DPMO: Zrušení vybraných omezení autobusového provozu – linky č. 12, 16, 19, 50, 51, 52 a X

Od pondělí 25. 5. 2020 budou, z důvodu dalšího uvolňování restriktivních opatření kvůli koronaviru, zrušena některá omezení autobusového provozu MHD v Olomouci.
Autobusové linky č. 12, 16 a 19 budou vedeny v pracovních dnech dle původních jízdních řádů (v kapesních jízdních řádech s uvedenou platností od 15. 12. 2019).
Autobusové linky č. 50, 51 a 52 budou vedeny denně dle jízdních řádů platných před omezením (linky č. 50 a 52 dle výlukových jízdních řádů s platností od 15. 3. 2020, linka č. 51 dle původního jízdního řádu s platností od 18. 12. 2019).
Autobusová linka X bude vedena v pracovních dnech v intervalu 10 min. a ve dnech pracovního klidu v intervalu 15 min. dle nového jízdního řádu.
Nadále zůstává v platnosti zrušení školních posilových spojů, zrušení linky č. 111 a omezení na linkách č. 13, 16 a 22 ve dnech pracovního klidu (platné od 1. 4. 2020).
Více informací zde: www.dpmo.cz