Šternberské Ecce Homo doprovázejí uzavírky

Od 2. do 3. června bude ve Šternberku probíhat tradiční závod automobilů do vrchu Ecce Homo, kvůli kterému se uzavřou některé komunikace. 

Uzavírka se dotkne Dvorské ulice (autobusového stanoviště) a části Světlova, a to už od čtvrtka 31. června od 22 hodin do neděle 3. června do 20 hodin. 

Dále bude nutné uzavřít silnici III/44423 v úseku Šternberk, Svatoplukova ulice po křižovatku se silnicí I/46 nad obcí Lipina a silnici I/46 v úseku od křižovatky se silnicí  II/444 v obci Lipina po křiž. se silnicí III/44430 v obci Horní Loděnice. Dále ulice Panská, Radniční, Opavská, Sadová, Partyzánská, Čechova, U horní brány, Horní nám. a Hlavní nám. V tomto případě budou komunikace uzavřeny v sobotu 2. června a v neděli 3. června od 7 hod. do 19 hod.    

Omezení provozu veřejné linkové dopravy

1)    Dotčenými linkami VLD, jejichž trasa vede po silnici I/46, jsou: 850813, 850868, 891923, 850129, 900269, 720281. Po dobu uzavírky bude objízdná trasa pro linkové autobusy vedena ze Šternberka přes Dolní Žleb a Horní Žleb po silnici  III/44429 do Dalova a dále po silnici III/44430 do Horní Loděnice. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávky Šternberk,nemocnice, Lipina,rozc., Horní Loděnice,Nové Dvorce nebudou uvedenými linkami obsluhovány.

2)    Dotčenými linkami VLD, jejichž trasa vede po silnici III/44423, MK ul. Opavská, Horní Náměstí, ul. Dvorská a ulicí pod Gymnáziem, jsou:  850875, 850883, 850813, 890313, 891923, 890324, 890328, 890329, 890330, 890331, 890332, 890333, 890921. Po dobu úplné uzavírky budou dotčené spoje linek vedeny po objízdné trase ze silnice II/444 (Věžní), MK (Masarykova, Krampolova), II/445 (Uničovská), II/444, III/44426 ul. Nádražní, I/46 a budou zrušeny zastávky Šternberk, Svatoplukova, Šternberk, Opavská MěÚ a Šternberk, Sadová.

Spoje č. 19 a 20 linky 891923 a spoje č. 1 a 4 linky 850813 budou vedeny ze zastávky Šternberk, Masarykova po MK přes most na MK (Olomoucká), I/46 (Jívavská), dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Spoje neobslouží zastávku Šternberk, Dvorská a Šternberk, Svatoplukova, ale obslouží zastávku Šternberk, nemocnice.

Dotčené spoje linek 890313, 890329, 890330, 890331, 890332 budou po obsloužení zastávky Šternberk, nemocnice vedeny po MK (Puškinova, Palackého), I/46 (Jívavská), III/44426 (Nádražní) a dále po stávající trase.

3)    Zastávka Šternberk, Dvorská bude v době od 20:00 hod. dne 31. 5. 2018 do 20:00 hod. dne 3. 6. 2018 pro všechny linky zrušena a nahrazena zastávkou Šternberk, Masarykova.