Výlukový jízdní řád 891400 a 780400

Výlukový jízdní řád 891400 a 780400

Stavba: „D46 PP Olomouc – Prostějov“ a „D46 Olšany, MÚK“.

Termín: od 13. 5. 2018 do 31. 10. 2018

Dotčené linky: 780400 a 891400

Základní popis změn ve výlukovém jízdním řádu oproti standardní obslužnosti:

·         spoje 5, 9 a 10 budou obsluhovat zastávku Prostějov,,Arkáda/Držovice,,Arkáda, ostatní spoje jsou trasovány pro oboustrannou obsluhu zastávky Držovice,,zelenina,

·         obsluha zastávek Olšany u Prostějova,,u stavu a Olšany u Prostějova,,has.zbroj. bude nahrazena zastávkou Olšany u Prostějova,,sokolovna,

·         zastávka Olšany u Prostějova,,u parku bude obsluhována obousměrně,

·         na spojích dochází k nezbytným časovým posunům, nicméně je zachován rozsah obslužnosti mimo výluku.

 

Objízdná trasa spojů linek bude po celou dobu uzavírky obousměrně vedena z Prostějova z II/366 (Olomoucká) z kruhového objezdu po MK (Olomoucká) přes Držovice, po III/44932 do Smržic, po II/449 a III/44928 do Studence, po III/44928 přes Olšany u Prostějova, po III/5709 přes Žerůvky do Bystročic, po III/5704 a II/570 přes Nedvězí do Olomouce a dále po obvyklé trase.

Příslušné jízdní řády naleznete zde: Výlukové jízdní řády