Novinky ze světa ISIC

Od nového školního roku 2021/2022 došlo ke spuštění mobilní aplikace ALIVE APP, která primárně slouží pro digitální zobrazení průkazů:

  • ISIC (pro studenty denní formy SŠ, VŠ, VOŠ),
  • ISIC Scholar (pro žáky ZŠ),
  • ITIC (pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, VOŠ, ZUŠ),
  • ALIVE (pro studenty kombinované formy, nepedagogické pracovníky a členy sportovních svazů) a
  • IYTC (pro mládež do 26 let).

Vizuálně je digitální průkaz totožný s plastovou kartou, jeho výhodou jsou bezpečnostní prvky definované ISIC Association.

 

Od 1. 8. 2021 vydává společnost GTS ALIVE průkazy primárně v digitální podobě, nicméně stále existuje možnost si přiobjednat i plastovou verzi průkazu.

Od 1. 9. 2021 společnost GTS ALIVE vzhledem k digitalizaci průkazů ISIC, ISIC Scholar, ITIC a IYTC ukončila prodej plastových průkaz v agentské síti. Plastové průkazy vydané v agentské síti jsou nadále platné, a to až do konce platnosti (31. 12. 2021).

Průkazy vydávané na školách budou mít i nadále formu plastového průkazu. Platnost plastových průkazů se i v rámci školního roku 2021/2022 prodlužuje tzv. revalidační známkou – její platnost je až do prosince 2022.