KIDSOK zveřejnil výroční zprávu za loňský rok

Ilustrační foto - KIDSOK zveřejnil výroční zprávu za loňský rok - IDSOK 1

Na webových stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje se zájemci mohou seznámit s výroční zprávou organizace za rok 2014. Materiál na své schůzi 7. května vzala na vědomí Rada Olomouckého kraje, nyní je k dispozici také veřejnosti. 

Materiál informuje například o zajištění dopravní obslužnosti v roce 2014, integraci železniční trati 310 a přípravě sjednocení objednávky dopravní obslužnosti na území Olomouckého kraje do jednoho celku. 

Zájemci výroční zprávu naleznou zde