Při cyklistickém výletě je možné využít speciálních vozů ČD

Při cyklistických výletech bude i letos možné využít širokou nabídku služeb Českých drah.

Vedle mnoha půjčoven kol v různých koutech České republiky je ze strany cyklistů a cykloturistů největší zájem o přepravu jízdních kol. České dráhy proto zařadily do více než 6 000 spojů speciálně upravené vozy, ve kterých je možná přeprava jízdních kol. V některých směrech vypravují České dráhy i speciální cyklovlaky. Vlakem s jízdním kolem je možné cestovat na jednodenní výlet i při delším putování po dálkových evropských cyklostezkách.

Podrobnosti o přepravě jízdních kol ve vlacích naleznete v přiložené tiskové zprávě dopravce.