Krátkodobá uzavírka silnice II/315

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

Z důvodu pokračujících stavebních prací (betonování pomocí těžké techniky) bude ve středu dne 29. 7. 2020 v době od 8:00 do 13:30 hod. neprůjezdná silnice II/315 v úseku od křižovatky na obec Drozdov po obec Kosov.

Spoje 7 (odj. v 9:10 ze Zábřehu), 12 (odj. v 9:40 z Hoštejna), 9 (odj. v 11:07 ze Zábřehu) a 14 (odj. v 12:50 z Hynčiny) linky 932277 budou z tohoto důvodu vedeny obousměrnou objízdnou trasou, která povede ze Zábřehu – po III/31519 přes Skaličku – III/31536 Jestřebí – III/31534 Dolní Bušínov – III/31518 Hynčina, Popelák – II/315 Hoštejn – II/315 do Kosova.

Zastávky Zábřeh,Pivonín,rozc.; Zábřeh,Růžové údolí; Zábřeh,rozc.Kouty; Zábřeh,Sušilova-škola nebudou těmito spoji obousměrně obsluhovány.

V důsledku vedení těchto spojů objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 20 min.

Děkujeme za pochopení.