Připravuje se jízdní řád pro příští rok

V těchto dnech skončila první fáze přípravy nového jízdního řadu pro období 2014/2015. Ten připravuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která jej poskytla Koordinátorovi Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.

KIDSOK nyní návrh prostřednictvím svých webových stránek předkládá veřejnosti k připomínkování. Jedná se o pracovní materiál, který bude na základě obdržených připomínek, podnětů a průběžného projednávání s dopravcem upravován. Občané i instituce mohou na adresu kidsok@kidsok.cz zasílat připomínky k vlakům objednávaným Olomouckým krajem do 11. července 2014. Jsou to vlaky označení Os a Sp a v případě trati Zábřeh – Jeseník také vlaky kategorie R.

Návrh jízdního řádu tratě Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín bude zveřejněn v týdnu od 16. do 20. června.

Pokud autor připomínek výslovně požádá o písemnou reakci, bude mu následně zaslána. Jestliže budou připomínky směřovány k vlakům objednávaným ministerstvem dopravy, postoupí je KIDSOK právě jemu.