Úplný sumář připomínek a námětů obcí a veřejnosti

Přinášíme úplný sumář připomínek a námětů obcí a veřejnosti, které obdržela organizace KIDSOK v roce 2013.

Materiál je uveden níže v příloze.