588 88 77 88 – Infolinka IDSOK

Infolinka IDSOK 588 88 77 88 stále častěji odpovídá na dotazy cestujících k výhodám cestování v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje, jízdním řádům, časovým jízdenkám a zvýhodněnému jízdnému pro seniory a studenty a na další informace.

Od 2. 1. 2018 kdy byl spuštěn ostrý provoz Centrálního dispečinku IDSOK se nejen rozšířila provozní doba Infolinky IDSOK na každý pracovní den (mimo víkendy a dny pracovního klidu) od 5:00 do 22:30, ale i rozsah poskytovaných služeb. Cestující se mohou informovat o cenách jízdného a tarifu pod hlasovou předvolbou č. 2, ale také o mimořádnostech ve veřejné dopravě v IDSOK pod hlasovou předvolbou č. 1 nebo o jízdních řádech a spojení pod hlasovou předvolbou č. 3.

V měsíci červnu 2018 zaznamenala Infolinka IDSOK nárůst počtu příchozích hovorů, oproti měsíci květnu. V červnu službu využilo celkem 276 volajících, což je o 8 více než v květnu 2018. Celková doba příchozích hovorů Infolinky IDSOK se nepatrně snížila z 13:49 na 13:11 hodin. 

Celkový čas příchozích hovorů na hlasovou předvolbu Tarif IDSOK vzrostl v červnu 2018 o 0:11 hodin, na zbylých dvou hlasových předvolbách (Jízdní řády a Dispečink) došlo k nepatrnému poklesu oproti měsíci květnu téhož roku. Celkový čas na všech třech hlasových předvolbách se v červnu 2018 snížil o 0:38 hodin.

Sledované statistiky Infolinky IDSOK měly v červnu 2018 obdobný charakter jako v předchozím měsíci, z důvodu probíhajících stavebních úprav na komunikacích v Olomouckém kraji, které způsobují uzavření komunikace a vytvoření výlukového jízdního řádu pro veřejnou dopravu IDSOK.

Infolinka IDSOK: 588 88 77 88,
Více informací o výhodném cestování v IDSOK naleznete na webech www.IDSOK.cz, www.KIDSOK.cz

 

graf - infolinka