Aktuální situace v železniční dopravě v Olomouckém kraji

Další aktuální informace naleznete v těchto článcích

České dráhy žádají cestující, aby odložili jízdu vlakem na elektrifikovaných tratích

Místo tramvají zatím jezdí v Olomouci náhradní autobusová doprava

Aktuální situace v autobusové dopravě v Olomouckém kraji

Přinášíme vám aktuální informaci o situaci ve veřejné dopravě v Olomouckém kraji související s vývojem počasí. 

AKTUALIZACE 3. PROSINCE V 16 HODIN

České dráhy v průběhu odpoledne obnovují provoz na dálkových tratích. Bude nějakou dobu trvat, než se podaří dosáhnout optimálního stavu. Bližšíinformace naleznete na našem webu ve zprávách České dráhy obnovují plný provoz na všech dálkových linkách a České dráhy ruší výzvu k odložení cest vlakem

INFORMACE Z 3. PROSINCE

S ohledem na setrvalý stav počasí a námrazu na trolejovém vedení jsou na elektrifikovaných tratích vlaky jak dálkové dopravy, tak i vlaky regionální dopravy, vedeny v omezeném počtu.  Vlaky na těchto tratích jsou vedeny lokomotivami motorové trakce, jsou zajištěny páteřní spoje pro návoz do práce a do škol. 

Na tratích neelektifikovaných jsou vlaky vedeny podle pravidelného jízdního řádu se zpožděním cca 10 minut. 

Nemáme žádné konkrétní poznatky, kde by docházelo v důsledku provozování veřejné regionální osobní dopravy v OK k výrazným komplikacím.

INFORMACE Z 2. PROSINCE

Většina vlaků je odřeknutá, především na elektrifikovaných tratích. Soupravy jsou taženy dieselovými lokomotivami, případně některé vlaky jsou vedeny náhradními motorovými soupravami.

Autobusoví dopravci mají velmi málo volných vozidel během ranní špičky pro zajištění náhradní dopravy.

Situace je nejhorší na Přerovsku a Olomoucku. Na tratích zejména mimo koridory Ostrava – Praha a Přerov – Břeclav jsou zamrzlé výhybky ve stanicích. Dieselové motorové vlaky jsou proto zpožděny v řádu desítek minut. Vlaky jsou zpožděné na všech tratích v Olomouckém kraji, nejméně na tratích v severní části okresu Šumperk a v okrese Jeseník.

ČD nadále žádají cestující, aby především na elektrifikovaných tratích z důvodu silné námrazy odložili své cesty na příznivější povětrnostní podmínky nebo použili jiný druh dopravy. 

Železnice Desná

Povětrnostní podmínky nemají na provoz vlaků na Železnici Desná vliv. Za vlaky Šumperk – Sobotín je zajištěna náhradní doprava z důvodů nesouvisejících s počasím.

Průběžně kontaktujeme dopravce. V případě nových zpráv Vás budeme informovat.