Návrhy a připomínkování jízdních řádů

Příprava jízdních řádů železniční osobní dopravy na období 2020/2021

Připomínky mohou občané zaslat prostřednictvím své obce. Obce mohu zaslat připomínky prostřednictvím datové schránky KIDSOK, p. o., do 10. 7. 2020 (viz www.kidsok.cz/kontakty/). V této fázi příprav nových jízdních řádů bude na připomínky písemně reagováno jen v případě konkretizované písemné žádosti o vyrozumění v dané věci.

Vždy je nutné uvést, z jakého důvodu vznášíte požadavek na úpravu navrhované časové polohy nebo zavedení spoje, např. odvoz ze zaměstnání – je třeba konkrétně uvést místo nebo firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které se vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba uvést číslo linky a spoje a požadovaný čas.

Předmětem připomínek jsou vlaky kategorií Os a Sp, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj.

 

 

Připomínkování jízdních řádů IDSOK v autobusové dopravě

Vážení cestující,

své připomínky k jízdním řádům IDSOK zasílejte mailem na kidsok@kidsok.cz nebo písemně na adresu: KIDSOK, p. o., Jeremenkova 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte:

 • spoj (linka/trať a číslo vlaku, nebo čas a směr jízdy),
 • za jakým účelem spoje využíváte,
 • pokud vám nevyhovuje navrhovaná časová poloha, uveďte potřebný čas dojezdu/odjezdu,
 • případně počet cestujících, kterých se vámi požadovaná změna týká.

Termíny změn jízdních řádů v roce 2020:

 • celostátní změna 1. 3. 2020
  • připomínkování cestující veřejnosti a starostů do 10. 1. 2020
 • celostátní změna 14. 6. 2020
  • připomínkování cestující veřejnosti a starostů do 24. 4. 2020
 • celostátní změna 30. 8. 2020
  • připomínkování cestující veřejnosti a starostů do 10. 7. 2020
 • celostátní změna 13. 12. 2020
  • připomínkování cestující veřejnosti a starostů do 11. 9. 2020

 

 

Děkujeme za Vaše náměty a připomínky.