Důležité sdělení cestujícím k uzavírkám

 

Vážení cestující, 

vzhledem k množícím se uzavírkám bychom Vás rádi informovali o tom, že vyvíjíme maximální úsilí, abychom nejen eliminovali negativní dopad na obslužnost, ale stihli Vás o změnách vynucených stavebními pracemi také informovat.

Proces přípravy obslužnosti veřejné dopravy na omezení provozu v úseku uzavírky však komplikuje skutečnost, že příslušný Dopravní úřad a Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje jsou s uzavírkou, jejím rozsahem a detailnějším dopravním omezením v oblasti stavby, obeznámeni pouhých několik dní před zahájením stavebních prací. Koordinátor musí připravit výlukové jízdní řády a za spolupráce s dalšími úřady, dopravním značením a dopravní policií zajistit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby autobusy mohly objízdnou trasou projet. Jízdní řády je následně nezbytné schválit, vytisknout, vylepit na zastávkách, informovat Vás prostřednictvím obcí, informačních kanálů apod. Také vyhledávač IDOS reaguje na schválené jízdní řády až po několika desítkách hodin. Příprava komplikovanějších uzavírek může trvat až měsíc, od obdržení informace o uzavírce do jejího zahájení však často zbývá i pouhých několik pracovních dní. V takto limitovaném čase se přípravy často stíhají s přesností na minuty těsně před zahájením platnosti uzavírky za předpokladu okamžitého odložení všech ostatních úkolů a úzké spolupráce všech dotčených subjektů.

Pro všechny zúčastněné subjekty se tak jedná o náročné období, kdy se snažíme eliminovat dopad na Vás cestující. S přibývajícím počtem těchto případů ve velmi krátkém čase se však dostáváme do situací, kdy nejsme schopni přípravy stihnout. V dalších případech vznikají komplikace odložením začátku stavby, na což již nejsme schopni zareagovat. Neradi tolerujeme nepříjemné situace spojené s nedostatečnou informovaností nebo takové situace, kdy jste nuceni jet objízdnou trasou, ač se počátek stavby odkládá, nicméně z výše uvedených důvodů nejsme schopni obratem ze dne na den schválit další změnu.

Abyste mohli získat informace o nějaké uzavírce a dopadu na veřejnou dopravu, denně aktualizujeme naše webové stránky v sekci dnešní změny ve veřejné dopravě. Nově jsme vytvořili také záložku výlukové jízdní řády pod odkazem: https://www.kidsok.cz/jizdni-rady-br-od-1-1-2018/vylukove-jizdni-rady/, kde vyvěšujeme i tabulkové výlukové jízdní řády a pod linkem více informací získáte detaily k uzavírce, která vynutila vytvoření výlukového jízdního řádu. Nadále pracujeme na dalších úpravách našich webových stránek tak, aby pro Vás byly přehlednější. K dispozici je Vám také Infolinka KIDSOK pod telefonním číslem 588 88 77 88.

Děkujeme Vám touto cestou za pochopení a trpělivost.