Elektricky na zmodernizované infrastruktuře z Olomouce do Šumperka

S novým jízdním řádem bude zahájen elektrický provoz na kompletně zmodernizované trati č. 290 z Olomouce do Šumperka. První týden od zahájení nového jízdního řádu v termínu od 11. do 19. prosince 2022 bude na nově otevřeném úseku ze Šumperka do Uničova dočasně snížena traťová rychlost z důvodu zátěžových jízd. V souvislosti s tím může docházet ke zpožděním jednotlivých spojů řádově o 10–40 minut. Prosíme proto cestující, aby sledovali aktuální informace o poloze vlaků v mobilní aplikaci Můj vlak nebo na internetové adrese www.CestujOK.cz. Běžný provoz bude zahájen od 20. prosince 2022.

České dráhy nasadí na trať 290 v první fázi dvoudílné elektrické jednotky RegioPanter a klasické soupravy vedené lokomotivou řady 362. Jedná se o přechodné období do doby dodání nových třídílných jednotek RegioPanter pro Olomoucký kraj z výroby. První dodávka těchto vozidel se očekává v průběhu dubna 2023, kompletní nasazení těchto jednotek na trati z Olomouce do Šumperka by mělo být završeno v červnu 2023. V tuto dobu zároveň s účinností úřední změny začne platit dynamičtější a obsáhlejší jízdní řád, který na tomto úseku plně využívá vlastnosti jak zmodernizované železniční infrastruktury s nejmodernějším vlakovým zabezpečením ETCS, tak i dynamické vlastnosti nových elektrických jednotek.