón platit – automaticky se dopočítá datum do kdy bude kupón platit

Po zadání všech údajů je možné kupón přidat do košíku. Do košíku je možné takto přidat libovolné množství položek. Položky v košíku je možné upravovat. Pokud je vše v pořádku zákazník zvolí přímou platbu kartou.

Sdílejte článek