Výroční zpráva KIDSOK za rok 2015

Koordinátor  Integrovaného  dopravního  systému  Olomouckého  kraje  vydal   Výroční zprávu  za  rok  2015, ve  které podrobně    informuje   o   vývoji    veřejné  dopravy , o  pokračování  v  integraci  železničních  tratí, o hospodaření organizace, o její činnosti a významných změnách, jako jsou např. sjednocení dopravní obslužnosti na území Olomouckého kraje nebo zavedení nového jízdního dokladu KOMBI ZÓNA.

Zájemci naleznou výroční zprávu v elektronické podobě zde