Opatření při přepravě cestujících

Upozornění: Informace na této stránce již nejsou platné! Aktuální údaje získáte na titulní stránce či v hlavním menu.

V souvislosti se zrušením regulačního opatření v dopravě z 16. března vydané Hejtmanem Olomouckého kraje, kdy od 14. dubna je znovu možné do autobusu Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nastupovat i předními dveřmi a kupovat si jízdní doklady u řidiče, pro zajištění vzájemné ochrany zdraví doporučujeme:

  • při nástupu do vozidla mít zakrytý nos a ústa rouškou, respirátorem, šátkem, šálou či jiným vhodným prostředkem a to po celou dobu jízdy
  • nastupovat do autobusu (vlaku) s 2-metrovými rozestupy
  • k placení využívat bezkontaktní kartu, nebo mít přichystaný přesný obnos za jízdné tak, aby docházelo k co nejmenšímu kontaktu
  • mít časový kupón přiřazen k platební kartě či mobilní aplikaci MobilOK (tímto nedochází k přímému kontaktu mezi řidičem a cestujícím)
  • v prostorách řidiče se zdržovat jen nezbytně nutnou dobu
  • pokud to kapacita vozidla umožňuje, dodržovat rozestupy i během přepravy