Přestupnost cestujících zjistí další přepravní průzkum

Ve středu 27. 4. 2016 a 4. 5. 2016 proběhne přepravní průzkum na železniční trati 270 v úseku Hoštejn – Polom a dále na trati 290 Olomouc – Uničov – Šumperk.

Tazatelé  během  přepravního průzkumu  zjistí přestupnost  cestujících z osobních i spěšných vlaků na MHD  v zónách 71 Olomouc, 51 Přerov, 61 Hranice, 11 Zábřeh nebo v zóně 1 Šumperk a zeptají se každého, jaký jízdní doklad zakoupil a zda daný doklad využije i na cestu zpět.

Průzkum pro Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje zajistí společnost KPM CONSULT, a. s., a vzhledem k předpokladu velkého počtu cestujících bude rozdělen do dvou částí.

První část průzkumu proběhne dne 27. 4. 2016 a to na úseku železniční tratě 270 Olomouc – Zábřeh – Hoštejn (pro zónu 71 Olomouc a zónu 11 Zábřeh) a dále na trati 290 Olomouc – Uničov – Šumperk (pro zónu 71 Olomouc a zónu 1 Šumperk).

Druhá a poslední část průzkumu proběhne dne 4. 5. 2016 a to jen na úseku tratě 270 Olomouc – Polom (pro zónu 71 Olomouc, zónu 51 Přerov a zónu 61 Hranice).

KIDSOK  děkuje  cestujícím  za  spolupráci ,  kdy  informace   získané  při  přepravním  průzkumu  pomohou  
ke zkvalitnění služeb a optimálnímu nastavení systému IDSOK.