Dopravní podnik posiluje provoz o víkendech

Během adventních víkendů mohou cestující olomoucké MHD počítat s posílením dopravy. To bude v platnosti o sobotách a nedělích 13. a 14 prosince i 20. a 21 prosince. 

Tramvajový provoz 

Bude posílena linka č. 2, kde budou vypraveny spřažené soupravy. Soupravy mohou být během dne dle potřeby na pokyn dispečera nahrazeny sólo vozy. V případě potřeby bude na pokyn dispečera posílena doprava i na lince č. 4, kde budou nahrazeny sólo vozy za spřažené soupravy.

Autobusový provoz

Bude posílena linka č. 16, kde budou nasazeny kloubové autobusy. Ty mohou být během dne na pokyn dispečera vyměněny za sólo vozy.