Olomoucká MHD mění jízdní řády

S platností od neděle 9.  prosince 2018 (linka číslo 25 od 1. ledna 2019) vstupují v platnost nové jízdní řády linek Dopravního podniku města Olomouce. Důvodem jsou změny a rozšíření dopravní obslužnosti i vyhodnocení podnětů získaných od občanů, komisí městských částí, firem či škol na území města Olomouce a obcí zapojených do IDSOK. 

Tramvaje

Z důvodu optimalizaci provozu dochází v pracovní dny k drobné změně jízdních řádů linek číslo 2 a 7. Byl navýšen počet garantovaných spojů na linkách č. 2 a 4. 

Autobusy

Přejmenování zastávek

• Zastávka Horka, VOZ na Horka, areál Delta
• Zastávka FN, Geriatrie na FN, III. interní klinika

Linka č. 10

Spoj s odjezdem ze zastávky Nová Ulice směr Ladova v 16.04 hod. bude uspíšen na 15.55 hod.

Linka č. 13

Na základě podnětů cestujících bude linka č. 13 zastavovat všemi spoji na výstupní zastávce Šlechtitelů (pouze pro výstup) a na nástupní zastávce. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení jízdní doby na lince o 1 minutu. 

Linka č. 14

Z důvodu zajištění přestupu na Hl. nádraží bude spoj s odjezdem ze zastávky Panelárna směr Čistička v 14.04 hod. v pracovní dny uspíšen na 14.03 hod.

Linka č. 16

Z důvodu kapacitního omezení odstavných stání na konečné zastávce Tabulový vrch bude v pracovních dnech navýšen počet spojů zajíždějících na Novou Ulici a Centrum Haná.

Linka č. 21

Z důvodu kapacitního omezení odstavných stání na konečné zastávce Tabulový vrch bude v pracovních dnech navýšen počet spojů zajíždějících na Novou Ulici a Aquapark. Ve směru na Aquapark bude linka nově obsluhovat zastávku Centrum Haná, na kterou bude vedena ze zastávky Nová Ulice po trase shodné s linkou č. 16.

Linka č. 25

Od 1. 1. 2019 dochází z důvodu rozšíření dopravní obslužnosti ke změně jízdního řádu v pracovní dny. Nově bude linka vybranými spoji zajišťovat i obsluhu zastávek U Mlýna, Holice a Nový Dvůr.  

Dochází k úpravě trasy. Mezi zastávkami Staškova a Nový Dvůr je linka vedena ve více variantách. 

Sled zastávek u jednotlivých tras:

Trasa A – Staškova – U Mlýna – Holice – Nový Dvůr
Trasa B – Staškova – Týnecká – Kaufland, sklad – Nový Dvůr
Trasa C – Nový Dvůr – Holice – U Mlýna – Staškova
Trasa D – Nový Dvůr – Holice – U Mlýna – Kaufland, sklad – Týnecká – Staškova
Trasa E – Nový Dvůr – Kaufland, sklad – Týnecká – Staškova

Linka č. 27

V návaznosti na prodlouženou otevírací dobu Globusu ve vánočním období budou do jízdního řádu zavedeny 2 večerní spoje od Tržnice, které budou v provozu denně v období 20. 12. – 23. 12. 2018.

Linka č. 28

Z provozních důvodů dochází k drobným časovým posunům u spojů zajíždějících k Centru Haná. Dále dochází k prodloužení ranního školního spoje s odjezdem v 7.07 hod. z Technologického parku až na zastávku Ladova. Spoj s odjezdem v 7.45 hod. ze zastávky Tržnice bude nově veden již ze zastávky Na Střelnici s odj. v 7.39 hod. Spoj s odj. v 13.35 hod. z Nedvězí bude prodloužen až na zastávku Ladova. Spoj s odjezdem v 14.25 hod. z Tržnice bude nově veden již ze zastávky Na Střelnici s odj. v 14.19 hod.

Linka č. 29

Linka bude nově obsluhovat i zastávku Olomouc CITY. Mezi zastávkami Foerstrova a Globus bude trasa shodná s trasou linky č. 27.

Linka č. 42

Z provozních důvodů dochází k drobným úpravám jízdního řádu.

Linka č.111

Linka bude v provozu v pracovní dny od 29. 4. – 28. 6. 2019 a ve dnech pracovního klidu od 19. 4. – 1. 9. 2019. 

Noční doprava – linky č. 50, 51 a 52

Dochází k úpravě jízdních řádů z důvodu zajištění provázanosti s železniční dopravou. Na lince č. 51 bude vypraven nový spoj s odj. v 4.18 hod. z Hlavního nádraží na zastávku Ladova s příj. v 4.27 hod.

Na linkách č. 11, 12, 16, 17, 19, 22, 26, 28 a 52 dochází k optimalizaci jízdních dob.

U linek, které v tomto dokumentu nejsou uvedeny, nedochází ke změnám v časových polohách spojů.